Stiri Oradea

Cautare:
Selectati ziarul: Bihoreanul, OradeaPress, Ghimpele de Bihor, Informatia de Vest, Bihon.ro, Primaria Oradea, eBihoreanul, Crisana, BihorStiri.ro,
50 rezultate pentru Primaria Oradea.
 • 23 de apartamente de tip ANL cu doua camere de pe str. Balogh Istv


  [2019-02-20]
  Prin Hotarârea Consiliului Local nr. 895/24.09.2018 s-a aprobat organizarea in perioada 01 noiembrie 2018 - 31 decembrie 2018, a unei sesiuni de depunere a cererilor, insotite de actele doveditoare, pentru solicitantii de locuinte pentru tineri construite din fonduri ANL in municipiul Oradea, in vederea stabilirii listei de prioritati.Pentru anul 2019, au ramas nerepartizate un numar de 23 de apartamente de tip ANL cu doua camere, situate pe strada Balogh István, care urmeaza sa fie repartizate solicitantilor, conform listei de prioritati, care urmeaza sa fie aprobata in cadrul Consiliului Local.  Comisia sociala de analiza a solicitarilor de locuinte sociale si de locuinte pentru tineri construite din fondurile ANL, aflate in administrarea Directiei Patrimoniu Imobiliar, a analizat dosarele depuse. Astfel, conform Procesului Verbal nr. 37155/05.02.2019, din totalul de 393 de dosare depuse in perioada 01 noiembrie 2018 - 31 decembrie 2018:28 dosare au fost respinse, motivat de faptul ca nu s-au incadrat in criteriile legale de acces la o locuinta pentru tineri, construita din fonduri ANL1 dosar a fost retras364 dosare fiind punctate conform tabelelor anexate.Repartizarea locuintelor se face in limita fondului disponibil, luându-se in considerare atât locuintele libere din fondul existent, cât si locuintele ce urmeaza a fi finalizate in cadrul unor obiective de investitii aprobate si cuprinse in programul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, precum si locuintele care se vor elibera pe parcursul anului. Lista de prioritati se stabileste anual. Solicitantii inscrisi in lista de prioritati, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 si 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinte in limita fondului disponibil in anul respectiv, pot primi repartitii in anii urmatori, in limita fondului disponibil in fiecare an si in noua ordine de prioritate stabilita.Persoanele ale caror dosare nu au fost respinse si se afla pe lista aprobata anul acesta, vor primi repartitie in functie de apartamentele care se vor elibera, in ordinea punctajului obtinut si au posibilitatea de a depune solicitari si in anii urmatori, luându-se in considerare si vechimea cererii solicitantului.Mentionam faptul ca, in termen de 7 zile calendaristice de la data afisarii prezentului anunt la avizierul institutiei si pe site-ul www.oradea.ro, respectiv in perioada 8 februarie - 14 februarie 2019 inclusiv, persoanele nemultumite au posibilitatea de a depune contestatie. Contestatiile se depun la ghiseele 1 si 2 din Centrul de Relatii cu Publicul (Piramida) - Primaria Municipiului Oradea.Dupa solutionarea contestatiilor, lista finala privind ordinea de prioritate in vederea repartizarii unei locuinte pentru tineri construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, in municipiul Oradea, va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, urmând sa fie afisata la avizierul institutiei si pe site-ul www.oradea.ro. In atasament gasiti listele cu punctajele obtinute de solicitanti, dar si toate criteriile de acces si departajare in vederea obtinerii unei locuinte ANL. [...]Citeste mai departe
  23 de apartamente de tip ANL cu doua camere de pe str. Balogh Istv
  Sursa: Primaria Oradea
 • Au fost aprobati indicatorii tehnico-economici pentru proiectul de reabilitare a sistemului de termoficare - etapa a III-a


  [2019-02-20]
  In sedinta Consiliului Local de ieri, 19 februarie, s-a aprobat studiul de fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu si indicatorii tehnico-economici revizuiti pentru proiectul de reabilitare a sistemului de termoficare din Oradea: "Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice -Etapa III" propus spre finantare in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM).Etapa a III-a a reabilitarii sistemului de termoficare din municipiu cuprinde reabilitarea a 25,5 km de retea de termoficare (23,1 km de retele de termoficare primara; 1,3 km de retele de termoficare primara ce inlocuieste reteaua secundara si 1,1 km de retele de termoficare secundara), a 42 de puncte termice si a 39 de mini-puncte termice instalate prin dezafectarea PT 804, PT 805, PT 818, PT 856, PT 862.Totodata, a fost aprobata sustinerea unei politici tarifare referitoare la pretul platit de populatie pe termen mediu in conformitate cu evolutia acestuia.Valoarea totala a investitiei in reabilitarea sistemului de termoficare - etapa III este de 31.740.216,93 euro, iar durata de realizare este de 36 de luni. Sursele de finantare a investitiei sunt fonduri externe nerambursabile, iar 2% din valoarea contractului de finantare este asigurata de la bugetul local.In prezent, proiectul se afla in faza de verificare prealabila, faza necesara inaintea transmiterii oficiale a aplicatiei. Dupa aceasta, proiectul va fi transmis din nou catre finantator, respectiv catre Autoritatea de Management pentru POIM.Procedurile specifice de achizitie publica (proiectare si executie), necesare atribuirii contractului de lucrari, urmeaza sa fie demarate in perioada urmatoare, estimându-se ca, daca totul decurge fara probleme, lucrarile efective sa inceapa in vara acestui an.Investitiile ce vizeaza sistemul centralizat in ansamblul sau vor avea ca efect reducerea pierderilor in retele, scaderea consumului de combustibili fosili si cresterea eficientei energetice, contribuind astfel la reducerea emisiilor de poluanti in atmosfera.Având in vedere faptul ca de buna functionare a sistemului de incalzire depinde asigurarea apei calde menajere si confortul termic pentru aproximativ 70% din populatia orasului, reabilitarea in intregime a sistemului de alimentare centralizata cu energie termica a devenit pentru municipiul Oradea o optiune strategica, atât prin integrarea in componenta de productie a surselor de energie regenerabila, respectiv a apei geotermale, cât si prin imbunatatirea si eficientizarea modului in care aceasta energie este gestionata.In atasament puteti vizualiza proiectul de hotarâre cu anexele aferente.  [...]Citeste mai departe
  Au fost aprobati indicatorii tehnico-economici pentru proiectul de reabilitare a sistemului de termoficare - etapa a III-a
  Sursa: Primaria Oradea
 • Licitatie publica cu strigare pentru concesionarea unor parcele de teren in Cartierul Tineretului


  [2019-02-20]
  Primaria Municipiului Oradea organizeaza a VI-a sesiune a licitatiei publice cu strigare pentru concesionarea a 21 parcele de teren, cu suprafata de 250 mp fiecare, situate in Oradea, zona Calea Clujului - Cartierul Tineretului, in vederea construirii de locuinte familiale.Pretul de pornire al licitatiei (redeventa) este de 5,00 lei/ mp/ an, pasul de strigare fiind 1,00 leu.Data limita de depunere a ofertelor este 12 martie 2019, ora 09:00.Informatiile si documentatia de atribuire, respectiv cererea de participare, plansa cu parcelele, lista parcelelor de teren si instructiunile privind licitatia pot fi vizualizate accesând site-ul www.oradea.ro -  Informatii de interes public - Sectiunea Licitatii.Plicurile inchise si sigilate cu documentele de calificare vor fi deschise de catre Comisia de licitatie in data de 12 martie 2019, ora 13:00, in sala mica a Primariei Oradea, Piata Unirii nr. 1, et. I.   [...]Citeste mai departe
  Licitatie publica cu strigare pentru concesionarea unor parcele de teren in Cartierul Tineretului
  Sursa: Primaria Oradea
 • 23 de apartamente de tip ANL cu doua camere de pe str. Balogh Istv


  [2019-02-20]
  Prin Hotarârea Consiliului Local nr. 895/24.09.2018 s-a aprobat organizarea in perioada 01 noiembrie 2018 - 31 decembrie 2018, a unei sesiuni de depunere a cererilor, insotite de actele doveditoare, pentru solicitantii de locuinte pentru tineri construite din fonduri ANL in municipiul Oradea, in vederea stabilirii listei de prioritati.Pentru anul 2019, au ramas nerepartizate un numar de 23 de apartamente de tip ANL cu doua camere, situate pe strada Balogh István, care urmeaza sa fie repartizate solicitantilor, conform listei de prioritati, care urmeaza sa fie aprobata in cadrul Consiliului Local.  Comisia sociala de analiza a solicitarilor de locuinte sociale si de locuinte pentru tineri construite din fondurile ANL, aflate in administrarea Directiei Patrimoniu Imobiliar, a analizat dosarele depuse. Astfel, conform Procesului Verbal nr. 37155/05.02.2019, din totalul de 393 de dosare depuse in perioada 01 noiembrie 2018 - 31 decembrie 2018:28 dosare au fost respinse, motivat de faptul ca nu s-au incadrat in criteriile legale de acces la o locuinta pentru tineri, construita din fonduri ANL1 dosar a fost retras364 dosare fiind punctate conform tabelelor anexate.Repartizarea locuintelor se face in limita fondului disponibil, luându-se in considerare atât locuintele libere din fondul existent, cât si locuintele ce urmeaza a fi finalizate in cadrul unor obiective de investitii aprobate si cuprinse in programul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, precum si locuintele care se vor elibera pe parcursul anului. Lista de prioritati se stabileste anual. Solicitantii inscrisi in lista de prioritati, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 si 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinte in limita fondului disponibil in anul respectiv, pot primi repartitii in anii urmatori, in limita fondului disponibil in fiecare an si in noua ordine de prioritate stabilita.Persoanele ale caror dosare nu au fost respinse si se afla pe lista aprobata anul acesta, vor primi repartitie in functie de apartamentele care se vor elibera, in ordinea punctajului obtinut si au posibilitatea de a depune solicitari si in anii urmatori, luându-se in considerare si vechimea cererii solicitantului.Mentionam faptul ca, in termen de 7 zile calendaristice de la data afisarii prezentului anunt la avizierul institutiei si pe site-ul www.oradea.ro, respectiv in perioada 8 februarie - 14 februarie 2019 inclusiv, persoanele nemultumite au posibilitatea de a depune contestatie. Contestatiile se depun la ghiseele 1 si 2 din Centrul de Relatii cu Publicul (Piramida) - Primaria Municipiului Oradea.Dupa solutionarea contestatiilor, lista finala privind ordinea de prioritate in vederea repartizarii unei locuinte pentru tineri construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, in municipiul Oradea, va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, urmând sa fie afisata la avizierul institutiei si pe site-ul www.oradea.ro. In atasament gasiti listele cu punctajele obtinute de solicitanti, dar si toate criteriile de acces si departajare in vederea obtinerii unei locuinte ANL. [...]Citeste mai departe
  23 de apartamente de tip ANL cu doua camere de pe str. Balogh Istv
  Sursa: Primaria Oradea
 • Al doilea punct de colectare selectiva a deseurilor din Oradea va fi amenajat pe strada Uzinelor


  [2019-02-20]
    In sedinta Consiliului Local de azi, 19 februarie s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru coridorul de expropriere necesar in vederea amenajarii in Oradea a celui de-al doilea punct de colectare selectiva a deseurilor rezultate din amenajari/reamenajari interioare a spatiilor de locuit si din gospodariile populatiei.Punctul de colectare va fi amenajat pe str. Uzinelor si va fi prevazut cu dotari specifice de acces auto, cântarire si colectare pe tipuri de deseuri. Acesta se va afla in gestiunea operatorului de salubritate licentiat, RER VEST S.A.In municipiul Oradea este deja operational un punct de colectare deseuri rezultate din renovarile de locuinte, destinat in principal locuitorilor de pe malul stâng al Crisului Repede, in zona str. Thurzo Sandor, in vecinatatea Cimitirului Municipal. Construit de RER si deschis in noiembrie 2017, acest prim centru de colectare a costat aprox. 150.000 de euro si a fost realizat din cei 850.000 de euro pe care firma de salubritate RER si i-a asumat ca investitii, atunci când Primaria Oradea a prelungit contractul de salubritate pe urmatorii 4 ani. La finalul anului trecut, deci la peste un an de la inaugurarea centrului de colectare selectiva a deseurilor de pe pe str. Thurzo Sandor, peste 1500 de tone de deseuri au fost colectate de la oradeni in mod gratuit.Zona avuta in vedere pentru realizarea celui de-al doilea punct de colectare selectiva a deseurilor este destinata in principal locuitorilor de pe malul drept al Crisului Repede si este situata pe str. Uzinelor.In acest moment, terenul pe care se propune amplasarea investitiei este un loc de depozitare, pe care oamenii din zona il folosesc pentru a se debarasa de deseuri, respectiv un loc unde se refugiaza oamenii strazii si care creaza un disconfort estetic si olfactiv. Totodata, locul este folosit si ca parcare ilegala de catre camioanele aflate in tranzit.Atunci când va fi gata, punctul de colectare proiectat va cuprinde: o portiune asfaltata pentru circulatia auto si pietonala, o portiune betonata pe care se vor amplasa 12 containere de depozitare a deseurilor, un container pentru deseuri periculoase, respectiv 2 containere prefabricate dotate pentru functiuni  administrative si grupuri sanitare care sa deserveasca atât personalul administrativ, cât si utilizatorii punctului de colectare.Investitia propusa presupune si racordarea amplasamentului la reteaua electrica din zona, precum si racordarea la reteaua de apa si canalizare a municipiului.Finantarea obiectivului de investitie se va face de catre RER VEST S.A., in conformitate cu Hotarârea Consiliului Local nr. 310/2015 si a Actului Aditional nr. 17/4.06.2015 la contractul privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune.Valoarea totala a investitiei este de 1.067.220 lei inclusiv TVA, iar durata de realizare a acesteia este de 7 luni.Suprafata totala a incintei punctului de colectare va fi de 2.973 mp, iar deseurile care se vor colecta aici vor fi: deseuri cu continut periculos, materiale textile, bunuri reutilizabile, ambalaje metalice, obiecte de uz caznic, sticla, deseuri electrice/electrocasnice/electronice, materiale plastice, hârtie si carton, lemn, mobilier, deseuri vegetale si deseuri din constructii.

    [...]Citeste mai departe
  Al doilea punct de colectare selectiva a deseurilor din Oradea va fi amenajat pe strada Uzinelor
  Sursa: Primaria Oradea
 • 23 de apartamente de tip ANL cu doua camere de pe str. Balogh Istv


  [2019-02-19]
  Prin Hotarârea Consiliului Local nr. 895/24.09.2018 s-a aprobat organizarea in perioada 01 noiembrie 2018 - 31 decembrie 2018, a unei sesiuni de depunere a cererilor, insotite de actele doveditoare, pentru solicitantii de locuinte pentru tineri construite din fonduri ANL in municipiul Oradea, in vederea stabilirii listei de prioritati.Pentru anul 2019, au ramas nerepartizate un numar de 23 de apartamente de tip ANL cu doua camere, situate pe strada Balogh István, care urmeaza sa fie repartizate solicitantilor, conform listei de prioritati, care urmeaza sa fie aprobata in cadrul Consiliului Local.  Comisia sociala de analiza a solicitarilor de locuinte sociale si de locuinte pentru tineri construite din fondurile ANL, aflate in administrarea Directiei Patrimoniu Imobiliar, a analizat dosarele depuse. Astfel, conform Procesului Verbal nr. 37155/05.02.2019, din totalul de 393 de dosare depuse in perioada 01 noiembrie 2018 - 31 decembrie 2018:28 dosare au fost respinse, motivat de faptul ca nu s-au incadrat in criteriile legale de acces la o locuinta pentru tineri, construita din fonduri ANL1 dosar a fost retras364 dosare fiind punctate conform tabelelor anexate.Repartizarea locuintelor se face in limita fondului disponibil, luându-se in considerare atât locuintele libere din fondul existent, cât si locuintele ce urmeaza a fi finalizate in cadrul unor obiective de investitii aprobate si cuprinse in programul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, precum si locuintele care se vor elibera pe parcursul anului. Lista de prioritati se stabileste anual. Solicitantii inscrisi in lista de prioritati, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 si 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinte in limita fondului disponibil in anul respectiv, pot primi repartitii in anii urmatori, in limita fondului disponibil in fiecare an si in noua ordine de prioritate stabilita.Persoanele ale caror dosare nu au fost respinse si se afla pe lista aprobata anul acesta, vor primi repartitie in functie de apartamentele care se vor elibera, in ordinea punctajului obtinut si au posibilitatea de a depune solicitari si in anii urmatori, luându-se in considerare si vechimea cererii solicitantului.Mentionam faptul ca, in termen de 7 zile calendaristice de la data afisarii prezentului anunt la avizierul institutiei si pe site-ul www.oradea.ro, respectiv in perioada 8 februarie - 14 februarie 2019 inclusiv, persoanele nemultumite au posibilitatea de a depune contestatie. Contestatiile se depun la ghiseele 1 si 2 din Centrul de Relatii cu Publicul (Piramida) - Primaria Municipiului Oradea.Dupa solutionarea contestatiilor, lista finala privind ordinea de prioritate in vederea repartizarii unei locuinte pentru tineri construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, in municipiul Oradea, va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, urmând sa fie afisata la avizierul institutiei si pe site-ul www.oradea.ro. In atasament gasiti listele cu punctajele obtinute de solicitanti, dar si toate criteriile de acces si departajare in vederea obtinerii unei locuinte ANL. [...]Citeste mai departe
  23 de apartamente de tip ANL cu doua camere de pe str. Balogh Istv
  Sursa: Primaria Oradea
 • Bugetarea participativa, etapa a doua: a inceput votarea proiectelor in cadrul dezbaterilor publice


  [2019-02-19]
  Luni, 18 februarie au avut loc in cartierul Nufarul primele dezbateri publice cu privire la proiectele validate in cadrul etapei a doua a bugetarii participative. Prima dezbatere a a avut loc la Liceul Teoretic Onisifor Ghibu, la care au participat cca 200 de cetateni, iar a doua la Scoala Gimnaziala Dimitrie Cantemir, la care au luat parte cca 80 de persoane.Din partea Primariei Oradea au participat viceprimarul Florin Birta si directorul executiv  al Directiei Economice, Eduard Florea.In aceasta a doua etapa a bugetarii participative au fost validate in total 52 de proiecte, care au putut fi votate online de cetateni in perioada 10 decembrie 2018 -20 ianuarie 2019, iar de luni, 18 februarie, a inceput a doua etapa a votarii, cea din cadrul dezbaterilor publice.In deschiderea intâlnirilor de luni din cartierul Nufarul, viceprimarul Florin Birta a facut o prezentare pe larg a proiectelor, dupa care s-a trecut la etapa votarii. Fiecare cetatean prezent si-a exprimat votul in mod direct, introducând buletinul de vot cu optiunea proprie in urna special pregatita.Urmeaza ca, la finalul celor zece intâlniri stabilite prin calendarul dezbaterilor publice la nivel de cartiere, sa se faca centralizarea voturilor si desemnarea proiectelor câstigatoare.Asa cum a fost anuntat, votul cetatenilor are loc in doua etape distincte: una care deja s-a incheiat, respectiv votul online (10 decembrie 2018 - 20 ianuarie 2019), acesta având o pondere de 50% si votul cu ocazia dezbaterii publice la nivel de cartier, care va avea o pondere tot de 50%.La data incheierii votului online, au fost exprimate 13.836 de voturi, cele mai votate proiecte fiind cele privind iluminarea cu sisteme LED a trecerilor de pietoni nesemaforizate din Oradea, reamenajarea Cimitirului Neolog evreiesc cu scop turistic, bike-sharing si parcarea auto pentru Spitalul Clinic Judetean.Selectia finala a proiectelor se va realiza dupa dezbaterea in cadrul intâlnirilor publice cu cetatenii din cartierele orasului.Cele 10 proiecte care obtin cel mai mare punctaj in urma votului online si a dezbaterii publice urmeaza sa fie cuprinse in bugetul Primariei Municipiului Oradea pentru anul 2019.Primaria Oradea ii invita pe toti cei interesati de modul in care arata si se dezvolta cartierul in care locuiesc sa participe la prezentarea proiectelor depuse prin procesul de bugetare participativa si sa voteze in functie de preferinte.Pentru informatii suplimentare cu privire la procesul de bugetare participativa, doritorii au la dispozitie:

  ?        platforma online: https://activ.oradea.ro.;

  ?        email: bugetareparticipativa@oradea.ro;

  ?        telefon: 0259.437.000 interior 248

  Caledarul intâlnirilor poate fi vizualizat mai jos:Nr. crt.CartierulLocatiaAdresaData/ora1NufarulLiceul Teoretic Onisifor Ghibu - Sala FestivaAleea Onisifor Ghibu, nr. 3Luni, 18.02.2019Ora 17:002NufarulScoala Gimnaziala Dimitrie Cantemir - Sala de SportStr. Puscariu Sextil, nr. 2ALuni, 18.02.2019Ora 18:303EpiscopiaCamin Multifunctional Episcopia Bocskai IstvanStr. Ciucasului, nr. 11Marti, 19.02.2019Ora 17:004OnceaScoala Gimnaziala Ion Bogdan - Holul de accesStr. Ion Bogdan, nr. 13AMarti, 19.02.2019Ora 18:305IosiaLiceul Don Orione - Sala de SportCalea Alexandru Cazaban, nr. 49EMiercuri, 20.02.2019Ora 17:006IosiaScoala Gimnaziala Avram Iancu - Holul de accesStr. Gh Pop de Basesti, nr. 3-3AMiercuri, 20.02.2019Ora 18:307RogeriusLiceul Teoretic Lucian Blaga - Sala de SportStrada Calugareni, nr. 3Luni, 25.02.2019Ora 17:008RogeriusScoala Generala Nr. 11 - Sala de SportStrada Moldovei, nr. 55Luni, 25.02.2019Ora 18:309DecebalScoala Gimnaziala Dacia - Sala de SportBulevardul Dacia, nr. 25Marti, 26.02.2019Ora 17:0010CentruPrimaria Municipiului Oradea - Sala MarePiata Unirii, nr. 1Marti, 26.02.2019 Ora 18:30 

  In atasamet gasiti o galerie foto.

    [...]Citeste mai departe
  Bugetarea participativa, etapa a doua: a inceput votarea proiectelor in cadrul dezbaterilor publice
  Sursa: Primaria Oradea
 • Au inceput lucrarile la obiectivul de investitii "Cai de acces pietonal la intersectia Piata Unirii cu strada Iuliu Maniu"


  [2019-02-19]
  Primaria Oradea a inceput lucrarile la obiectivul de investitii "Cai de acces pietonal la intersectia Piata Unirii cu strada Iuliu Maniu", pentru amenajarea unei noi piatete publice, in continuarea Pietei Unirii.Lucrarile sunt executate de asocierea formata din: S.C Gavella Com S.R.L, Porfido Ed Arte Consorzio Stabile si S.C Edildrum Construct S.R.L, valoarea este de 3.555.184,32 lei fara TVA iar durata de executie a lucrarilor este de 5 luni.Proiectul tehnic a fost realizat de catre firma S.C Edildrum Construct S.R.L.Amplasamentul supus investitiei se afla in centrul istoric, in zona adiacenta Bisericii Sf. Nicolae, in vecinatatea strazilor Iuliu Maniu, Ep. Mihai Pavel, Piata Unirii, Avram Iancu si Traian Mosoiu, Terenul aferent acestor lucrari are o suprafata de 3.036 mp"Conceptul urmarit este reamenajarea unitara a intregii zone pietonale, propuse pentru a fi integrata in cadrul existent in Piata Unirii si pentru a se realiza conexiunea intre zone turistice importante. Proiectul de investitii prevede desfiintarea gardului existent, care incadreaza proprietatea bisericii, traseul urmând sa se delimiteze vizibil prin montarea de cubeti din porfir dispusi rectangular, dar si reamenajarea acceselor si aleilor de pavaj din piatra porfir", a precizat viceprimarul Florin Birta.  In ceea ce priveste instalatia electrica de iluminat, aceasta se va executa ingropat, iar stâlpii de iluminat vor fi personalizati cu stema municipiului Oradea.Tot in cadrul acestui proiect de regândire a spatiului pietonal, va fi amplasata statuia marelui om politic Iuliu Maniu, in fata intrarii in Biserica Sf. Nicolae, dinspre strada Iuliu Maniu.In atasament gasiti o galerie foto.  [...]Citeste mai departe
  Au inceput lucrarile la obiectivul de investitii
  Sursa: Primaria Oradea
 • 23 de apartamente de tip ANL cu doua camere de pe str. Balogh Istv


  [2019-02-19]
  Prin Hotarârea Consiliului Local nr. 895/24.09.2018 s-a aprobat organizarea in perioada 01 noiembrie 2018 - 31 decembrie 2018, a unei sesiuni de depunere a cererilor, insotite de actele doveditoare, pentru solicitantii de locuinte pentru tineri construite din fonduri ANL in municipiul Oradea, in vederea stabilirii listei de prioritati.Pentru anul 2019, au ramas nerepartizate un numar de 23 de apartamente de tip ANL cu doua camere, situate pe strada Balogh István, care urmeaza sa fie repartizate solicitantilor, conform listei de prioritati, care urmeaza sa fie aprobata in cadrul Consiliului Local.  Comisia sociala de analiza a solicitarilor de locuinte sociale si de locuinte pentru tineri construite din fondurile ANL, aflate in administrarea Directiei Patrimoniu Imobiliar, a analizat dosarele depuse. Astfel, conform Procesului Verbal nr. 37155/05.02.2019, din totalul de 393 de dosare depuse in perioada 01 noiembrie 2018 - 31 decembrie 2018:28 dosare au fost respinse, motivat de faptul ca nu s-au incadrat in criteriile legale de acces la o locuinta pentru tineri, construita din fonduri ANL1 dosar a fost retras364 dosare fiind punctate conform tabelelor anexate.Repartizarea locuintelor se face in limita fondului disponibil, luându-se in considerare atât locuintele libere din fondul existent, cât si locuintele ce urmeaza a fi finalizate in cadrul unor obiective de investitii aprobate si cuprinse in programul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, precum si locuintele care se vor elibera pe parcursul anului. Lista de prioritati se stabileste anual. Solicitantii inscrisi in lista de prioritati, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 si 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinte in limita fondului disponibil in anul respectiv, pot primi repartitii in anii urmatori, in limita fondului disponibil in fiecare an si in noua ordine de prioritate stabilita.Persoanele ale caror dosare nu au fost respinse si se afla pe lista aprobata anul acesta, vor primi repartitie in functie de apartamentele care se vor elibera, in ordinea punctajului obtinut si au posibilitatea de a depune solicitari si in anii urmatori, luându-se in considerare si vechimea cererii solicitantului.Mentionam faptul ca, in termen de 7 zile calendaristice de la data afisarii prezentului anunt la avizierul institutiei si pe site-ul www.oradea.ro, respectiv in perioada 8 februarie - 14 februarie 2019 inclusiv, persoanele nemultumite au posibilitatea de a depune contestatie. Contestatiile se depun la ghiseele 1 si 2 din Centrul de Relatii cu Publicul (Piramida) - Primaria Municipiului Oradea.Dupa solutionarea contestatiilor, lista finala privind ordinea de prioritate in vederea repartizarii unei locuinte pentru tineri construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, in municipiul Oradea, va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, urmând sa fie afisata la avizierul institutiei si pe site-ul www.oradea.ro. In atasament gasiti listele cu punctajele obtinute de solicitanti, dar si toate criteriile de acces si departajare in vederea obtinerii unei locuinte ANL. [...]Citeste mai departe
  23 de apartamente de tip ANL cu doua camere de pe str. Balogh Istv
  Sursa: Primaria Oradea
 • Punctul de vanzare a titlurilor de calatorie de la Universitatea Oradea va fi inchis in perioada 11 - 28 februarie 2019


  [2019-02-19]
  OTL informeaza calatorii ca punctul de vânzare a titlurilor de calatorie de la Universitatea Oradea va fi inchis in perioada 11 - 28 februarie 2019.De asemenea, OTL le reaminteste calatorilor ca le stau la dispozitie celelalte modalitati de plata a calatoriei, respectiv plata prin SMS si plata cu ajutorul cardului bancar la terminalele POS, montate in mijloacele de transport.  [...]Citeste mai departe
  Punctul de vanzare a titlurilor de calatorie de la Universitatea Oradea va fi inchis in perioada 11 - 28 februarie 2019
  Sursa: Primaria Oradea
 • Cetatea Oradea gazduieste vernisajul expozitiei ,,Palatul Cotroceni - aquarela"


  [2019-02-19]
  Expozitia cu caracter itinerant „Palatul Cotroceni - Aquarela", gazduita de Muzeul Orasului Oradea-Complex Cultural, aduce in fata publicului oradean acuarele si monotipii semnate de Anastasia Stoiciu, membra a Uniunii Artistilor Plastici din România, doctorand in Arte Vizuale si muzeograf cu o prodigioasa activitate la Muzeul National Cotroceni. Artista este referent de specialitate grad I, Serviciul de Programe Culturale si Educationale Muzeul National Cotroceni.Vernisajul expozitiei va avea loc marti, 19 februarie 2019, ora 16:00, la Muzeul Orasului Oradea - Complex Cultural, Corpul A, etajul I, salile 18 - 20, toti cei interesati putând vizita expozitia in perioada 19 februarie - 19 aprilie 2019, de marti pâna vineri, in intervalul orar  9:00 - 17:00.La deschiderea expozitiei va lua cuvântul doamna Angela Lupsea, director al Muzeului Orasului Oradea-Complex Cultural. Expozitia va fi vernisata de Dr. Agata Chifor, istoric si critic de arta, muzeograf la Sectia de Arta a Muzeului Tarii Crisurilor Oradea.Inzestrata cu deosebita sensibilitate si capacitate evocativa, artista transpune plastic teme si motive din arhitectura Palatului Cotroceni, monument cu valoare arhetipala al artei rezidentiale românesti, un conglomerat estetic care imbina intr-o sinteza unica reminiscente ale barocului românesc din timpul domnitorilor Cantacuzini cu eclectismul arhitectural de inspiratie franceza si Arta 1900 in varianta stilului neoromânesc. In rezonanta cu spatiul expozitional generos al cetatii oradene, expozitia atrage atentia asupra bogatei mosteniri arhitecturale a unor secole creatoare de arta si cultura, asupra necesitatii de a lua in considerare acest patrimoniu arhitectural atât ca obiect al restaurarii, cât si ca posibil subiect al creatiei plastice.  [...]Citeste mai departe
   Cetatea Oradea gazduieste vernisajul expozitiei ,,Palatul Cotroceni - aquarela
  Sursa: Primaria Oradea
 • S-a semnat contractul de executie privind reabilitarea fatadelor si a invelitorii Palatului Ullmann


  [2019-02-19]
  Vineri, 15 februarie 2019, a fost semnat contractul de lucrari pentru reabilitarea fatadelor si a invelitorii Palatului Ullmann, situat in Oradea, Piata 1 Decembrie, nr. 9.Valoarea contractului este de 7.213.517,54 lei fara TVA. Executantul desemnat in urma derularii procedurii de achizitie publica este asocierea de firme SC DRUM ASFALT SRL (lider de asociere) - SC TRAMECO SA (asociat) - SC LEMACONS SRL (asociat), durata de executie fiind de 24 de luni.Proiectat de arhitectul Löbl Ferenc, Palatul Ullmann a fost construit in stilul secessionului vienez, la inceputul secolului XX, in anul 1913. Cladirea impozanta, simetrica si frumos proportionata, cuprinde un parter inalt, placat cu placi de faianta  verde-albastruie si trei niveluri de locuinte.Lucrarile de interventie propuse la aceasta cladire reprezentativa sunt urmatoarele: inlocuirea integrala a invelitorii, inlocuirea elementelor degradate ale sarpantei, ignifugarea si tratarea antifungica a elementelor sarpantei, inlocuirea integrala a planseului peste ultimul nivel, repararea sau inlocuirea jgheaburilor si a burlanelor, refacerea tâmplariilor dupa modelele originale, demolarea si refacerea cosurilor de fum, desfacerea integrala a tencuielilor de pe fatada principala si refacerea lor din materiale compatibile cu natura stratului suport, refacerea elementelor decorative conform cu cele originale (brâuri, ancadramente, cornise si alte piese decorative care nu mai exista), reconditionarea celor existente, refacerea placajelor din faianta smaltuita de la parterul cladirii, restaurarea celor doua altoreliefuri reprezentând menora pazita de lei, mascarea sau eliminarea cablurilor existente pe fatade si mutarea contoarelor pentru utilitati in curtea interioara, refacerea tencuielilor degradate de pe calcane, indreptarea, repararea, restaurarea sau inlocuirea, respectiv completarea confectiilor metalice, precum si refacerea trotuarului dinspre Piata 1 Decembrie.Investitia va fi finantata din bugetul local, in cadrul Programului Multianual pentru realizarea lucrarilor de protejare si interventie asupra cladirilor cu valoare cultural-arhitecturala situate in Ansamblul Urban - Centrul Istoric Oradea, aprobat prin HCL nr. 718/2016, prin care Municipiul Oradea poate sa contribuie la acoperirea cheltuielilor legate de lucrarile de protejare si interventie asupra acestor imobile. [...]Citeste mai departe
  S-a semnat contractul de executie privind reabilitarea fatadelor si a invelitorii Palatului Ullmann
  Sursa: Primaria Oradea
 • A fost stabilita ordinea repartizarii locuintelor de tip ANL, in baza punctajelor


  [2019-02-18]
  In baza prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata si actualizata, respectiv a Hotarârii Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte.

  Prin Hotarârea Consiliului Local nr. 895/24.09.2018 s-a aprobat organizarea in perioada 1 noiembrie 2018 - 31 decembrie 2018, a unei sesiuni de depunere a cererilor, insotite de actele doveditoare, pentru solicitantii de locuinte pentru tineri construite din fonduri ANL in municipiul Oradea, in vederea stabilirii listei de prioritati.

  Comisia sociala de analiza a solicitarilor de locuinte sociale si de locuinte pentru tineri construite din fondurile ANL, aflate in administrarea Directiei Patrimoniu Imobiliar, a analizat dosarele depuse. Astfel, conform Procesului Verbal nr. 37155/05.02.2019, din totalul de 393 de dosare depuse in perioada 1 noiembrie 2018 - 31 decembrie 2018:28 dosare au fost respinse, motivat de faptul ca nu s-au incadrat in criteriile legale de acces la o locuinta pentru tineri, construita din fonduri ANL1 dosar a fost retras364 dosare fiind punctate conform tabelelor anexate.Mentionam faptul ca, in termen de 7 zile calendaristice de la data afisarii prezentului anunt la avizierul institutiei si pe site-ul: www.oradea.ro, respectiv in perioada 8 februarie - 14 februarie 2019 inclusiv, persoanele nemultumite au posibilitatea de a depune contestatie. Contestatiile se depun la ghiseele 1 si 2 din Centrul de Relatii cu Publicul (Piramida) - Primaria Municipiului Oradea.

  Dupa solutionarea contestatiilor, lista finala privind ordinea de prioritate in vederea repartizarii unei locuinte pentru tineri construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, in municipiul Oradea, va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, urmând sa fie afisata la avizierul institutiei si pe site-ul: www.oradea.ro. 

  In atasament gasiti listele cu punctajele obtinute de solicitanti.

    [...]Citeste mai departe
  A fost stabilita ordinea repartizarii locuintelor de tip ANL, in baza punctajelor
  Sursa: Primaria Oradea
 • Au inceput lucrarile de plombare a strazilor afectate de sezonul rece


  [2019-02-18]
  Având in vedere ca iarna aceasta a fost una cu multe precipitatii, dar si cu temperaturi foarte scazute, pe unele strazi din Oradea au aparut gropi, ca urmare a fenomenului de inghet/dezghet, dar si ca urmare a folosirii materialelor antiderapante pentru combaterea poleiului.In aceste conditii, Directia Tehnica din cadrul Primariei Oradea a facut o inventariere a strazilor pe care au aparut gropi si a emis comenzi catre cele doua firme care au incheiat un acord cadru cu Primaria Oradea pentru lucrari de intretinere/reparatii strazi, drumuri si poduri, pentru remedierea acestora.Astfel, incepând de saptamâna trecuta, de indata ce vremea a permis acest lucru, au inceput lucrarile de plombare a strazilor cu probleme, respectiv pe malul stâng executa lucrari S.C. Drumuri Bihor si pe malul drept S.C. Drumuri Orasenesti.Din cele 120 de strazi (modernizate, cât si nemodernizate) identificate pâna azi, 7 februarie, ca având gropi, au fost deja reparate 58 de strazi.Directia Tehnica inventariaza in continuare strazile din municipiu pentru a remedia problemele care pot aparea.  [...]Citeste mai departe
  Au inceput lucrarile de plombare a strazilor afectate de sezonul rece
  Sursa: Primaria Oradea
 • Licitatie privind atribuirea locurilor pentru vanzare de martisoare si flori cu ocazia zilelor de 1 si 8 Martie


  [2019-02-18]
  Având in vedere apropierea sarbatorii Martisorului si a Zilei Internationale a Femeii, Primaria Municipiului Oradea organizeaza licitatie publica cu strigare pentru atribuirea locurilor pe domeniul public pentru vânzare de martisoare si flori cu ocazia zilei de 1 Martie precum si de flori, felicitari si aranjamente florale cu ocazia zilei de 8 Martie 2019.In perioada 25.02.2019 - 02.03.2019 Primaria Oradea prin Directia Patrimoniu Imobiliar va pune la dispozitia celor interesati un numar de 50 de standuri de lemn in zona centrala (str. Republicii si Piata Unirii), in vederea comercializarii produselor specifice sarbatorii, respectiv martisoare si flori de primavara. Totodata, se vor atribui un numar de 74 de amplasamente de 2 mp fiecare, in urmatoarele locatii: b-dul Decebal colt cu str. Primariei, Calea Aradului/Aviatorilor - Gradinita 44, str. Razboieni (statia de autobuz Bunexim), str.Transilvaniei - intersectie cu str. Moldovei, str. D.Cantemir - zona statuii Cantemir, str. Nufarului vis-a-vis de bisericuta, str. C.Coposu - intersectie cu str. Olimpiadei, Piata Bucuresti - zona statiei de tramvai, b-dul Stefan cel Mare - intersectie cu str.Transilvaniei si Parcul 1 Decembrie - dinspre statia de tramvai E.Gojdu.De asemenea, in perioada 07.03.2019 - 09.03.2019 vor sta la dispozitia celor interesati un numar de 70 de amplasamente de 2 mp fiecare, in vederea vânzarii de flori, felicitari si aranjamente florale cu ocazia zilei de 8 Martie, in urmatoarele zone ale orasului: str. Republicii, Piata Unirii, b-dul Decebal, Calea Aradului/Aviatorilor, str. Razboieni, str.Transilvaniei, Piata Bucuresti, Parcul 1 Decembrie, str. Nufarului si str. D.Cantemir.Data limita de depunere a ofertelor  pentru vânzare de martisoare si flori cu ocazia zilei de 1 Martie 2019 este 14 februarie 2019, ora 09:00, iar pretul de pornire a licitatiei este 50 lei/stand/zi, plus TVA, pentru standuri si 5 lei/mp/zi pentru locuri de 2 mp.Data limita de depunere a ofertelor pentru vânzare de flori, felicitari si aranjamente florale cu ocazia zilei de 8 Martie 2019 este 15 februarie 2019, ora 09:00, iar pretul de pornire a licitatiei este 5 lei/mp/zi pentru locuri de 2 mp.Informatiile si documentatia de atribuire le gasiti accesând site-ul www.oradea.ro, sectiunea Licitatii.

    [...]Citeste mai departe
  Licitatie privind atribuirea locurilor pentru vanzare de martisoare si flori cu ocazia zilelor de 1 si 8 Martie
  Sursa: Primaria Oradea
 • O noua extragere in cadrul campaniei ,,Plateste impozitul online si castiga o zi de distractie la Aquapark Nymphaea"


  [2019-02-18]
  Astazi, 8 februarie, a avut loc o noua extragere in cadrul campaniei „Plateste impozitul online si câstiga o zi de distractie la Aquapark Nymphaea" din anul 2019. Inceputa in anul 2017, campania pentru recompensarea cetatenilor si firmelor care achita online impozitele a ajuns la cel de-al treilea an de desfasurare, perioada in care au fost desemnati 18 câstigatori ai pachetelor de familie la Aquapark Nymphaea.  La a treia extragere din acest an au fost inscrisi contribuabilii care au platit online in perioada 28 ianuarie - 3 februarie 2019, integral, impozitele datorate pentru anul in curs.Din cei 1.081 de contribuabili inscrisi, prin extragerea computerizata a fost desemnat câstigatorul Dumiter Daniel-Nelu, proprietar, de pe strada Dumitru Chirila. Acesta va fi instiintat prin adresa la domiciliu privind posibilitatea ridicarii premiului de la sediul Primariei, ghiseele 3 sau 4 din Piramida, incepând de luni, 11 februarie, in termen de 30 de zile. Voucherul ofera o zi de acces la Aquaparkul Nymphaea pentru 2 adulti si 2 copii sub 18 ani si este valabil pâna la sfârsitul anului.Conform regulamentului, au fost extrase si doua rezerve, care ar putea beneficia de premiu in cazul in care câstigatorul, din diverse motive, nu isi va revendica voucherul in termenul prevazut.Primaria Oradea le multumeste tuturor contribuabililor, amintind pe aceasta cale ca cei care isi platesc integral impozitul pâna in 31 martie beneficiaza de o bonificatie fiscala de 8% pentru platile online si de 5% in cazul platilor la ghisee. De asemenea, cei care il platesc online pot câstiga, saptamânal prin tragere la sorti, pâna la sfârsitul lunii martie, o zi de distractie la aquapark alaturi de familie (2 adulti si 2 copii sub 18 ani).Urmatoarea extragere va avea loc saptamâna viitoare, in data de 15 februarie 2019.  [...]Citeste mai departe
  O noua extragere in cadrul campaniei ,,Plateste impozitul online si castiga o zi de distractie la Aquapark Nymphaea
  Sursa: Primaria Oradea
 • S-a stabilit calendarul dezbaterilor publice pentru votarea proiectelor din cadrul bugetarii participative


  [2019-02-18]
  Având in vedere ca s-a terminat perioada de vot online a celor 52 de proiecte validate in cadrul etapei a 2-a de bugetare participativa, Primaria Oradea aduce la cunostinta tuturor celor interesati ca a fost stabilit si calendarul dezbaterilor publice la nivel de cartiere, dezbateri care urmeaza sa aiba loc incepând cu data de 18 februarie.Primaria Oradea ii invita pe toti cei interesati de modul in care arata si se dezvolta cartierul in care locuiesc sa participe la prezentarea proiectelor depuse prin procesul de bugetare participativa si sa voteze in functie de preferinte.Asa cum a fost anuntat, votul cetatenilor are loc in doua etape distincte: una care deja s-a incheiat, respectiv votul online (10 decembrie 2018 - 20 ianuarie 2019), acesta având o pondere de 50% si votul cu ocazia dezbaterii publice la nivel de cartier, care va avea o pondere tot de 50%."Selectia finala a proiectelor se va realiza dupa dezbaterea in cadrul intâlnirilor publice cu cetatenii din cartierele orasului. In cadrul acestor intâlniri, se vor prezenta proiectele declarate eligibile, ocazie cu care participantii la intâlnirile publice isi vor putea exprima prin vot direct optiunea proprie", a precizat Eduard Florea, directorul economic al Primariei Oradea.La data incheierii votului online, au fost exprimate 13.836 de voturi, cele mai votate proiecte fiind cele privind iluminarea cu sisteme LED a trecerilor de pietoni nesemaforizate din Oradea, reamenajarea Cimitirului Neolog evreiesc cu scop turistic, bike-sharing si parcarea auto pentru Spitalul Clinic Judetean.Cele 10 proiecte care obtin cel mai mare punctaj in urma votului online si a dezbaterii publice urmeaza sa fie cuprinse in bugetul Primariei Municipiului Oradea pentru anul 2019.Pentru informatii suplimentare cu privire la procesul de bugetare participativa, doritorii au la dispozitie:

  ?        platforma online: https://activ.oradea.ro.;

  ?        email: bugetareparticipativa@oradea.ro;

  ?        telefon: 0259.437.000 interior 248

  Caledarul intâlnirilor poate fi vizualizat mai jos:Nr. crt.CartierulLocatiaAdresaData/ora1NufarulLiceul Teoretic Onisifor Ghibu - Sala FestivaAleea Onisifor Ghibu, nr. 3Luni, 18.02.2019Ora 17:002NufarulScoala Gimnaziala Dimitrie Cantemir - Sala de SportStr. Puscariu Sextil, nr. 2ALuni, 18.02.2019Ora 18:303EpiscopiaCamin Multifunctional Episcopia Bocskai IstvanStr. Ciucasului, nr. 11Marti, 19.02.2019Ora 17:004OnceaScoala Gimnaziala Ion Bogdan - Holul de accesStr. Ion Bogdan, nr. 13AMarti, 19.02.2019Ora 18:305IosiaLiceul Don Orione - Sala de SportCalea Alexandru Cazaban, nr. 49EMiercuri, 20.02.2019Ora 17:006IosiaScoala Gimnaziala Avram Iancu - Holul de accesStr. Gh Pop de Basesti, nr. 3-3AMiercuri, 20.02.2019Ora 18:307RogeriusLiceul Teoretic Lucian Blaga - Sala de SportStrada Calugareni, nr. 3Luni, 25.02.2019Ora 17:008RogeriusScoala Generala Nr. 11 - Sala de SportStrada Moldovei, nr. 55Luni, 25.02.2019Ora 18:309DecebalScoala Gimnaziala Dacia - Sala de SportBulevardul Dacia, nr. 25Marti, 26.02.2019Ora 17:0010CentruPrimaria Municipiului Oradea - Sala MarePiata Unirii, nr. 1Marti, 26.02.2019 Ora 18:30 

    [...]Citeste mai departe
  S-a stabilit calendarul dezbaterilor publice pentru votarea proiectelor din cadrul bugetarii participative
  Sursa: Primaria Oradea
 • 23 de apartamente de tip ANL cu doua camere de pe str. Balogh Istv


  [2019-02-18]
  Prin Hotarârea Consiliului Local nr. 895/24.09.2018 s-a aprobat organizarea in perioada 01 noiembrie 2018 - 31 decembrie 2018, a unei sesiuni de depunere a cererilor, insotite de actele doveditoare, pentru solicitantii de locuinte pentru tineri construite din fonduri ANL in municipiul Oradea, in vederea stabilirii listei de prioritati.Pentru anul 2019, au ramas nerepartizate un numar de 23 de apartamente de tip ANL cu doua camere, situate pe strada Balogh István, care urmeaza sa fie repartizate solicitantilor, conform listei de prioritati, care urmeaza sa fie aprobata in cadrul Consiliului Local.  Comisia sociala de analiza a solicitarilor de locuinte sociale si de locuinte pentru tineri construite din fondurile ANL, aflate in administrarea Directiei Patrimoniu Imobiliar, a analizat dosarele depuse. Astfel, conform Procesului Verbal nr. 37155/05.02.2019, din totalul de 393 de dosare depuse in perioada 01 noiembrie 2018 - 31 decembrie 2018:28 dosare au fost respinse, motivat de faptul ca nu s-au incadrat in criteriile legale de acces la o locuinta pentru tineri, construita din fonduri ANL1 dosar a fost retras364 dosare fiind punctate conform tabelelor anexate.Repartizarea locuintelor se face in limita fondului disponibil, luându-se in considerare atât locuintele libere din fondul existent, cât si locuintele ce urmeaza a fi finalizate in cadrul unor obiective de investitii aprobate si cuprinse in programul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, precum si locuintele care se vor elibera pe parcursul anului. Lista de prioritati se stabileste anual. Solicitantii inscrisi in lista de prioritati, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 si 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinte in limita fondului disponibil in anul respectiv, pot primi repartitii in anii urmatori, in limita fondului disponibil in fiecare an si in noua ordine de prioritate stabilita.Persoanele ale caror dosare nu au fost respinse si se afla pe lista aprobata anul acesta, vor primi repartitie in functie de apartamentele care se vor elibera, in ordinea punctajului obtinut si au posibilitatea de a depune solicitari si in anii urmatori, luându-se in considerare si vechimea cererii solicitantului.Mentionam faptul ca, in termen de 7 zile calendaristice de la data afisarii prezentului anunt la avizierul institutiei si pe site-ul www.oradea.ro, respectiv in perioada 8 februarie - 14 februarie 2019 inclusiv, persoanele nemultumite au posibilitatea de a depune contestatie. Contestatiile se depun la ghiseele 1 si 2 din Centrul de Relatii cu Publicul (Piramida) - Primaria Municipiului Oradea.Dupa solutionarea contestatiilor, lista finala privind ordinea de prioritate in vederea repartizarii unei locuinte pentru tineri construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, in municipiul Oradea, va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, urmând sa fie afisata la avizierul institutiei si pe site-ul www.oradea.ro. In atasament gasiti listele cu punctajele obtinute de solicitanti, dar si toate criteriile de acces si departajare in vederea obtinerii unei locuinte ANL. [...]Citeste mai departe
  23 de apartamente de tip ANL cu doua camere de pe str. Balogh Istv
  Sursa: Primaria Oradea
 • Spectacol de teatru pentru copiii proveniti din familii mai putin norocoase


  [2019-02-18]
  Directia de Asistenta Sociala Oradea (DASO), in baza colaborarii pe care o are de mai bine de doi ani cu Clubul Lions Oradea si Teatrul Regina Maria - Trupa Arcadia, deruleaza mai multe proiecte menite sa sprijine prin diferite actiuni sociale, si nu numai, comunitatea locala.In acest sfârsit de saptamâna, copiilor cu vârste cuprinse intre 8 si 14 ani, proveniti din familii mai putin norocoase, li s-a oferit, gratuit, un spectacol de neuitat, „Ispravile lui Pacala", la Teatrul de papusi pentru copii si tineret "Arcadia".Povestea lui Ion Creanga, pusa in scena de catre Constantin Cublesan si Petre Ghimbasan, cu o distributie de exceptie, ilustreaza viata la tara, vazuta prin ochii marelui scriitor român si ii familiarizeaza pe cei mici cu imaginea arhaica a satului românesc.In cadrul parteneriatului, institutiile implicate doresc sa ofere copiilor din familii nevoiase momente inedite si posibilitatea de se familiariza treptat cu lumea teatrului, spectacolul oferit fiind al cincilea de la inceputul colaborarii.Pentru acesti copii, vizita la teatru este un moment special, un moment menit sa contribuie la dezvoltarea lor armonioasa, iar scopul este acela de a le oferi cât mai multe astfel de evenimente.DASO multumeste partenerilor sai, respectiv Clubului Lions Oradea si Teatrului Arcadia, care au raspuns intotdeauna solicitarilor sale.  [...]Citeste mai departe
  Spectacol de teatru pentru copiii proveniti din familii mai putin norocoase
  Sursa: Primaria Oradea
 • 23 de apartamente de tip ANL cu doua camere de pe str. Balogh Istv


  [2019-02-17]
  Prin Hotarârea Consiliului Local nr. 895/24.09.2018 s-a aprobat organizarea in perioada 01 noiembrie 2018 - 31 decembrie 2018, a unei sesiuni de depunere a cererilor, insotite de actele doveditoare, pentru solicitantii de locuinte pentru tineri construite din fonduri ANL in municipiul Oradea, in vederea stabilirii listei de prioritati.Pentru anul 2019, au ramas nerepartizate un numar de 23 de apartamente de tip ANL cu doua camere, situate pe strada Balogh István, care urmeaza sa fie repartizate solicitantilor, conform listei de prioritati, care urmeaza sa fie aprobata in cadrul Consiliului Local.  Comisia sociala de analiza a solicitarilor de locuinte sociale si de locuinte pentru tineri construite din fondurile ANL, aflate in administrarea Directiei Patrimoniu Imobiliar, a analizat dosarele depuse. Astfel, conform Procesului Verbal nr. 37155/05.02.2019, din totalul de 393 de dosare depuse in perioada 01 noiembrie 2018 - 31 decembrie 2018:28 dosare au fost respinse, motivat de faptul ca nu s-au incadrat in criteriile legale de acces la o locuinta pentru tineri, construita din fonduri ANL1 dosar a fost retras364 dosare fiind punctate conform tabelelor anexate.Repartizarea locuintelor se face in limita fondului disponibil, luându-se in considerare atât locuintele libere din fondul existent, cât si locuintele ce urmeaza a fi finalizate in cadrul unor obiective de investitii aprobate si cuprinse in programul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, precum si locuintele care se vor elibera pe parcursul anului. Lista de prioritati se stabileste anual. Solicitantii inscrisi in lista de prioritati, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 si 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinte in limita fondului disponibil in anul respectiv, pot primi repartitii in anii urmatori, in limita fondului disponibil in fiecare an si in noua ordine de prioritate stabilita.Persoanele ale caror dosare nu au fost respinse si se afla pe lista aprobata anul acesta, vor primi repartitie in functie de apartamentele care se vor elibera, in ordinea punctajului obtinut si au posibilitatea de a depune solicitari si in anii urmatori, luându-se in considerare si vechimea cererii solicitantului.Mentionam faptul ca, in termen de 7 zile calendaristice de la data afisarii prezentului anunt la avizierul institutiei si pe site-ul www.oradea.ro, respectiv in perioada 8 februarie - 14 februarie 2019 inclusiv, persoanele nemultumite au posibilitatea de a depune contestatie. Contestatiile se depun la ghiseele 1 si 2 din Centrul de Relatii cu Publicul (Piramida) - Primaria Municipiului Oradea.Dupa solutionarea contestatiilor, lista finala privind ordinea de prioritate in vederea repartizarii unei locuinte pentru tineri construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, in municipiul Oradea, va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, urmând sa fie afisata la avizierul institutiei si pe site-ul www.oradea.ro. In atasament gasiti listele cu punctajele obtinute de solicitanti, dar si toate criteriile de acces si departajare in vederea obtinerii unei locuinte ANL. [...]Citeste mai departe
  23 de apartamente de tip ANL cu doua camere de pe str. Balogh Istv
  Sursa: Primaria Oradea
 • ANUNT COMPANIA DE APA ORADEA


  [2019-02-17]
  S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A. isi anunta consumatorii ca in vederea facturarii consumurilor de apa rece pentru luna februarie, citirea contoarelor de bransament se va face intre orele 8:00 si 16:00, dupa urmatorul program:DATACITIRILuni11.02.2019Citiri radio ORADEA: 1848, Cezar Bolliac, Crinului, Garoafei, Horváth Imre, Lt.Col. Ion Buzoianu, Mihai Viteazul, Mihail Kogalniceanu, Muscatei, Rachetei, Slt. Demetriu Teiusanu, Titu Maiorescu, Ulmului, Alexandru Sahia, Hategului, Onestilor, Piata Devei, Piata Episcop Valeriu Traian Frentiu, Pitestilor, Barcaului, Meziadului, Tabéry Géza, Verii, Gheorghe Doja, Arinului, Santului;

  SÂNMARTIN: Liviu Rebereanu, Petre Ispirescu, George Enescu, Eugen Ionescu, Mihai Eminescu;

  BAILE 1 MAI:  de la nr. 21 la nr. 50.Marti12.02.2019Citiri radio ORADEA: Abraham Lincoln, Gheorghe Pop de Basesti, Iacobinilor, Munteniei, Sirenei, Gheorghinelor, Infratiri, Jimboliei, Oasului, Argesului, Artarilor, Carasului, Furnicii, Greierului, Zarandului, Aviatorilor, Ecaterina Varga, Nicolae Bolcas, Piata Episcop Ignatie Darabant, Pionerilor, Aurel Vlaicu, Pelinului, Belsugului, Clopoteilor, Piata Bobâlnei, Zambilelor, Magheranului, Henrik Ibsen, Vasile Pârvan, Gheorghe Titeica, Oltetului, Piata Ghioceilor, Trotusului, Lalelelor, Cornitelului, Buzaului, Constantin Mille, George Washington, Salciei, Coriolan Hora, Corneliu Baba, Veteranilor, Ovid Densusianu, Lipovei, Copacilor, 9 Mai, Govorei,

  SÂNMARTIN: Aurel Vlaicu, Traian Vuia, George Cosbuc, Andrei Muresanu;

  BAILE 1 MAI: Haieu, Bariera.  Miercuri13.02.2019Citiri radio ORADEA: Alesdului, Balogh István, Caporal Gheorghe Musat, Bethlen Gábor, Denis Diderot, George Bacaloglu, Ion Isaiu, Lascar Catargiu, Sankt Petersburg, Tileagdului, Victor Papilian, Virgil Maxim, Anton Bacalbasa, Borsecului, Cardinal Iuliu Hossu, Dobrogei, Gheorghe Ionescu Sisesti, Gradinarilor, Miron Costin, Miron Pompiliu, Oglinzilor, Otelarilor, Prutului, Salajului, Scoalelor, Somesului, Zalaului, Alexandru Andritoiu, Caii Ferate, Caprioarei, Depozitului, Iancu de Hunedoara, Petei, Rampei, Razboieni, Seleusului, Timotei Cipariu, Alexandru Cazaban, Comarnicului, Constantin Brâncoveanu, Grigore Erofte, Lapusului, Poienitei, Theodor  Neculuta, William Shakespeare, Czárán Gyula, Calea Sântandreiului, General Eremia Grigorescu, Nicolae Firu, Radu Enescu, Roman Mottl, Alexandru Roman, Traian Blajovici, Octavian Goga, Herbert Spencer, Vladeasa, Fagurelui, Lucian Blaga, Padisului, Zaharia Stancu, Ursului;

  SÂNMARTIN: Mircea Eliade, Henri Coanda, Emil Cioran, Lucian Blaga, Padurii, Octavian Goga;

  BETFIA: de la nr. 1 la nr. 55.Joi14.02.2019Citiri radio ORADEA: Alexandru D. Xenopol, Bulevardul Decebal, Calea Aradului, Chimiei, Dimitrie Pompei, Fluierasului, Henri Coanda, Lebedei, Lunga, Magurei, Paunului, Porumbelului, Potârnichilor, Sintezei, Stefan Octavian Iosif, Sturzului, Aleea Onisifor Ghibu, Aleea Penes Curcanul, Bumbacului, Constantin Noica, Eforiei, Ialomitei, Kiev, Meiului, Morii, Nasaudului, Piata Nucetului, Tabacarilor, Tiglarilor, Velenta, Zorelelor, Alexandru Donici, Barierei, Calea Maresal Alexandru Averescu, Cerbului, Dragos Voda, Calea Clujului;

  SÂNMARTIN: Stefan Cel Mare;

  BETFIA: de la nr. 57 la nr. 134.Vineri15.02.2019Citiri radio ORADEA: Agricultorilor, Alexandru Hasas, Ciheiului, Constantin Nottara, Francisc Hubic, General Nicolae Sova, Grigore Moisil, Lanului, Liviu Borcea, Narciselor, Traian Goga, Aleea Salca, Atelierelor, Brândusei, Nojoridului, Plugarilor, Rapsodiei, Sudului, Thurzó Sándor, Constantin Brailoiu, Dimitrie Cantemir, Ioan Corneli, Nufarului, Petru Maior, Sztarill Ferenc, Vavilov, Alexandru Cel Bun, Apateului, Episcop Nicolae Popovici, Floris Romer, Gheorghe Asachi, Gradina cu Fragi, Jules Verne, Leonardo Da Vinci, Liszt Ferenc, Tompa Mihály, Vincent Van Gogh;

  SÂNMARTIN: Radu Todoran, Anton Pann, Mircea cel Batrân, Mihai Viteazu, I.C. Bratianu, Petre Tutea, Trandafirilor;

  BETFIA: de la nr. 135 la nr. 218.Aceste programari se pot vizualiza pe pagina de internet la adresa www.apaoradea.ro. Compania de Apa roaga consumatorii care nu pot fi gasiti la domiciliu in intervalul acesta orar, sa contacteze compania la numerele de telefon 0259 - 436909 sau 0259 - 435505 in vederea reprogramarii citirii contoarelor.Compania de Apa le reaminteste consumatorilor ca in perioada 10-20 ale lunii comunicarea indecsilor se poate face atât telefonic la numarul 0259 - 435505, cât si la sediul Companiei de apa Oradea, str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, in incinta casieriei. Totodata, Compania de Apa face mentiunea ca, daca s-a procedat la citirea contoarelor de catre angajatii Companiei, consumul facturat va fi dupa indexul de contor citit.

   

    [...]Citeste mai departe
  ANUNT COMPANIA DE APA ORADEA
  Sursa: Primaria Oradea
 • ANUNT COMPANIA DE APA ORADEA


  [2019-02-17]
  S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A. isi anunta consumatorii ca in vederea facturarii consumurilor de apa rece pentru luna februarie, citirea contoarelor de bransament se va face intre orele 8:00 si 16:00, dupa urmatorul program:DATACITIRILuni18.02.2019Citiri radio ORADEA: SH 839, SH 840, SH 844, SH 845, SH 863, SH 878, SH 883,

  Podgoria;

  Tasad. Marti19.02.2019Citiri radio ORADEA: SH 101, SH 123, SH 125, SH 126, SH 127, SH 136, SH 202, SH 610, SH 611, SH 612,

  Aron Cotrus, Caraiman, Ciprian Porumbescu, Ecoului, Ioan Cantacuzino, Lacramioarelor, Lacul Rosu, Locomotivei, Luminitei, Martin Nexo Andersen, Michelangelo Buonarroti, Milcovului, Munkácsy Mihály, Muresului, Robert Owen, Sfântul Ladislau, Teodor Nes, Traian Lalescu, Vagonului, Volga, Zimbrului;

  Alparea,

  Cheriu.  Miercuri20.02.2019Citiri radio ORADEA: : SH 113, SH 114, SH 115, SH 117, SH 118, SH 120, SH 121, SH 124, SH 128, SH 209, SH 210, SH 215, SH 218, SH 308, SH 316, SH 404, SH 407, SH 409, SH 411,

  Aluminei, Bulevardul Dacia, Budai Nagy Antal, Crizantemelor, Dobrestilor, Hortenziei, Lisabonei, Moldovei, Pacii, Sovata, Spartacus, Târnavelor,

  Bucium,

  Ceica,

  Dragesti,

  Dusesti,

  Sântelec.Joi21.02.2019Citiri radio ORADEA: SH 103, SH 104, SH 105, SH 106, SH 110, SH 111, SH 112, SH 116, SH 119, SH 130, SH 507, SH 510, SH 511, SH 512, SH 513, SH 514, SH 604, SH 606, SH 801, SH 807, SH 818, SH 820, SH 826, SH 831, SH 887;

  Calea Mare,

  Dicanesti.Vineri22.02.2019Citiri radio ORADEA: : SH 509, SH 521, SH 522, SH 523, SH 832, SH 833, SH 836, SH 841, SH 842, SH 849, SH 868, SH 871, SH 872, SH 875, SH 878, SH 890, SH 910, SH 911, SH 913

  Arenei, Bârsei, Bulevardul Stefan cel Mare, Berzei, Busuiocului, Elanului, Eroul Necunoscut, Iasomiei, Magnoliei, Moldovei, Olimpiadei, Pacii, Rozmarinului, Slanicului, Sportului, Tudor Arghezi,

  Hidiselu de Sus,

  Hidiselu de Jos. Aceste programari se pot vizualiza pe pagina de internet la adresa www.apaoradea.ro. Compania de Apa roaga consumatorii care nu pot fi gasiti la domiciliu in intervalul acesta orar, sa contacteze compania la numerele de telefon 0259 - 436909 sau 0259 - 435505 in vederea reprogramarii citirii contoarelor.Compania de Apa le reaminteste consumatorilor ca in perioada 10-20 ale lunii comunicarea indecsilor se poate face atât telefonic la numarul 0259 - 435505, cât si la sediul Companiei de apa Oradea, str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, in incinta casieriei. Totodata, Compania de Apa face mentiunea ca, daca s-a procedat la citirea contoarelor de catre angajatii Companiei, consumul facturat va fi dupa indexul de contor citit.  [...]Citeste mai departe
  ANUNT COMPANIA DE APA ORADEA
  Sursa: Primaria Oradea
 • 23 de apartamente de tip ANL cu doua camere de pe str. Balogh Istv


  [2019-02-16]
  Prin Hotarârea Consiliului Local nr. 895/24.09.2018 s-a aprobat organizarea in perioada 01 noiembrie 2018 - 31 decembrie 2018, a unei sesiuni de depunere a cererilor, insotite de actele doveditoare, pentru solicitantii de locuinte pentru tineri construite din fonduri ANL in municipiul Oradea, in vederea stabilirii listei de prioritati.Pentru anul 2019, au ramas nerepartizate un numar de 23 de apartamente de tip ANL cu doua camere, situate pe strada Balogh István, care urmeaza sa fie repartizate solicitantilor, conform listei de prioritati, care urmeaza sa fie aprobata in cadrul Consiliului Local.  Comisia sociala de analiza a solicitarilor de locuinte sociale si de locuinte pentru tineri construite din fondurile ANL, aflate in administrarea Directiei Patrimoniu Imobiliar, a analizat dosarele depuse. Astfel, conform Procesului Verbal nr. 37155/05.02.2019, din totalul de 393 de dosare depuse in perioada 01 noiembrie 2018 - 31 decembrie 2018:28 dosare au fost respinse, motivat de faptul ca nu s-au incadrat in criteriile legale de acces la o locuinta pentru tineri, construita din fonduri ANL1 dosar a fost retras364 dosare fiind punctate conform tabelelor anexate.Repartizarea locuintelor se face in limita fondului disponibil, luându-se in considerare atât locuintele libere din fondul existent, cât si locuintele ce urmeaza a fi finalizate in cadrul unor obiective de investitii aprobate si cuprinse in programul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, precum si locuintele care se vor elibera pe parcursul anului. Lista de prioritati se stabileste anual. Solicitantii inscrisi in lista de prioritati, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 si 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinte in limita fondului disponibil in anul respectiv, pot primi repartitii in anii urmatori, in limita fondului disponibil in fiecare an si in noua ordine de prioritate stabilita.Persoanele ale caror dosare nu au fost respinse si se afla pe lista aprobata anul acesta, vor primi repartitie in functie de apartamentele care se vor elibera, in ordinea punctajului obtinut si au posibilitatea de a depune solicitari si in anii urmatori, luându-se in considerare si vechimea cererii solicitantului.Mentionam faptul ca, in termen de 7 zile calendaristice de la data afisarii prezentului anunt la avizierul institutiei si pe site-ul www.oradea.ro, respectiv in perioada 8 februarie - 14 februarie 2019 inclusiv, persoanele nemultumite au posibilitatea de a depune contestatie. Contestatiile se depun la ghiseele 1 si 2 din Centrul de Relatii cu Publicul (Piramida) - Primaria Municipiului Oradea.Dupa solutionarea contestatiilor, lista finala privind ordinea de prioritate in vederea repartizarii unei locuinte pentru tineri construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, in municipiul Oradea, va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, urmând sa fie afisata la avizierul institutiei si pe site-ul www.oradea.ro. In atasament gasiti listele cu punctajele obtinute de solicitanti, dar si toate criteriile de acces si departajare in vederea obtinerii unei locuinte ANL. [...]Citeste mai departe
  23 de apartamente de tip ANL cu doua camere de pe str. Balogh Istv
  Sursa: Primaria Oradea
 • Institutia Arhitectului Sef si-a prezentat raportul de activitate pe anul 2018


  [2019-02-16]
  Arhitectul-sef al orasului, dl. Radu Fortis a sustinut azi, 15 februarie 2019, o conferinta de presa in care a prezentat raportul de activitate pe anul 2018 a Institutiei Arhitectului Sef (IAS) din cadrul Primariei Oradea.In deschiderea conferintei de presa, arhitectul-sef Radu Fortis a prezentat structura institutiei pe care o conduce, precizând ca aceasta are in componenta: Biroul GIS, Compartimentul Gestionare Date, Compartimentul Autorizari Publicitate, Serviciul Autorizari Constructii, Compartimentul Autorizari Retele, Compartimentul Finalizari Constructii si Compartimentul Urbanism si Avize. Acesta a prezentat, de asemenea, detalii privind principalele activitati ale institutiei pe care o conduce, precum si categoriile de acte emise de Institutia Arhitectului Sef. „Incercam sa armonizam relatia dintre institutia noastra si cetateni, care sunt pâna la urma beneficiarii tuturor. Pentru noi si pentru urbe, pentru toata lumea, Planul Urbanistic General este cel care stabileste de fapt obiectivele orasului in general pe un termen destul de lung, de circa 10-15-20 de ani. Pe baza acestui Plan Urbanistic General, care dupa cum stiti este valabil si functioneaza din octombrie 2016, noi avem posibilitatea sa emitem actele specifice pe care le poate emite Institutia Arhitectului Sef", a precizat Radu Fortis.In ceea ce priveste dinamica pe tipuri de acte emise, in anul 2018 se constata o crestere a numarului certificatelor de urbanism cu cca. 4% fata de anul trecut si cu 28% peste media anilor anteriori, o scadere a numarului autorizatiilor de construire cu cca. 8% fata de anul trecut si o crestere cu 6,7%  fata de media anilor anteriori, si o crestere a numarului autorizatiilor de desfiintare cu 21% fata de anul trecut si cu 6,6% fata de media anilor anteriori. O data cu introducerea taxei in regim de urgenta, la solicitarea beneficiarilor, certificatele de urbanism se emit in 2 zile lucratoare contra taxei de 150 de lei, iar autorizatia de constructie in 5 zile lucratoare contra taxei de 500 de lei. In anul 2018 numarul documentelor emise in regim de urgenta a crescut cu 1,6% fata de 2017. De asemenea si obiectivul propus pentru 2018 de a scurta perioadele de emitere si pentru regimul normal, la 7 zile pentru certificatele de urbanism, respectiv la 15 zile pentru autorizatiile de construire, s-a indeplinit in marea majoritate a cazurilor.„In scurta vreme vom putea sa incepem sa emitem si certificate de urbanism online prin sistemul CID pe care il gestioneaza la ora actuala Primaria, iar astfel utilizatorul, beneficiarul sau proiectantul isi va depune toate documentele online si va primi raspunsul pe masura, online, rapid si eficient", a adaugat arhitectul-sef, Radu Fortis.In cadrul Institutiei Arhitectului Sef, in anul 2018 au fost gestionate 14.254 de acte de diferite tipuri. Din totalul de acte peste 2.200 au fost regularizari si finalizari ale constructiilor, instiintari pentru finalizari etc.In anul 2018 au fost inaintate spre analiza si aprobare catre Consiliul Local Oradea un numar de 84 documentatii de urbanism: 35  PUZ-uri si 49  PUD-uri iar in cadrul comisiei CMUAT au fost analizate un numar de 186 de documentatii de urbanism.In ceea ce priveste proiectele aflate in derulare, arhitectul-sef Radu Fortis a vorbit despre elaborarea PUZ-ului in zona construita protejata CENTRU ISTORIC, stabilirea standardelor unice, preluarea documentatiilor de urbanism online, emiterea online a certificatelor de urbanism si a altor avize si valorificarea potentialului ambiental al malurilor Crisului Repede.  Proiecte finalizateIn anul 2018 Institutia Arhitectului Sef a finalizat urmatoarele proiecte de amenajare a spatiilor publice din oras, dupa cum urmeaza:- Realizarea  reamenajarilor in urmatoarele zone care vor deveni preponderent pietonale, prin elaborarea documentatiilor la faza de studiu de fezabilitate: Piata Magnolia, str. Nufarului, str. Alexandru Cazaban (zona salii de sport Antonio Alexe), zona Pietei Velenta, 2 zone in cartierul Rogerius - str. Sovata, Fagului, Lisabonei;- Realizarea studiului de fezabilitate pentru amenajarea pasarelei pietonale peste Crisul Repede lânga hotelul Hilton;- Realizarea proiectului de relocare al statuii voievodului Mihai Viteazul din Piata Unirii in piata care ii va purta numele;- Realizarea masterplanului pentru viitorul campus universitar;- De asemenea, in cursul anului 2018 au fost lansate alte 3 caiete de sarcini in vederea realizarii urmatoarelor monumente de for public care vor fi inaugurate in anul 2019: lansarea concursului de solutii pentru statuile celor doi episcopi, episcopul ortodox Roman Ciorogariu si episcopul greco-catolic Dimitrie Radu, amplasate in Piata Unirii in fata celor doua catedrale; lansarea concursului de solutii pentru statuia ecvestra a regelui Ferdinand care se va reamplasa in locul pe care a existat din anul 1924 pâna in anul 1940, in ansamblul Duiliu Marcu din Piata Unirii si lansarea concursului de solutii pentru statuia marelui om politic Iuliu Maniu, care va fi amplasata lânga Catedrala Greco-Catolica Sf. Nicolae.Proiecte pentru 2019In anul 2019 Institutia Arhitectului Sef isi propune sa continue proiectele de amenajare a spatiilor publice importante din oras, dupa cum urmeaza:

  - Proiect privind amenajare piateta peste parcarea subterana - str.Independentei;

  - Realizarea  reamenajarilor in urmatoarele zone care vor deveni preponderent pietonale, prin elaborarea documentatiilor de regenerare urbana, la faza de studiu de fezabilitate: piateta Bd. Gen. Gh. Magheru, zona str. Spartacus, zona str. V. Conta, Doina, Menumorut;

  - Realizarea studiului de fezabilitate pentru amenajarea unei Gradini Botanice si parc, zona str. Meiului;

  - Realizarea planului urbanistic zonal aferent viitorului campus universitar, asa cum a fost stabilit prin masterplanul aprobat de catre Consiliul Local in anul 2018;

  - Realizarea planului urbanistic zonal - drumuri colectoare aferente arterelor majore de circulatie - calea Ogorului;

  - Realizarea planului urbanistic zonal pentru amplasamentul situat la intersectia Bd. Decebal cu str. Tudor Vladimirescu 

  - De asemenea, in cursul anului 2019 va fi elaborat caietul de sarcini in vederea lansarii concursului de solutii pentru statuia renumitului arhitect oradean Rimanóczy Kálmán jr., lânga biserica romano-catolica „Barátok".Reabilitarea fondului construit din zona centrala a Municipiului Oradea In cadrul programului multianual a lucrarilor de protejare si interventie asupra cladirilor cu valoare cultural-arhitecturala situate in „Ansamblul urban - Centru istoric Oradea", pentru perioada 2018- 2019 IAS are in vedere reabilitarea unui numar de 63 cladiri cu valoare arhitecturala sau monumente istorice si a cladirilor situate pe 9 strazi care debuseaza in Piata Unirii, Piata Ferdinand, str. Republicii.„Municipiul Oradea este un municipiu care beneficiaza de o zestre arhitecturala deosebita, pe care trebuie sa o protejam si trebuie noi, Primaria, prin intermediul Institutiei Arhitectului Sef, sa asiguram toate masurile tehnice, administrative, pentru protejarea acestor obiective. In acest sens, in momentul in care avem interventii monumente de arhitectura sau monumente istorice avem o colaborare cu Directia Judeteana pentru Cultura Judetului Bihor. Trebuie respectata legislatia in vigoare cu privire la tot ceea ce se executa in legatura cu aceste cladiri", a subliniat arhitectul-sef.Un alt proiect câstigat in 2016 de catre municipiul Oradea, care se deruleaza in perioada 2017 - 2019, este cel intitulat "Protejarea si promovarea patrimoniului Art Nouveau" si este finantat in cadrul programului "TRANSNATIONAL DUNAREA". Acesta urmareste crearea unui set de instrumente care sa permita o protectie si o promovare mai eficienta a patrimoniului arhitectural. Astfel, printre altele, Oradea va elabora un plan urbanistic zonal pentru zona construita protejata din centrul orasului si 5 planuri de management pentru cladiri Art Nouveau de valoare deosebita.In atasament gasiti Raportul de activitate a Institutiei Arhitectului Sef detaliat.  [...]Citeste mai departe
  Institutia Arhitectului Sef si-a prezentat raportul de activitate pe anul 2018
  Sursa: Primaria Oradea
 • 23 de apartamente de tip ANL cu doua camere de pe str. Balogh Istv


  [2019-02-16]
  Prin Hotarârea Consiliului Local nr. 895/24.09.2018 s-a aprobat organizarea in perioada 01 noiembrie 2018 - 31 decembrie 2018, a unei sesiuni de depunere a cererilor, insotite de actele doveditoare, pentru solicitantii de locuinte pentru tineri construite din fonduri ANL in municipiul Oradea, in vederea stabilirii listei de prioritati.Pentru anul 2019, au ramas nerepartizate un numar de 23 de apartamente de tip ANL cu doua camere, situate pe strada Balogh István, care urmeaza sa fie repartizate solicitantilor, conform listei de prioritati, care urmeaza sa fie aprobata in cadrul Consiliului Local.  Comisia sociala de analiza a solicitarilor de locuinte sociale si de locuinte pentru tineri construite din fondurile ANL, aflate in administrarea Directiei Patrimoniu Imobiliar, a analizat dosarele depuse. Astfel, conform Procesului Verbal nr. 37155/05.02.2019, din totalul de 393 de dosare depuse in perioada 01 noiembrie 2018 - 31 decembrie 2018:28 dosare au fost respinse, motivat de faptul ca nu s-au incadrat in criteriile legale de acces la o locuinta pentru tineri, construita din fonduri ANL1 dosar a fost retras364 dosare fiind punctate conform tabelelor anexate.Repartizarea locuintelor se face in limita fondului disponibil, luându-se in considerare atât locuintele libere din fondul existent, cât si locuintele ce urmeaza a fi finalizate in cadrul unor obiective de investitii aprobate si cuprinse in programul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, precum si locuintele care se vor elibera pe parcursul anului. Lista de prioritati se stabileste anual. Solicitantii inscrisi in lista de prioritati, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 si 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinte in limita fondului disponibil in anul respectiv, pot primi repartitii in anii urmatori, in limita fondului disponibil in fiecare an si in noua ordine de prioritate stabilita.Persoanele ale caror dosare nu au fost respinse si se afla pe lista aprobata anul acesta, vor primi repartitie in functie de apartamentele care se vor elibera, in ordinea punctajului obtinut si au posibilitatea de a depune solicitari si in anii urmatori, luându-se in considerare si vechimea cererii solicitantului.Mentionam faptul ca, in termen de 7 zile calendaristice de la data afisarii prezentului anunt la avizierul institutiei si pe site-ul www.oradea.ro, respectiv in perioada 8 februarie - 14 februarie 2019 inclusiv, persoanele nemultumite au posibilitatea de a depune contestatie. Contestatiile se depun la ghiseele 1 si 2 din Centrul de Relatii cu Publicul (Piramida) - Primaria Municipiului Oradea.Dupa solutionarea contestatiilor, lista finala privind ordinea de prioritate in vederea repartizarii unei locuinte pentru tineri construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, in municipiul Oradea, va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, urmând sa fie afisata la avizierul institutiei si pe site-ul www.oradea.ro. In atasament gasiti listele cu punctajele obtinute de solicitanti, dar si toate criteriile de acces si departajare in vederea obtinerii unei locuinte ANL. [...]Citeste mai departe
  23 de apartamente de tip ANL cu doua camere de pe str. Balogh Istv
  Sursa: Primaria Oradea
 • Inca un castigator in cadrul campaniei ,,Plateste impozitul online si castiga o zi de distractie la Aquapark Nymphaea"


  [2019-02-16]
  Astazi, 15 februarie, a avut loc o noua extragere in cadrul campaniei „Plateste impozitul online si câstiga o zi de distractie la Aquapark Nymphaea" din anul 2019. Inceputa in anul 2017, campania pentru recompensarea cetatenilor si firmelor care achita online impozitele a ajuns la cel de-al treilea an de desfasurare, perioada in care au fost desemnati 18 câstigatori ai pachetelor de familie la Aquapark Nymphaea.  La a patra extragere din acest an au fost inscrisi contribuabilii care au platit online in perioada 4 - 10 februarie 2019, integral, impozitele datorate pentru anul in curs.Din cei 1329 de contribuabili inscrisi, prin extragerea computerizata a fost desemnat câstigatorul Bucur Alexandru, proprietar, de pe strada Spartacus. Acesta va fi instiintat prin adresa la domiciliu privind posibilitatea ridicarii premiului de la sediul Primariei, ghiseele 3 sau 4 din Piramida, incepând de luni, 18 februarie, in termen de 30 de zile. Voucherul ofera o zi de acces la Aquaparkul Nymphaea pentru 2 adulti si 2 copii sub 18 ani si este valabil pâna la sfârsitul anului.Conform regulamentului, au fost extrase si doua rezerve, care ar putea beneficia de premiu in cazul in care câstigatorul, din diverse motive, nu isi va revendica voucherul in termenul prevazut.Primaria Oradea le multumeste tuturor contribuabililor, amintind pe aceasta cale ca cei care isi platesc integral impozitul pâna in 31 martie beneficiaza de o bonificatie fiscala de 8% pentru platile online si de 5% in cazul platilor la ghisee. De asemenea, cei care il platesc online pot câstiga, saptamânal prin tragere la sorti, pâna la sfârsitul lunii martie, o zi de distractie la aquapark alaturi de familie (2 adulti si 2 copii sub 18 ani).Urmatoarea extragere va avea loc saptamâna viitoare, in data de 22 februarie 2019.  [...]Citeste mai departe
  Inca un castigator in cadrul campaniei ,,Plateste impozitul online si castiga o zi de distractie la Aquapark Nymphaea
  Sursa: Primaria Oradea
 • Institutia Arhitectului Sef si-a prezentat raportul de activitate din anul 2018


  [2019-02-16]
  Arhitectul-sef al orasului, dl. Radu Fortis a sustinut azi, 15 februarie 2019, o conferinta de presa in care a prezentat raportul de activitate pe anul 2018 a Institutiei Arhitectului Sef (IAS) din cadrul Primariei Oradea.In deschiderea conferintei de presa, arhitectul-sef Radu Fortis a prezentat structura institutiei pe care o conduce, precizând ca aceasta are in componenta: Biroul GIS, Compartimentul Gestionare Date, Compartimentul Autorizari Publicitate, Serviciul Autorizari Constructii, Compartimentul Autorizari Retele, Compartimentul Finalizari Constructii si Compartimentul Urbanism si Avize. Acesta a prezentat, de asemenea, detalii privind principalele activitati ale institutiei pe care o conduce, precum si categoriile de acte emise de Institutia Arhitectului Sef. „Incercam sa armonizam relatia dintre institutia noastra si cetateni, care sunt pâna la urma beneficiarii tuturor. Pentru noi si pentru urbe, pentru toata lumea, Planul Urbanistic General este cel care stabileste de fapt obiectivele orasului in general pe un termen destul de lung, de circa 10-15-20 de ani. Pe baza acestui Plan Urbanistic General, care dupa cum stiti este valabil si functioneaza din octombrie 2016, noi avem posibilitatea sa emitem actele specifice pe care le poate emite Institutia Arhitectului Sef", a precizat Radu Fortis.In ceea ce priveste dinamica pe tipuri de acte emise, in anul 2018 se constata o crestere a numarului certificatelor de urbanism cu cca. 4% fata de anul trecut si cu 28% peste media anilor anteriori, o scadere a numarului autorizatiilor de construire cu cca. 8% fata de anul trecut si o crestere cu 6,7%  fata de media anilor anteriori, si o crestere a numarului autorizatiilor de desfiintare cu 21% fata de anul trecut si cu 6,6% fata de media anilor anteriori. O data cu introducerea taxei in regim de urgenta, la solicitarea beneficiarilor, certificatele de urbanism se emit in 2 zile lucratoare contra taxei de 150 de lei, iar autorizatia de constructie in 5 zile lucratoare contra taxei de 500 de lei. In anul 2018 numarul documentelor emise in regim de urgenta a crescut cu 1,6% fata de 2017. De asemenea si obiectivul propus pentru 2018 de a scurta perioadele de emitere si pentru regimul normal, la 7 zile pentru certificatele de urbanism, respectiv la 15 zile pentru autorizatiile de construire, s-a indeplinit in marea majoritate a cazurilor.„In scurta vreme vom putea sa incepem sa emitem si certificate de urbanism online prin sistemul CID pe care il gestioneaza la ora actuala Primaria, iar astfel utilizatorul, beneficiarul sau proiectantul isi va depune toate documentele online si va primi raspunsul pe masura, online, rapid si eficient", a adaugat arhitectul-sef, Radu Fortis.In cadrul Institutiei Arhitectului Sef in anul 2018 au fost gestionate 14.254 de acte de diferite tipuri. Din totalul de acte peste 2.200 au fost regularizari si finalizari ale constructiilor, instiintari pentru finalizari, etc.In anul 2018 au fost inaintate spre analiza si aprobare catre Consiliul Local Oradea un numar de 84 documentatii de urbanism: 35  PUZ-uri si 49  PUD-uri iar in cadrul comisiei CMUAT au fost analizate un numar de 186 de documentatii de urbanism.In ceea ce priveste proiectele aflate in derulare, arhitectul-sef Radu Fortis a vorbit despre elaborarea PUZ-ului in zona construita protejata CENTRU ISTORIC, stabilirea standardelor unice, preluarea documentatiilor de urbanism online, emiterea online a certificatelor de urbanism si a altor avize si valorificarea potentialului ambiental al malurilor Crisului Repede.  Proiecte finalizateIn anul 2018 Institutia Arhitectului Sef a finalizat urmatoarele proiecte de amenajare a spatiilor publice din oras, dupa cum urmeaza:- Realizarea  reamenajarilor in urmatoarele zone care vor deveni preponderent pietonale, prin elaborarea documentatiilor la faza de studiu de fezabilitate: Piata Magnolia, str. Nufarului, str. Alexandru Cazaban (zona salii de sport Antonio Alexe), zona Pietei Velenta, 2 zone in cartierul Rogerius - str. Sovata, Fagului, Lisabonei- Realizarea studiului de fezabilitate pentru amenajarea pasarelei pietonale peste Crisul Repede lânga hotelul Hilton;- Realizarea proiectului de relocare al statuii voievodului Mihai Viteazul din Piata Unirii in Piata care ii va purta numele;- Realizarea masterplanului pentru viitorul campus universitar;- De asemenea, in cursul anului 2018 au fost lansate alte 3 caiete de sarcini in vederea realizarii urmatoarelor monumente de for public care vor fi inaugurate in anul 2019: lansarea concursului de solutii pentru statuile celor doi episcopi, episcopul ortodox Roman Ciorogariu si episcopul greco-catolic Dimitrie Radu, amplasate in Piata Unirii in fata celor 2 catedrale; lansarea concursului de solutii pentru statuia ecvestra a regelui Ferdinand care se va reamplasa in locul pe care a existat din anul 1924 pâna in anul 1940, in ansamblul Duiliu Marcu din Piata Unirii si lansarea concursului de solutii pentru statuia marelui om politic Iuliu Maniu, care va fi amplasata lânga Catedrala Greco-Catolica Sf. Nicolae.Proiecte pentru 2019In anul 2019 Institutia Arhitectului Sef isi propune sa continue proiectele de amenajare a spatiilor publice importante din oras, dupa cum urmeaza:

  - Proiect privind amenajare piateta peste parcarea subterana - str.Independentei

  - Realizarea  reamenajarilor in urmatoarele zone care vor deveni preponderent pietonale, prin elaborarea documentatiilor de regenerare urbana, la faza de studiu de fezabilitate: piateta Blvd. Gen. Gh. Magheru, zona str. Spartacus, zona str. V. Conta, Doina, Menumorut.

  - Realizarea studiului de fezabilitate pentru amenajarea unei Gradini Botanice si parc, zona str. Meiului;

  - Realizarea planului urbanistic zonal aferent viitorului campus universitar, asa cum a fost stabilit prin masterplanul aprobat de catre Consiliul Local in anul 2018;

  - Realizarea planului urbanistic zonal - drumuri colectoare aferente arterelor majore de circulatie - calea Ogorului;

  - Realizarea planului urbanistic zonal pentru amplasamentul situat la intersectia blvd. Decebal cu str. Tudor Vladimirescu 

  - De asemenea, in cursul anului 2019 va fi elaborat caietul de sarcini in vederea lansarii concursului de solutii pentru statuia renumitului arhitect oradean Rimanóczy Kálmán jr. lânga biserica romano-catolica „Barátok".Reabilitarea fondului construit din zona centrala a Municipiului Oradea In cadrul programului multianual a lucrarilor de protejare si interventie asupra cladirilor cu valoare cultural-arhitecturala situate in „Ansamblul urban - Centru istoric Oradea", pentru perioada 2018- 2019 IAS are in vedere reabilitarea unui numar de 63 cladiri cu valoare arhitecturala sau monumente istorice si a cladirilor situate pe 9 strazi care debuseaza in Piata Unirii, Piata Ferdinand, str. Republicii.„Municipiul Oradea este un municipiu care beneficiaza de o zestre arhitecturala deosebita, pe care trebuie sa o protejam si trebuie noi, Primaria, prin intermediul Institutiei Arhitectului Sef, sa asiguram toate masurile tehnice, administrative, pentru protejarea acestor obiective. In acest sens, in momentul in care avem interventii monumente de arhitectura sau monumente istorice avem o colaborare cu Directia Judeteana pentru Cultura Judetului Bihor. Trebuie respectata legislatia in vigoare cu privire la tot ceea ce se executa in legatura cu aceste cladiri", a subliniat arhitectul-sef.Un alt proiect câstigat in 2016 de catre municipiul Oradea, care se deruleaza in perioada 2017 - 2019, este cel intitulat "Protejarea si promovarea patrimoniului art-nouveau" si este finantat in cadrul programului "TRANSNATIONAL DUNAREA" Acesta urmareste crearea unui set de instrumente care sa permita o protectie si o promovare mai eficienta a patrimoniului arhitectural. Astfel, printre altele, Oradea va elabora un plan urbanistic zonal pentru zona construita protejata din centrul orasului si 5 planuri de management pentru cladiri Art-nouveau de valoare deosebita.In atasament gasiti Raportul de activitate al Institutiei Arhitectului Sef detaliat.  [...]Citeste mai departe
  Institutia Arhitectului Sef si-a prezentat raportul de activitate din anul 2018
  Sursa: Primaria Oradea
 • 23 de apartamente de tip ANL cu doua camere de pe str. Balogh Istv


  [2019-02-15]
  Prin Hotarârea Consiliului Local nr. 895/24.09.2018 s-a aprobat organizarea in perioada 01 noiembrie 2018 - 31 decembrie 2018, a unei sesiuni de depunere a cererilor, insotite de actele doveditoare, pentru solicitantii de locuinte pentru tineri construite din fonduri ANL in municipiul Oradea, in vederea stabilirii listei de prioritati.Pentru anul 2019, au ramas nerepartizate un numar de 23 de apartamente de tip ANL cu doua camere, situate pe strada Balogh István, care urmeaza sa fie repartizate solicitantilor, conform listei de prioritati, care urmeaza sa fie aprobata in cadrul Consiliului Local.  Comisia sociala de analiza a solicitarilor de locuinte sociale si de locuinte pentru tineri construite din fondurile ANL, aflate in administrarea Directiei Patrimoniu Imobiliar, a analizat dosarele depuse. Astfel, conform Procesului Verbal nr. 37155/05.02.2019, din totalul de 393 de dosare depuse in perioada 01 noiembrie 2018 - 31 decembrie 2018:28 dosare au fost respinse, motivat de faptul ca nu s-au incadrat in criteriile legale de acces la o locuinta pentru tineri, construita din fonduri ANL1 dosar a fost retras364 dosare fiind punctate conform tabelelor anexate.Repartizarea locuintelor se face in limita fondului disponibil, luându-se in considerare atât locuintele libere din fondul existent, cât si locuintele ce urmeaza a fi finalizate in cadrul unor obiective de investitii aprobate si cuprinse in programul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, precum si locuintele care se vor elibera pe parcursul anului. Lista de prioritati se stabileste anual. Solicitantii inscrisi in lista de prioritati, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 si 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinte in limita fondului disponibil in anul respectiv, pot primi repartitii in anii urmatori, in limita fondului disponibil in fiecare an si in noua ordine de prioritate stabilita.Persoanele ale caror dosare nu au fost respinse si se afla pe lista aprobata anul acesta, vor primi repartitie in functie de apartamentele care se vor elibera, in ordinea punctajului obtinut si au posibilitatea de a depune solicitari si in anii urmatori, luându-se in considerare si vechimea cererii solicitantului.Mentionam faptul ca, in termen de 7 zile calendaristice de la data afisarii prezentului anunt la avizierul institutiei si pe site-ul www.oradea.ro, respectiv in perioada 8 februarie - 14 februarie 2019 inclusiv, persoanele nemultumite au posibilitatea de a depune contestatie. Contestatiile se depun la ghiseele 1 si 2 din Centrul de Relatii cu Publicul (Piramida) - Primaria Municipiului Oradea.Dupa solutionarea contestatiilor, lista finala privind ordinea de prioritate in vederea repartizarii unei locuinte pentru tineri construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, in municipiul Oradea, va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, urmând sa fie afisata la avizierul institutiei si pe site-ul www.oradea.ro. In atasament gasiti listele cu punctajele obtinute de solicitanti, dar si toate criteriile de acces si departajare in vederea obtinerii unei locuinte ANL. [...]Citeste mai departe
  23 de apartamente de tip ANL cu doua camere de pe str. Balogh Istv
  Sursa: Primaria Oradea
 • SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL


  [2019-02-15]
  In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 2 si 3 din Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale, republicata, se convoaca sedinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Oradea, care va avea loc in data de 19 februarie 2019, ora 14:00, in Sala Mare de sedinte a Primariei municipiului Oradea.Ordinea de zi a sedintei se aduce la cunostinta locuitorilor municipiului Oradea si este publicata pe site-ul oficial al institutiei www.oradea.ro, potrivit dispozitiilor art. 39 alin. 6 si 7 din Legea 215/2001, republicata.  [...]Citeste mai departe
  SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL
  Sursa: Primaria Oradea
 • Primaria Oradea a organizat prima editie a ,,Nuntii de Aur" din acest an


  [2019-02-15]
  Azi, 14 februarie 2019, in sala festiva „Traian Mosoiu", Primaria Oradea, prin Compartimentul de Stare Civila, in baza HCL nr.68/2008, a organizat prima festivitate de premiere din anul 2019 a familiilor care au implinit  50 de ani de casatorie neintrerupta si care au domiciliul in municipiul Oradea.Cu aceasta ocazie au fost invitate 53 de familii care si-au sarbatorit „Nunta de Aur". Acestea au fost felicitate de viceprimarul Florin Birta, prin acordarea unei diplome de fidelitate, insotita de un premiu in bani in cuantum de 500 lei.„Imi face o deosebita placere sa fiu astazi alaturi de dumneavoastra. Iata-ne intr-o zi speciala, o zi in care este sarbatorita Ziua Indragostitilor, intr-un moment special, un an in care dumneavoastra sarbatoriti 50 de ani de casatorie. Ce poate fi mai frumos decât sa va reintâlniti aici la Primarie, unde acum 50 de ani v-ati unit destinele? De fiecare data când oficiez cununii in calitate de viceprimar, le spun tinerilor care se casatoresc sa-si aduca aminte cu drag si cu emotie de ziua in care se casatoresc si cred ca dumneavoastra sunteti in masura sa va aduceti aminte cu emotie, cu dragoste si cu mare drag de ziua in care ati spus „da", de ziua in care ati inceput o noua viata impreuna. Sunteti un exemplu pentru noi, pentru cei mai tineri, mai ales in ziua de azi, când institutia casatoriei nu mai este ceea ce era mai demult si de aceea va multumim pentru ca sunteti parintii nostri, sunteti bunicii nostri si ne indrumati in viata. Va felicit pentru acest lucru, va urez „La multi ani", in numele meu personal, in numele domnului primar Ilie Bolojan si al Primariei Oradea. Va doresc in continuare multa sanatate, sa aveti o viata linistita si Dumnezeu sa fie cu dumneavoastra", a spus viceprimarul Florin Birta.Primaria Oradea reaminteste cetatenilor municipiului Oradea ca, in conformitate cu HCL nr.867/2005, se acorda un premiu in bani  in valoare de 1.000 lei persoanelor care au implinit venerabila vârsta de 100 de ani si au domiciliul in municipiul Oradea.Compartimentul de Stare Civila primeste in continuare cereri la camera 12, parter, in cladirea primariei. Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0259/408824. In atasament puteti vizualiza o galerie foto.  [...]Citeste mai departe
  Primaria Oradea a organizat prima editie a ,,Nuntii de Aur
  Sursa: Primaria Oradea
 • Se intrerupe furnizarea apei potabile pe cateva strazi din municipiu in data de 6 februarie, pentru executarea unor lucrari de inlocuire a pompelor la statia de hidrofor ANL


  [2019-02-14]
  S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A. isi anunta consumatorii situati pe strazile Izvorului, Paleului, Calea Bihorului, Piersicilor, Cartierul Oncea si Cartierul Soarelui ca, in ziua de miercuri, 06.02.2019, având in vedere necesitatea executarii unor lucrari de inlocuire a pompelor la statia de hidrofor ANL, lucrari care necesita oprirea alimentarii cu apa potabila a zonei deservite, furnizarea apei potabile se va intrerupe total, intre orele 0900 si 1700.Rugam consumatorii sa isi asigure rezervele de apa pentru acest interval de timp. Compania de Apa isi cere scuze pentru inconvenientele provocate, iar in cazul in care la repunerea in functiune a serviciului de alimentare cu apa se observa deficiente in parametrii de furnizare si de calitate a apei, consumatorii sunt rugati sa transmita orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 - 430.928 sau 0359 - 410.203.Va multumim pentru intelegere.  

    [...]Citeste mai departe
  Se intrerupe furnizarea apei potabile pe cateva strazi din municipiu in data de 6 februarie, pentru executarea unor lucrari de inlocuire a pompelor la statia de hidrofor ANL
  Sursa: Primaria Oradea
 • 23 de apartamente de tip ANL cu doua camere de pe str. Balogh Istv


  [2019-02-14]
  Prin Hotarârea Consiliului Local nr. 895/24.09.2018 s-a aprobat organizarea in perioada 01 noiembrie 2018 - 31 decembrie 2018, a unei sesiuni de depunere a cererilor, insotite de actele doveditoare, pentru solicitantii de locuinte pentru tineri construite din fonduri ANL in municipiul Oradea, in vederea stabilirii listei de prioritati.Pentru anul 2019, au ramas nerepartizate un numar de 23 de apartamente de tip ANL cu doua camere, situate pe strada Balogh István, care urmeaza sa fie repartizate solicitantilor, conform listei de prioritati, care urmeaza sa fie aprobata in cadrul Consiliului Local.  Comisia sociala de analiza a solicitarilor de locuinte sociale si de locuinte pentru tineri construite din fondurile ANL, aflate in administrarea Directiei Patrimoniu Imobiliar, a analizat dosarele depuse. Astfel, conform Procesului Verbal nr. 37155/05.02.2019, din totalul de 393 de dosare depuse in perioada 01 noiembrie 2018 - 31 decembrie 2018:28 dosare au fost respinse, motivat de faptul ca nu s-au incadrat in criteriile legale de acces la o locuinta pentru tineri, construita din fonduri ANL1 dosar a fost retras364 dosare fiind punctate conform tabelelor anexate.Repartizarea locuintelor se face in limita fondului disponibil, luându-se in considerare atât locuintele libere din fondul existent, cât si locuintele ce urmeaza a fi finalizate in cadrul unor obiective de investitii aprobate si cuprinse in programul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, precum si locuintele care se vor elibera pe parcursul anului. Lista de prioritati se stabileste anual. Solicitantii inscrisi in lista de prioritati, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 si 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinte in limita fondului disponibil in anul respectiv, pot primi repartitii in anii urmatori, in limita fondului disponibil in fiecare an si in noua ordine de prioritate stabilita.Persoanele ale caror dosare nu au fost respinse si se afla pe lista aprobata anul acesta, vor primi repartitie in functie de apartamentele care se vor elibera, in ordinea punctajului obtinut si au posibilitatea de a depune solicitari si in anii urmatori, luându-se in considerare si vechimea cererii solicitantului.Mentionam faptul ca, in termen de 7 zile calendaristice de la data afisarii prezentului anunt la avizierul institutiei si pe site-ul www.oradea.ro, respectiv in perioada 8 februarie - 14 februarie 2019 inclusiv, persoanele nemultumite au posibilitatea de a depune contestatie. Contestatiile se depun la ghiseele 1 si 2 din Centrul de Relatii cu Publicul (Piramida) - Primaria Municipiului Oradea.Dupa solutionarea contestatiilor, lista finala privind ordinea de prioritate in vederea repartizarii unei locuinte pentru tineri construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, in municipiul Oradea, va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, urmând sa fie afisata la avizierul institutiei si pe site-ul www.oradea.ro. In atasament gasiti listele cu punctajele obtinute de solicitanti, dar si toate criteriile de acces si departajare in vederea obtinerii unei locuinte ANL. [...]Citeste mai departe
  23 de apartamente de tip ANL cu doua camere de pe str. Balogh Istv
  Sursa: Primaria Oradea
 • Politia Locala Oradea si-a prezentat raportul de activitate pe anul 2018


  [2019-02-14]
  Viceprimarul Florin Birta, directorul executiv al Directiei Politia Locala, Cristian Beltechi si purtatorul de cuvânt al Directiei, Monica Pintea, au prezentat  azi, 13 februarie 2019, raportul privind activitatea Politiei Locale Oradea pe anul 2018. „Politia Locala are un efectiv de 71 de persoane, dintre care 60 de agenti operativi, in conditiile in care conform legii am putea avea un politist local la o mie de locuitori, deci undeva aproximativ 200 de politisti locali. Noi am reusit ca in ultimii ani cu un numar nu la capacitate maxima de politisti locali sa facem o treaba buna in Oradea. Daca ati observat in ultimii ani ca orasul este mai curat, terenurile sunt mai ingrijite, cladirile din zonele centrale si nu numai sunt refacute, sa stiti ca in mare parte este si meritul Politiei Locale, pentru ca principalele atributii ale Politiei Locale in primul rând sunt cele ce privesc disciplina in constructii, protectia, ordinea publica, siguranta cetateanului, iar aici Politia Locala colaboreaza si cu alte institutii ale statului, cum ar fi Inspectoratul Judetean de Politie sau Inspectoratul de Jandarmi Judetean", a spus viceprimarul Florin Birta in deschiderea conferintei.Directorul executiv al Directiei Politia Locala, Cristian Beltechi, a vorbit despre principalele domenii de activitati ale institutiei, multumindu-le colegilor si institutiilor cu care Directia colaboreaza pentru implicare si activitatea depusa in toti cei zece ani de existenta.Politia Locala, care din data de 1 ianuarie 2018 a devenit directie a Primariei Municipiului Oradea, are urmatoarele activitati specifice: ordine publica si rutiera, combaterea fenomenului de comert ilicit, disciplina in constructii si afisaj stradal si protectia mediului.In continuare, Monica Pintea a prezentat in cifre ceea ce a insemnat activitatea Directiei in anul 2018:„Exista o crestere raportat la anul 2017, pe diverse domenii, atât protectia mediului, control comercial, cât si ordine publica si rutiera. Vreau sa mentionez faptul ca in cadrul Compartimentului Control Comercial a fost suspendata activitatea a 8 astfel de unitati comerciale pe durata maxima prevazuta de lege, respectiv 30 de zile. De asemenea, in cadrul Compartimentului Protectia Mediului putem sa observam o crestere atât a numarului de sanctiuni aplicate, cât si a numarului somatiilor intocmite pentru neintretinerea terenurilor pe care cetatenii le detin in Municipiul Oradea. S-au intocmit somatii si prin urmare dosare, care mai departe au dus la supraimpozitarea terenurilor iar in final au fost supraimpozitati cu 500% un numar de 71 de proprietari. De asemenea, in ceea ce priveste activitatea la Dispecerat putem constata o alta crestere si pe numarul de persoane identificate, pe numarul petitiilor on-line, primite prin aplicatia Oradea City Report. Putem, de asemenea, constata o crestere a numarului de autovehicule ridicate, cele parcate neregulamentar sau cele abandonate. Noi consideram ca anul 2018 a fost un an cu multe incercari pentru Politia Locala, pentru ca a fost anul in care am devenit Directie in cadrul Primariei. Au survenit unele schimbari dar cu toate acestea munca si dedicatia colegilor nostri nu a fost afectata".Mentinerea ordinii si linistii publiceIn anul 2018, accentul s-a pus pe colaborarea cu Politia Municipiului Oradea, majoritatea patrulelor mixte realizând serviciul in intervalul orar 07:00-19:00, respectiv 19:00-07:00. Patrularea auto, precum si cea pedestra s-a intensificat. De asemenea, s-a colaborat cu Inspectoratul de Jandarmi Judetean Bihor si Politia Rutiera.Principalele activitati in cadrul serviciului de ordine publica au prevazut urmatoarele domenii: mentinerea ordinii si a linistii publice in cele 8 sectoare, patrularea mixta cu agenti ai Politiei Municipiului Oradea in vederea mentinerii ordinii publice, a descurajarii faptelor antisociale si reducerii infractionalitatii stradale, asigurarea masurilor de ordine si liniste publica  pe strazile adiacente timp de 12 ore in fiecare zi, mentinerea ordinii publice in imediata apropiere a unitatilor de invatamânt publice - scoli intre orele 7:30-8:15, activitati de ordine publica in Piata Obor si in imprejurimi, actiuni cu si pentru asociatiile de proprietari, persoane fizice si juridice in vederea luarii masurilor de salubrizare a spatiilor verzi, a curatirii zapezii si ghetii, inlaturarea persoanelor care apeleaza la mila publica, sanctionarea lor si confiscarea obiectului contraventiei ca masura complementara, prevenirea vandalizarii mobilierului urban, surprinderea si inlaturarea persoanelor care rascolesc in containere, precum si obligarea acestora la salubrizarea zonei, patrulare in parcuri si in zonele de agrement, constatarea contraventiilor in ceea ce priveste tulburarea linistii publice si luarea masurilor sanctionatorii ce se impun, verificarea si sanctionarea persoanelor care desfasoara activitati comerciale ilicite pe domeniul public, respectiv pe raza Municipiului Oradea, pânde pentru surprinderea si sanctionarea persoanelor care depoziteaza ilegal moloz sau deseuri de alta natura pe domeniul public, patrulare in Piata Unirii  12 h - 7/7, relationarea cu RER Ecologic Service in vederea ridicarii la timp a gunoiului menajer, pentru maturarea si spalarea parcarilor, a toaletarii copacilor, pentru o vizibilitate mai buna a indicatoarelor rutiere, depistarea si somarea autovehiculelor considerate abandonate pe domeniul public, aplicarea sanctiunilor contraventionale conform Codului Rutier la contraventiile conform atributiilor Directiei Politiei Locale, actiuni pentru prevenirea si sanctionarea detinatorilor de câini la nerespectarea legislatiei locale si alte activitati de constatare a contraventiilor, conform legislatiei locale stabilita prin Hotarâri ale Consiliului Local si legislatie nationala.In ceea ce priveste activitatea de constatare si sanctionare a persoanelor care  incalca normele legale referitoare la tulburarea ordinii si linistii publice (Legea 61/1991), agentii Politiei Locale au aplicat un numar de 623 sanctiuni contraventionale in valoare de 76.430 lei comparativ cu aceeasi perioada a anului 2017 inregistrându-se o scadere cu un procent de 25,47 % pe constatari, iar pe valoarea amenzilor de 31,58 %.Combaterea fenomenului de apelare la mila publicaIn cursul anului 2018 Directia Politia Locala Oradea a actionat si in vederea diminuarii fenomenului de apelare la mila publica, monitorizarea persoanelor care comit aceste contraventii facându-se prin patrulare auto, pedestra, in civil si prin monitorizare video prin Dispecerat. De asemenea, au fost realizate actiuni comune cu alte  institutii care gestioneaza problematici sociale, cum ar fi: D.A.S.O. si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bihor.Concomitent, politistii locali cu atributii pe linie de cersetorie au  desfasurat actiuni, prin care se aveau in vedere depistarea persoanelor care necesita o atentie particulara (copiii aflati in risc de separare de parintii, copiii separati de parinti, copiii strazii, copiii abuzati, neglijati sau supusi neglijarii, copiii apartinând minoritatilor etnice).Astfel, pe parcursul anului 2018, politistii locali au identificat 191 persoane care apelau la mila publica in mod repetat si 156 persoane care nu detin adapost, fie au fost ridicate si transportate spre centrul Guttemberg, fie indrumate spre localitatile de domiciliu.Totodata, politistii locali au desfiintat  52  de adaposturi improvizate, salubrizând zona cu sprijinul societatii de salubritate RER VEST.Ca si masura eficienta in vederea diminuarii fenomenului de apelare la mila publica, s-au operat 153 de confiscari, ca masura complementara, in suma totala de 2.177 lei. Toate confiscarile s-au realizat dupa aplicarea masurii principale avertisment sau amenda contraventionala.„Ce ma bucura este scaderea numarului de cersetori, diminuarea fenomenului de cersetorie din Oradea chiar si cu 80-90% fata de orasele din vecinatatea municipiului nostru. Daca in urma cu 2-3 ani vorbeam de 1200 de cersetori pe an, acum am ajuns la 180-190 de cersetori si cam 150 de persoane fara adapost. Asta este munca tuturor colegilor mei si as dori sa le multumesc pentru asta", a subliniat Cristian Beltechi, directorul executiv al Directiei Politia Locala.In ceea ce priveste activitatea de constatare si sanctionare a persoanelor care nu isi indeplinesc obligatiile legale prevazute de legislatia specifica privind detinatorii de câini, agentii Politiei Locale au aplicat un numar de 76 sanctiuni contraventionale in valoare de 11.550 lei, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2017 inregistrându-se o scadere cu un procent de 20 % pe constatari, iar pe valoarea amenzilor o scadere cu un procent de 29,97 %.Activitatea pe segmentul rutier si trafic greuAu fost organizate actiuni de tip razie, privind normalizarea situtiei transportului public local, conform Legii nr. 92/2007 si H.C.L. nr. 909/2009 (verificarea autorizatiilor conducatorilor auto care efectueaza transport persoane), iar cele mai multe sanctiuni au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind semnificatia indicatorelor rutiere (de oprire si stationare interzisa, accesul interzis) sau sanctionarea pietonilor pentru trecere neregulamentara.Astfel, in anul 2018 au fost constatate un numar de 4.206 contraventii, din care 2.825 avertismente si 1.378 amenzi contraventionale in suma totala de 473.994 lei, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2017, astfel inregistrându-se o crestere cu un procent de 1,86% pe constatari, iar pe valoarea amenzilor o scadere cu un procent de 46,20 %.De asemenea, pe parcursul anului 2018, politistii locali au intocmit 2.034 de dispozitii de ridicare, cu 369 mai multe autovehicule ridicate, fata de anul 2017.Un alt segment important al activitatii Politiei Locale vizeaza traficul greu in Municipiul Oradea, controalele desfasurându-se in patrule mixte cu agenti ai Politiei Municipiului Oradea, având o continuitate de 24 h - 7/7.In ceea ce priveste activitatea de constatare si sanctionare a persoanelor care nu isi indeplinesc obligatiile legale prevazute de legislatia specifica privind traficul greu, agentii Politiei Locale au aplicat un numar de 325 sanctiuni contraventionale in valoare de 130.150 lei, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2017 inregistrându-se o crestere cu un procent de 49,08 % pe constatari, iar pe valoarea amenzilor cu un procent de 79,39 %.Activitatea de control comercialIn ceea ce priveste activitatea de control comercial, unul din obiectivele de anul trecut a fost avertizarea si sanctionarea unitatilor de alimentatie publica pentru lipsa autorizatiilor de desfasurare a activitatii de alimentatie publica, nerespectarea orarului de functionare (in special a teraselor unde se desfasoara activitatea de alimentatie publica), emiterea avizelor consultative pentru activitatile de alimentatie publica si acorduri de functionare, diminuarea comertului stradal ilicit precum si activitatea de instiintare in vederea soldarii produselor de catre agentii economici.Privind activitatea de constatare si sanctionare a persoanelor care nu isi indeplinesc obligatiile legale prevazute de legislatia specifica privind controlul comercial, agentii Politiei Locale au aplicat un numar de 504 sanctiuni contraventionale in valoare de 88.940 lei comparativ cu aceeasi perioada a anului 2017 inregistrându-se o crestere cu un procent de 11.01% pe constatari, iar pe valoarea amenzilor o scadere a procentului de 23.49%.In anul 2018 s-a pus accentul pe supraimpozitarea societatilor comerciale din zona centrala, in a caror imobile nu se desfasoara activitate comerciala, in acest sens s-au intocmit  26 dosare in vederea supraimpozitarii.De asemenea, au fost somate cu privire la respectarea orarului de functionare propus de Primarie, in zona centrala 242 de societati comerciale, conform H.C.L. nr. 827/2017.Disciplina in constructii si afisaj stradalAbaterile care au fost constatate pe legislatia specifica constructiilor, se inscriu preponderent in domeniile: modificari interioare - exterioare, schimbarea destinatiei constructiei, placari exterioare cu polistiren,  mansardari si extinderi constructii,  constructii anexe si construire imprejmuiri.In ceea ce priveste activitatea de constatare si sanctionare a persoanelor care nu isi indeplinesc obligatiile legale prevazute de legislatia specifica privind disciplina in constructii, publicitate stradala si afisaj stradal angajatii Compartimentului Disciplina in Constructii si Afisaj Stradal au aplicat un numar de 523 sanctiuni contraventionale in valoare de 222.600 lei, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2017 inregistrându-se o crestere cu 33.08% la numarul de constatari  si o scadere cu  14.40% in ceea ce priveste valoarea amenzilor  fata de anul  2017.Totalul abaterilor contraventionale constatate in numar de 523 sanctiuni contraventionale in valoare de 222.600 lei.Protectia mediuluiIn ceea ce priveste activitatea de constatare si sanctionare a persoanelor care nu isi indeplinesc obligatiile legale prevazute de legislatia specifica de protectia mediului, agentii Politiei Locale au aplicat un numar de 5.105 sanctiuni contraventionale in valoare de  864.480 lei.  Comparativ cu anul precedent a fost inregistrata o scadere de 4.15% in ceea ce priveste numarul de constatari si un procent de scadere de 13.08% in ceea ce priveste valoarea amenzilor aplicate.Pe parcursul anului 2018 se poate remarca un procent de aproximativ 30% a cetatenilor care au intretinut si salubrizat terenurile detinute, in baza somatiilor anterioare comunicate. Totodata, pe parcursul anului 2018 s-au identificat, realizat si finalizat procedurile privitoare la 71 de proprietari de terenuri insalubre, fiind somati 195 de proprietari.Agentii Politiei Locale din cadrul compartimentului Protectia Mediului - Politia Ecologica au realizat mai multe campanii de informare, notificare, verificare si somare privind mentinerea curateniei, intretinerea terenurilor, detinerea de contracte de salubritate, etc.„Avem patrule care verifica asociatiile de proprietari si le informeaza despre modul in care se realizeaza colectarea selectiva. Inainte de a amenda facem preventie, dam avertismente, anul trecut de exemplu 600 de asociatii au fost notificate pentru mentinerea curateniei. Am urmarit totodata si desfiintarea depozitelor ilegale de moloz, iar faptul ca functioneaza depozitul de pe strada Thurzó Sándor unde cetatenii pot depozita gratuit a ajutat la diminuarea depozitarilor ilegale. Observam ca in ceea ce priveste curatarea terenurilor, s-au conformat tot mai multi cetateni iar  igienizarea si curatarea terenurilor care erau neingrijite ajuta si la eliminarea treptata a ambroziei care este atât de daunatoare pentru populatie", au completat viceprimarul Birta si directorul Beltechi.Activitatea de relatii cu publicul si dispeceratIn anul 2018, activitatea de secretariat, relatii cu publicul a constat in gestionarea unui numar de 9.113 documente din care 4.360 adrese si 1.220 sesizari primite de la cetateni sau persoane juridice, respectiv 3.533 acte emise (ex. somatii si notificari privind salubrizarea terenurilor, adrese, etc.).Dispeceratul Politiei Locale Oradea a inregistrat un numar de 7.118 sesizari/reclamatii telefonice, venite din partea cetatenilor, sesizari care au fost directionate catre patrulele Politiei Locale Oradea, sau dupa caz, institutiilor abilitate spre solutionare. De asemenea, prin aplicatiei Oradea City Report on-line, au fost directionate catre Dispecerat un numar de 1906 petitii on-line care au fost rezolvate in termenul stabilit.Pentru solutionarea cât mai eficienta a sesizarilor cetatenilor, precum si pentru sanctionarea unor cetateni care incalca anumite norme de convietuire sociala sau abateri de la legislatia rutiera, politistii locali din cadrul Compartimentului Dispecerat, fiind nominalizati sa gestioneze aspectele legate de accesul la bazele de date, au efectuat un numar de 9.253 identificari persoane in Baza nationala de date si un numar de 7.266 identificari autoturisme si verificari permise auto.„Sper ca vom avea un an 2019 mai bun decât anul 2018, pentru ca avem ce sa imbunatatim si dorim sa imbunatatim activitatea tuturor Directiilor din Primarie de la an la an. Le multumesc inca odata colegilor mei pentru activitatea pe care o desfasoara, multumesc tuturor institutiilor cu care colaboram, pentru ca scopul nostru este acela de a avea curatenie in oras, terenuri si cladiri ingrijite", a spus viceprimarul Florin Birta.In atasament gasiti raportul detaliat al Politiei Locale pe anul 2018.   [...]Citeste mai departe
  Politia Locala Oradea si-a prezentat raportul de activitate pe anul 2018
  Sursa: Primaria Oradea
 • Oradenii din cadrul asociatiilor de proprietari isi vor putea verifica si plati online factura de intretinere


  [2019-02-14]
  In cursul acestei saptamâni municipalitatea a semnat un acord-cadru in valoare totala de 352.800 lei, fara TVA, pentru achizitionarea licentei de utilizare pentru o platforma informatica destinata administrarii asociatiilor de proprietari. Implementarea noului soft va ajuta atât la gestionarea cheltuielilor asociatiilor de proprietari, cât si la consultarea tuturor datelor de catre utilizatori si realizarea platii online a facturilor. Durata acordului-cadru este de 4 ani de la semnarea de catre partile contractante.Totodata, in baza acestui contract-cadru s-a semnat si primul contract subsecvent in valoare de 4.900 lei, fara TVA, reprezentând pretul primelor 50 de licente de utilizare a software-ului, prin care se vor digitaliza asociatiile de proprietari din Oradea. Astfel, prin acest program online de gestiune a asociatiilor de proprietari, locatarii de la blocuri vor putea sa-si plateasca intretinerea si online. Totodata, toate informatiile despre situatia platilor catre asociatie vor putea fi verificate online de catre proprietarii din cadrul asociatiei. Printre avantajele platii online de care se pot bucura proprietarii se numara economia de timp, confortul, rapiditatea, precum si independenta geografica si temporala.Implementarea acestui software se va face treptat, in aceasta prima etapa fiind pus la dispozitia unui numar de 50 de asociatii de proprietari, urmând ca si restul asociatiilor sa primeasca licenta de utilizare a acestuia.Pretul unei licente pentru o asociatie de proprietari este de 98 lei/an, fara TVA, insa aceasta va fi pusa la dispozitia asociatiilor de proprietari, in mod gratuit, pe o perioada de 4 ani.„Firma a acceptat sa isi asume contractual obligatia de a introduce in program toate datele asociatiilor. Oameni specializati vor prelua toate informatiile de la administratori si ii vor invata cum sa foloseasca programul. Dupa introducerea datelor in calculator, toate calculele se vor face automat dupa lege si vor usura munca administratorilor, iar in plus oradenii isi vor putea consulta si plati facturile online. Acest soft  va avea inclusiv un modul dedicat municipalitatii, astfel incât, la reclamatia oradenilor, angajatii Biroului Asociatii de Proprietari din cadrul Primariei vor putea verifica online corectitudinea modului in care au fost impartite cheltuielile la nivel de asociatie si vor putea lua masurile care se impun", a declarat viceprimarul Mircea Malan.Furnizorul licentei, firma Aviziero, care a câstigat licitatia, ofera asistenta tehnica si mentenanta gratuita pe toata durata contractului. Accesul in sistem, se face pe baza de utilizator si parola, iar accesul la functiunile sistemului se face pe baza de roluri alocate utilizatorului respectiv (administrator, presedinte, cenzor, proprietar, personal Primaria Municipiului Oradea).

   

    [...]Citeste mai departe
  Oradenii din cadrul asociatiilor de proprietari isi vor putea verifica si plati online factura de intretinere
  Sursa: Primaria Oradea
 • 23 de apartamente de tip ANL cu doua camere de pe str. Balogh Istv


  [2019-02-13]
  Prin Hotarârea Consiliului Local nr. 895/24.09.2018 s-a aprobat organizarea in perioada 01 noiembrie 2018 - 31 decembrie 2018, a unei sesiuni de depunere a cererilor, insotite de actele doveditoare, pentru solicitantii de locuinte pentru tineri construite din fonduri ANL in municipiul Oradea, in vederea stabilirii listei de prioritati.Pentru anul 2019, au ramas nerepartizate un numar de 23 de apartamente de tip ANL cu doua camere, situate pe strada Balogh István, care urmeaza sa fie repartizate solicitantilor, conform listei de prioritati, care urmeaza sa fie aprobata in cadrul Consiliului Local.  Comisia sociala de analiza a solicitarilor de locuinte sociale si de locuinte pentru tineri construite din fondurile ANL, aflate in administrarea Directiei Patrimoniu Imobiliar, a analizat dosarele depuse. Astfel, conform Procesului Verbal nr. 37155/05.02.2019, din totalul de 393 de dosare depuse in perioada 01 noiembrie 2018 - 31 decembrie 2018:28 dosare au fost respinse, motivat de faptul ca nu s-au incadrat in criteriile legale de acces la o locuinta pentru tineri, construita din fonduri ANL1 dosar a fost retras364 dosare fiind punctate conform tabelelor anexate.Repartizarea locuintelor se face in limita fondului disponibil, luându-se in considerare atât locuintele libere din fondul existent, cât si locuintele ce urmeaza a fi finalizate in cadrul unor obiective de investitii aprobate si cuprinse in programul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, precum si locuintele care se vor elibera pe parcursul anului. Lista de prioritati se stabileste anual. Solicitantii inscrisi in lista de prioritati, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 si 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinte in limita fondului disponibil in anul respectiv, pot primi repartitii in anii urmatori, in limita fondului disponibil in fiecare an si in noua ordine de prioritate stabilita.Persoanele ale caror dosare nu au fost respinse si se afla pe lista aprobata anul acesta, vor primi repartitie in functie de apartamentele care se vor elibera, in ordinea punctajului obtinut si au posibilitatea de a depune solicitari si in anii urmatori, luându-se in considerare si vechimea cererii solicitantului.Mentionam faptul ca, in termen de 7 zile calendaristice de la data afisarii prezentului anunt la avizierul institutiei si pe site-ul www.oradea.ro, respectiv in perioada 8 februarie - 14 februarie 2019 inclusiv, persoanele nemultumite au posibilitatea de a depune contestatie. Contestatiile se depun la ghiseele 1 si 2 din Centrul de Relatii cu Publicul (Piramida) - Primaria Municipiului Oradea.Dupa solutionarea contestatiilor, lista finala privind ordinea de prioritate in vederea repartizarii unei locuinte pentru tineri construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, in municipiul Oradea, va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, urmând sa fie afisata la avizierul institutiei si pe site-ul www.oradea.ro. In atasament gasiti listele cu punctajele obtinute de solicitanti, dar si toate criteriile de acces si departajare in vederea obtinerii unei locuinte ANL. [...]Citeste mai departe
  23 de apartamente de tip ANL cu doua camere de pe str. Balogh Istv
  Sursa: Primaria Oradea
 • Joi, 14 februarie 2019 - Prima editie a Nuntii de Aur din acest an


  [2019-02-13]
  Joi, 14 februarie 2019, incepând cu ora 12:00, in sala festiva „Traian Mosoiu", Primaria municipiului Oradea prin Compartimentul de Stare Civila, in baza HCL nr.68/2008, organizeaza prima festivitate de premiere din anul 2019, a familiilor care au implinit  50 de ani de casatorie neintrerupta si care au domiciliul in municipiul Oradea.Cu aceasta ocazie sunt invitate un numar de 53 familii care si-au sarbatorit „NUNTA DE AUR". Acestea vor fi felicitate de conducerea primariei, prin acordarea unei diplome de fidelitate, insotita de un premiu in bani in cuantum de 500 lei.De asemenea, reaminitim cetatenilor municipiului Oradea, ca in conformitate cu HCL nr.867/2005, se acorda un premiu in bani in valoare de 1.000 lei, persoanelor care au implinit venerabila vârsta de 100 de ani si au domiciliul in municipiul Oradea.Compartimentul de Stare Civila primeste in continuare cereri la camera 12, parter, in cladirea primariei. Informatii suplimentare se pot obtine  la numarul de  telefon 0259/408824. 

    [...]Citeste mai departe
  Joi, 14 februarie 2019 - Prima editie a Nuntii de Aur din acest an
  Sursa: Primaria Oradea
 • 23 de apartamente de tip ANL cu doua camere de pe str. Balogh Istv


  [2019-02-13]
  Prin Hotarârea Consiliului Local nr. 895/24.09.2018 s-a aprobat organizarea in perioada 01 noiembrie 2018 - 31 decembrie 2018, a unei sesiuni de depunere a cererilor, insotite de actele doveditoare, pentru solicitantii de locuinte pentru tineri construite din fonduri ANL in municipiul Oradea, in vederea stabilirii listei de prioritati.Pentru anul 2019, au ramas nerepartizate un numar de 23 de apartamente de tip ANL cu doua camere, situate pe strada Balogh István, care urmeaza sa fie repartizate solicitantilor, conform listei de prioritati, care urmeaza sa fie aprobata in cadrul Consiliului Local.  Comisia sociala de analiza a solicitarilor de locuinte sociale si de locuinte pentru tineri construite din fondurile ANL, aflate in administrarea Directiei Patrimoniu Imobiliar, a analizat dosarele depuse. Astfel, conform Procesului Verbal nr. 37155/05.02.2019, din totalul de 393 de dosare depuse in perioada 01 noiembrie 2018 - 31 decembrie 2018:28 dosare au fost respinse, motivat de faptul ca nu s-au incadrat in criteriile legale de acces la o locuinta pentru tineri, construita din fonduri ANL1 dosar a fost retras364 dosare fiind punctate conform tabelelor anexate.Repartizarea locuintelor se face in limita fondului disponibil, luându-se in considerare atât locuintele libere din fondul existent, cât si locuintele ce urmeaza a fi finalizate in cadrul unor obiective de investitii aprobate si cuprinse in programul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, precum si locuintele care se vor elibera pe parcursul anului. Lista de prioritati se stabileste anual. Solicitantii inscrisi in lista de prioritati, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 si 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinte in limita fondului disponibil in anul respectiv, pot primi repartitii in anii urmatori, in limita fondului disponibil in fiecare an si in noua ordine de prioritate stabilita.Persoanele ale caror dosare nu au fost respinse si se afla pe lista aprobata anul acesta, vor primi repartitie in functie de apartamentele care se vor elibera, in ordinea punctajului obtinut si au posibilitatea de a depune solicitari si in anii urmatori, luându-se in considerare si vechimea cererii solicitantului.Mentionam faptul ca, in termen de 7 zile calendaristice de la data afisarii prezentului anunt la avizierul institutiei si pe site-ul www.oradea.ro, respectiv in perioada 8 februarie - 14 februarie 2019 inclusiv, persoanele nemultumite au posibilitatea de a depune contestatie. Contestatiile se depun la ghiseele 1 si 2 din Centrul de Relatii cu Publicul (Piramida) - Primaria Municipiului Oradea.Dupa solutionarea contestatiilor, lista finala privind ordinea de prioritate in vederea repartizarii unei locuinte pentru tineri construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, in municipiul Oradea, va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, urmând sa fie afisata la avizierul institutiei si pe site-ul www.oradea.ro. In atasament gasiti listele cu punctajele obtinute de solicitanti, dar si toate criteriile de acces si departajare in vederea obtinerii unei locuinte ANL. [...]Citeste mai departe
  23 de apartamente de tip ANL cu doua camere de pe str. Balogh Istv
  Sursa: Primaria Oradea
 • Directia Management Proiecte cu Finantare internationala si-a prezentat raportul de activitate pe 2018


  [2019-02-13]
  Directorul executiv al Directiei Management Proiecte cu Finantare Internationala (DMPFI) din cadrul Primariei Oradea, Marius Mos a prezentat azi, 12 februarie 2019, raportul de activitate pe anul 2018 al directiei pe care o conduce.La conferinta de presa a fost prezent viceprimarul Mircea Malan, dar si alti reprezentanti ai DMPFI: Mihaela Neag, Ioan Serac si Ovidiu Guler.„Apreciem ca a fost un an bun, pe de o parte pentru ca s-a lucrat la foarte multe proiecte pentru orasul nostru, aceasta munca aratându-si rezultatele in sensul ca multe proiecte au fost declarate câstigatoare, iar altele se afla in curs de evaluare. Pe de alta parte, echipa din cadrul Directiei de Management Proiecte cu Finantare Internationala a primit si premiul pentru cea mai buna echipa din anul 2018 si ii felicit pentru asta", a spus viceprimarul Mircea Malan in deschiderea conferintei de presa.Deoarece DMPFI a implinit zece ani de existenta, viceprimarul Mircea Malan a vorbit despre rolul si rostul pe care aceasta Directie l-a avut si il are in dezvoltarea Oradiei, aratând felul in care sumele nerambursabile atrase de oras se reflecta in realitate si se fac simtite in viata de zi cu zi a oradenilor. De asemenea, viceprimarul le-a multumit tuturor celor implicati direct in activitatea Directiei, primarului Ilie Bolojan, domnului Marcel Bolos, director general al ADR Nord-Vest, colegilor din celelalte Directii ale Primariei, tuturor oradenilor care s-au implicat intr-o forma sau alta in aceste proiecte, precum si presei pentru contributia adusa la ceea ce inseamna astazi Oradea.„2019 va fi un an greu, atât pentru noi, cât si pentru oradeni, pentru ca multe dintre proiectele câstigate vor intra in executie si, inevitabil, lucrari de o asemenea anvergura vor crea complicatii in trafic, vor crea zgomot si alte tipuri de neplaceri, insa, asa cum s-a intâmplat si pâna acum, sunt convins ca oradenii vor trece in continuare peste aceste neajunsuri, intelegând ca ele sunt inevitabile si ca suferim acum pentru ca mâine sa ne fie mai bine. Eu cred ca suntem pe plus, ca directia pe care mergem este cea potrivita si fiecare dintre noi se simte mândru când Oradea este data ca si exemplu de buna practica", a spus viceprimarul Mircea Malan.La rândul sau, directorul DMPFI, Marius Mos, a prezentat in cifre ceea ce a insemnat activitatea acestei Directii in anul 2018: „Sunt zece ani de la infiintarea Directiei si vorbim de un portofoliu de proiecte care depaseste 600 de milioane de euro. Aici vorbim despre proiecte incheiate, proiecte in implementare, dar si proiecte care sunt inca in elaborare, 71 de investitii in curs de realizare in anul 2018, 59 de proiecte si 360 de milioane de euro valoarea portofoliului de proiecte. Cifrele ne sperie si pe noi câteodata, dar consideram ca sansa pe care o are orasul in dezvoltare este data de accesarea de fonduri europene. Aceste cifre inseamna portofoliul de proiecte, aici intra inclusiv contributia noastra proprie, deci nu sunt sume nerambursabile, acestea fiind valori totale ale proiectelor".In ceea ce priveste domeniile in care au fost atrase fonduri, nevoile orasului fiind diverse, s-a incercat o abordare integrata, proiectele vizând urmatoarele domenii: mobilitate urbana, sanatate, educatie, eficienta energetica, energii regenerabile, parcuri-spatii verzi, mediul de afaceri si patrimoniu cultural. Proiecte finalizate in anul 2018In continuare, directorul DMPFI a prezentat proiectele finalizate in anul 2018, valoarea totala a acestora ridicându-se la suma totala de 188.923.706,30 lei. Aceste proiecte au vizat pe de o parte imbunatatirea serviciilor oferite cetatenilor prin reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Oradea, iar pe de alta parte descongestionarea traficului rutier si imbunatatirea mobilitatii populatiei pe coridorul transfrontalier de legatura Oradea-Biharkeresztes.Proiecte de mobilitate urbanaViziunea de dezvoltare a mobilitatii urbane este realizarea unui sistem de transport eficient, integrat, durabil si sigur, care sa promoveze dezvoltarea economica, sociala si teritoriala si care sa asigure o buna calitate a vietii in arealul Municipiului Oradea. Proiectele de mobilitate urbana includ tot ceea ce inseamna pasaje si poduri, care vor asigura mobilitatea pentru mijloacele de transport in comun, cum ar fi proiectele privind coridorul de mobilitate din Centrul Civic, cresterea mobilitatii urbane pe relatia Nufarul-Cantemir, realizarea pasajului subteran din bulevardul Magheru si largirea podului Dacia.„Pentru cresterea mobilitatii si imbunatatirea transportului in comun vom achizitiona 10 tramvaie noi, care urmeaza sa fie livrate in toamna acestui an, 10 autobuze hibrid si luam in calcul si posibilitatea de a achizitiona 20 de autobuze electrice, fiind in pregatire o cerere de finantare in acest sens. Pe lânga aceste proiecte lucram la extinderea liniei de tramvai in Calea Aradului, la interventiile pe liniile de tramvai de pe bulevardul Nufarul-Cantemir, cât si pasajul subteran care va fi realizat pe bulevardul Magheru si care va asigura unda verde pentru circulatia tramvaielor", a precizat directorul DMPFI.Un aspect important este si cel al pietonalizarii, fiind in curs de implementare o serie de proiecte pentru extinderea spatiilor pietonale din zona centrala: reabilitarea Piatei Ferdinand, pietonalizarea strazilor Aurel Lazar si Libertatii, pietonalizarea zonei malului stâng al Crisului Repede si Vasile Alecsandri, precum si proiecte privind amenajarea unor piatete de cartier care vor asigura o mobilitate policentrica. Pe lânga proiectele de infrastructura grea, este in curs de implementare si un proiect mai mic, City Walk, care promoveaza mersul pe jos, urmarind responsabilizarea energetica a localitatilor prin dezvoltarea de orase circulabile pentru pietoni.Un alt proiect integrat in curs de pregatire cuprinde construirea unui pod pietonal peste Crisul Repede in zona hotelurilor Dacia si Hilton, realizarea unui coridor pietonal si ciclistic intre str. Sovata si str. Tudor Vladimirescu si a unui pasaj pietonal si ciclistic in zona str. Traian Blajovici, amenajarea unor bretele pentru virare la dreapta si realizarea unui coridor pietonal si ciclistic la intersectia DN79 cu str. Ogorului, precum si realizarea unui coridor pietonal si ciclistic intre cetatea Oradea si podul proiectat in zona hotelului Hilton.Proiecte de sanatateCele doua proiecte mari care vor demara anul acesta si care au ca obiectiv cresterea performantei energetice a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta si a Spitalului Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu vor schimba infatisarea estetica a spitalelor, dar vor avea efect si asupra sanatatii pacientilor si impact asupra bugetului spitalelor, urmând a se diminua costurile cu utilitatile. Alte proiecte importante pentru sistemul sanitar oradean vizeaza extinderea ambulatoriului la Spitalul Clinic Judetean si dotari suplimentare de aparatura la Spitalul Municipal.Educatie si socialPortofoliul de proiecte din acest domeniu cuprinde cresterea eficientei energetice a cladirilor existente la Liceul Teoretic Onisifor Ghibu, a Scolii Gimnaziale Dacia, a Gradinitei cu program prelungit nr. 20 si a Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu", reabilitarea Scolii Gimnaziale nr. 11, extinderea Creselor si Gradinitelor nr.53 si nr.28, cu echiparea infrastructurii educationale pentru educatia timpurie anteprescolara si prescolara, construirea unei Crese si Gradinite in Parcul Industrial 1, precum si reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale pentru invatamântul profesional la Colegiile Tehnice Traian Vuia si Mihai Viteazul din Oradea.In ceea ce priveste domeniul social, un proiect important aflat in etapa precontractuala este construirea unei cladiri in zona Gutenberg, care va adaposti Centrul de zi si sala multifunctionala pentru activitati educative, culturale recreative si socioculturale, inclusiv dotarea cu echipamente specifice.Proiecte de eficienta energeticaEtapa a doua a reabilitarii sistemului de termoficare, care a cuprins reabilitarea a peste 20 km de retea de termoficare este in prezent finalizata, etapa a treia fiind intr-o faza de preevaluare la Minister, urmând a fi depusa cererea de finantare pentru inlocuirea a inca 23 de km de retea primara de termoficare. In urma acestor investitii se va ajunge la reabilitarea a peste 95% din retelele de termoficare.In ceea ce priveste programul Caldura si confort, acesta contribuie in fiecare an la reabilitarea sistemului de termoficare prin reabilitarea si modernizarea punctelor termice.Tot pentru cresterea eficientei energetice anul acesta urmeaza sa fie reabilitate 47 de blocuri, respectiv 986 de apartamente, peste 3.000 de locuitori urmând sa  beneficieze de costuri mai mici pentru incalzire. Cererile de finantare pentru reabilitarea acestor blocuri au fost deja depuse pentru finantare europeana, ele fiind in prezent in evaluare.Proiecte de energie regenerabilaProiectul de valorificare a energiei geotermale in cartierul Nufarul I este in faza finala de evaluare, urmând a fi semnat contractul de finantare. Un alt proiect important care este in faza de pregatire vizeaza valorificarea energiei geotermale in zona noii Sali Polivalente iar inca un proiect care este redepus spre finantare si este in evaluare la Administratia Fondului de Mediu este cel privind statiile de reincarcare pentru vehicule electrice. Proiecte privind amenajarea de parcuri - spatii verziPoiectele privind crearea de spatii verzi pe strazile Barcaului, Ion Bogdan si in cartierele Veteranilor, Soarelui, Grigorescu sunt in diferite faze de implementare si vor schimba infatisarea acestor zone.Proiecte privind mediul de afaceriUn proiect recent aprobat este cel privind crearea Centrului de antreprenoriat in Piata Cetate, care vizeaza schimbarea aspectului intregii zone si a conditiilor in care se defasoara activitatea. De asemenea, este intr-o faza finala incubatorul de afaceri de pe strada Louis Pasteur, urmând a fi semnat in acest sens contractul de finantare. Un alt proiect in acest domeniu, care se afla in etapa de pregatire este cel privind Centrul intermodal din zona Garii C.F. R. din Episcopia Bihor, acesta fiind cuprins si in Masterplanul de transport, aducând Oradea pe harta transportului intermodal.Proiecte privind patrimoniul culturalIn momentul de fata sunt in curs de derulare doua proiecte importante din acest domeniu, si anume restaurarea Casei Darvas - La Roche in vederea valorificarii patrimoniului cultural secession si restaurarea, conservarea si integrarea in circuitul cultural a Muzeului Francmasoneriei, lucrarile fiind intr-un stadiu avansat la ambele proiecte. Din primavara acestui an va incepe etapa a treia a lucrarilor de reabilitare a Cetatii Oradea in vederea introducerii in circuitul turistic. „Din primavara-vara pe foarte multe strazi si la o serie de cladiri vor incepe lucrarile efectiv. Din momentul in care timpul ne va permite, vom demara lucrarile in Piata Ferdinand, pe str. Aurel Lazar, pe malul Crisului si la statia de redresare, care este un proiect important pentru societatea de transport local. Primele tramvaie vor fi de asemenea livrate in toamna acestui an, Cetatea Oradea va intra din primavara in lucrari, iar in ceea ce priveste cele doua spitale suntem in faza de derulare a achizitiilor si probabil de la inceputul verii vom intra si acolo in forta. La blocurile de locuinte lucrarile vor incepe probabil din aceasta toamna. Lucrarile vor fi de anvergura mare, sunt proiecte multe. Asta inseamna ca daca anul trecut a fost un an de foc in ceea ce priveste scrierea si depunerea proiectelor si semnarea contractelor de finantare, din acest an vom intra efectiv in lucrari si vom crea deranj, dar se vor vedea si rezultatele", a incheiat directorul DMPFI.In ceea ce priveste proiectele aflate in implementare, valoarea acestora se ridica la 691.695.720,22 lei, fiind elaborate si depuse spre finantare in anul 2018, proiecte in valoare totala de 338.293.094,36 lei.„Interesul nostru este sa intre in lucru fiecare proiect câstigat, cât mai repede posibil si sa le finalizam intr-un termen cât mai scurt, pe de o parte pentru a reduce timpul in care aceste proiecte genereaza probleme pe perioada de executie, pe de alta parte pentru ca oradeanul sa ajunga sa beneficieze de aceste proiecte cât mai repede posibil" a completat viceprimarul Mircea Malan. In acest moment DMPFI are mai multe proiecte aflate in stadiu de pregatire, fie pe programul de finantare POR, fie POIM, proiecte in valoare totala de 478.783.347,09 lei.„Am avut o recunoastere a activitatii noastre printr-un premiu decernat de catre Fundatia Comunitara Oradea, careia ii multumim, ca si cea mai buna echipa, „Echipa anului DMPFI", iar la Zilele Regio anul trecut am primit un premiu pentru cele mai multe contracte de finantare semnate si pentru sectiunea de mobilitate urbana", a spus Marius Mos, directorul DMPFI, multumind totodata domnului primar, domnilor viceprimari, colegilor din celelalte Directii ale Primariei, colaboratorilor dar si finantatorilor pentru implicarea si sprijinul acordat, amintind ca majoritatea proiectelor sunt derulate prin DMPFI, dar o serie importanta de proiecte amintite mai sus se deruleaza prin Directia Tehnica si Directia de Patrimoniu Imobiliar din cadrul Primariei Oradea.In atasament gasiti raportul de activitate al DMPFI. [...]Citeste mai departe
  Directia Management Proiecte cu Finantare internationala si-a prezentat raportul de activitate pe 2018
  Sursa: Primaria Oradea
 • Miercuri, 6 februarie - exercitiu pentru verificarea functionarii sirenelor de alarmare publica


  [2019-02-12]
  Având in vedere antrenarea autoritatilor administratiei publice locale si pregatirea populatiei pentru cunoasterea semnificatiei semnalelor de alarmare, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta organizeaza si desfasoara antrenamente/exercitii pentru verificarea functionarii sirenelor de alarmare publica, prin actionarea acestora, in prima zi de miercuri a fiecarei luni.Miercuri, 6 februarie 2019, in intervalul orar 10.00 - 11.00, va avea loc exercitiul pentru verificarea functionarii sirenelor de alarmare publica.Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta din cadrul Primariei Oradea ii informeaza pe cetateni ca nu trebuie sa intre in panica deoarece acesta este un exercitiu.Conform art. 25 din O.M.A.I. nr. 1259/10.04.2006, publicat in M.O. nr. 349 din 18.04.2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila, semnalele de alarmare a populatiei, institutiilor publice si operatorilor economici sunt: alarma aeriana, alarma la dezastre, prealarma aeriana si incetarea alarmei.Durata fiecarui semnal este de 2 minute pentru toate mijloacele de alarmare, cu exceptia sirenelor cu aer comprimat la care durata este de un minut.a)    Semnalul ALARMA AERIANA se compune din 15 sunete a 4 secunde fiecare, cu pauza de 4 secunde intre ele.b)    Semnalul ALARMA LA DEZASTRE se compune din 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauza de 10 secunde intre ele.c)     Semnalul PREALARMA AERIANA se compune din 3 sunete a 32 secunde fiecare, cu pauza de 12 secunde intre ele.d)    Semnalul INCETAREA ALARMEI se compune dintr-un sunet continuu, de aceeasi intensitate, cu durata de 2 minute. 

    [...]Citeste mai departe
  Miercuri, 6 februarie - exercitiu pentru verificarea functionarii sirenelor de alarmare publica
  Sursa: Primaria Oradea
 • Inca un contribuabil care a platit impozitul online a castigat o zi de distractie la Aquapark Nymphaea


  [2019-02-12]
  Astazi, 1 februarie, a avut loc a doua extragere in cadrul campaniei „Plateste impozitul online si câstiga o zi de distractie la Aquapark Nymphaea" din anul 2019. Inceputa in anul 2017, campania pentru recompensarea cetatenilor si firmelor care achita online impozitele a ajuns la cel de-al treilea an de desfasurare, perioada in care au fost desemnati 18 câstigatori ai pachetelor de familie la Aquapark Nymphaea.  La a doua extragere din acest an au fost inscrisi contribuabilii care au platit online in perioada 21 - 27 ianuarie 2019, integral, impozitele datorate pentru anul in curs.Din cei 1.195 de contribuabili inscrisi, prin extragerea computerizata a fost desemnat câstigatorul Maghiar Alin-Florin, proprietar, de pe strada Nicolae Balcescu. Acesta va fi instiintat prin adresa la domiciliu privind posibilitatea ridicarii premiului de la sediul Primariei, ghiseele 3 sau 4 din Piramida, incepând de luni, 4 februarie, in termen de 30 de zile. Voucherul ofera o zi de acces la Aquaparkul Nymphaea pentru 2 adulti si 2 copii sub 18 ani si este valabil pâna la sfârsitul anului.Conform regulamentului, au fost extrase si doua rezerve, care ar putea beneficia de premiu in cazul in care câstigatorul, din diverse motive, nu isi va revendica voucherul in termenul prevazut.Primaria Oradea le multumeste tuturor contribuabililor, amintind pe aceasta cale ca cei care isi platesc integral impozitul pâna in 31 martie beneficiaza de o bonificatie fiscala de 8% pentru platile online si de 5% in cazul platilor la ghisee. De asemenea, cei care il platesc online pot câstiga, saptamânal prin tragere la sorti, pâna la sfârsitul lunii martie, o zi de distractie la aquapark alaturi de familie (2 adulti si 2 copii sub 18 ani).Urmatoarea extragere va avea loc saptamâna viitoare, in data de 8 februarie. 

    [...]Citeste mai departe
  Inca un contribuabil care a platit impozitul online a castigat o zi de distractie la Aquapark Nymphaea
  Sursa: Primaria Oradea
 • Numarul platitorilor online de impozite si taxe locale a crescut cu 85% fata de aceeasi perioada a anului trecut


  [2019-02-12]
  Potrivit evidentelor fiscale ale Directiei Economice din Primaria Municipiului Oradea, in luna ianuarie 2019 si-au achitat online taxele si impozitele la bugetul local un numar de 7.158 persoane fizice si 416 persoane juridice.Anul trecut, in luna ianuarie si-au achitat online taxele si impozitele locale un numar de 3.849 persoane fizice, respectiv 286 de persoane juridice.Prin comparatie, numarul cetatenilor care au achitat online impozitele locale a crescut cu 85%, in timp ce numarul companiilor care au utilizat serviciile online de plati a crescut cu 45%. In ceea ce priveste platile efectuate la ghiseele casieriei Primariei Oradea, in ianuarie 2019 si-au achitat taxele si impozitele la bugetul local un numar de 14.851 persoane fizice si 1.684 persoane juridice.Anul trecut, in luna ianuarie si-au achitat la ghiseele de casierie taxele si impozitele la bugetul local un numar de 16.928 persoane fizice si 1.783 persoane juridice.Astfel, numarul platitorilor la casierie a inregistrat o scadere cu 12% in cazul cetatenilor si cu 5% in cazul companiilor.Printre principalele avantaje ale platii online se numara economia de timp, confortul, rapiditatea, precum si independenta geografica si temporala.Primaria Oradea le multumeste tuturor contribuabililor, amintind pe aceasta cale ca cei care isi platesc integral impozitul pâna in 31 martie beneficiaza de o bonificatie fiscala de 8% pentru platile online si de 5% in cazul platilor la ghisee.De asemenea, cei care isi platesc integral impozitele prin portalul www.oradea.ro, sau prin aplicatia pentru dispozitive mobile Plata impozite MobilePay din Google Play Store, vor participa automat la tragerea la sorti, având posibilitatea de a câstiga o zi de distractie la Aquapark Nymphaea, alaturi de familie (2 adulti si 2 copii sub 18 ani). Campania se desfasoara in perioada 15 ianuarie - 31 martie 2019. Corespunzator perioadei campaniei 15.01.2019 - 31.03.2019, vor fi acordate 11 premii. [...]Citeste mai departe
  Numarul platitorilor online de impozite si taxe locale a crescut cu 85% fata de aceeasi perioada a anului trecut
  Sursa: Primaria Oradea
 • A fost initiata procedura pentru aderarea Municipiului Oradea la Reteaua Europeana a Oraselor Sanatoase


  [2019-02-12]
  In sedinta Consiliului Local de miercuri, 30 ianuarie, s-a aprobat initierea procedurii de aderare a Municipiului Oradea la Reteaua Europeana a Oraselor Sanatoase - Organizatia Mondiala a Sanatatii, Faza VII 2019-2024.Astfel, primarul Ilie Bolojan a fost desemnat sa initieze si sa semneze documentele aferente procedurii de aderare la Reteaua Europeana a Oraselor Sanatoase, Oradea fiind primul oras din România, dupa Bucuresti, care adera la aceasta retea.Initierea procesului de aderare s-a facut in baza protocolului de colaborare incheiat in luna noiembrie 2018 intre Primaria Oradea si Universitatea Babes-Bolyai din Cluj - Departamentul de sanatate publica, protocol prin care se va asigura sprijinul logistic si metotologic pentru implementarea programului "Orase sanatoase".Conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), un oras sanatos este "un oras care creeaza si imbunatateste in mod continuu mediile fizice si sociale si dezvolta acele resurse ale comunitatii care le permit oamenilor sa se sustina unii pe ceilalti in toate evenimentele vietii si sa se dezvolte la potentialul lor maxim."Un oras sanatos este definit asadar ca un proces complex, dorinta administratiei locale de a imbunatati starea de sanatate a locuitorilor, fiind un argument important pentru aderarea la acest concept. Cea mai importanta cerinta pentru aderare este chiar aplecarea catre sanatatea locuitorilor si initierea unui proces coerent structurat pentru a o obtine.Programul "Orase Sanatoase" este o miscare globala, cu retele in toate cele sase regiuni ale OMS. Reteaua Europeana OMS "Orase Sanatoase" este formata din mai mult de 100 de orase din 30 de tari din regiunea europeana a OMS, care cuprinde un total de 53 de tari.Primele programe "Orase sanatoase" au fost lansate in zone dezvoltate ale lumii precum Canada, SUA, Australia, inca din anul 1986.Sanatatea este unul din domeniile cuprinse in Strategia Integrata de Dezvoltare a Municipiului Oradea 2017-2023, prioritatile vizate fiind dezvoltarea activitatilor de preventie prin programe multianuale de educatie si informare privind sanatatea.Ca urmare a aderarii la Reteaua Europeana a Oraselor Sanatoase, Oradea va beneficia de expertiza altor orase europene care se confrunta cu provocari similare si care au implementat programe care si-au dovedit eficienta in timp."Dupa aderarea municipiului Oradea la Reteaua Europeana a Oraselor Sanatoase, vom face o evaluare a starii de sanatate publica si a bunastarii populatiei din municipiul Oradea. Ulterior, in baza necesitatilor de sanatate publica vom aplica politica Organizatiei Mondiale a Sanatatii cu obiectivele si tematicele stabilite pe perioada 2019-2024. Vom fi sprijiniti de expertii OMS din peste 100 de municipii europene, in acelasi timp, implementarea politicii OMS va fi monitorizata si evaluata periodic", a precizat Dorel Dulau - reprezentantul Compartimentului Management Spitale din Primaria Oradea.La nivelul municipiului Oradea, programul "Orase Sanatoase" isi propune urmatoarele patru obiective: sa creeze un mediu care sa sustina sanatatea, sa ofere o mai buna calitate a vietii, sa ofere igiena si curatenie la un nivel de baza, sa imbunatateasca accesul la serviciile de sanatate - atât preventive cât si curative.Asa cum Primaria Oradea a mai anuntat, in ceea ce priveste modernizarea spitalelor urmeaza doi ani importanti, cu lucrari de reabilitare si dotare de peste 20 de milioane de euro, care la final vor face sa existe conditii incomparabil mai bune si capacitate mai buna de a trata pacientii in spitalele din Oradea.  [...]Citeste mai departe
  A fost initiata procedura pentru aderarea Municipiului Oradea la Reteaua Europeana a Oraselor Sanatoase
  Sursa: Primaria Oradea
 • 23 de apartamente de tip ANL cu doua camere de pe str. Balogh Istv


  [2019-02-12]
  Prin Hotarârea Consiliului Local nr. 895/24.09.2018 s-a aprobat organizarea in perioada 01 noiembrie 2018 - 31 decembrie 2018, a unei sesiuni de depunere a cererilor, insotite de actele doveditoare, pentru solicitantii de locuinte pentru tineri construite din fonduri ANL in municipiul Oradea, in vederea stabilirii listei de prioritati.Pentru anul 2019, au ramas nerepartizate un numar de 23 de apartamente de tip ANL cu doua camere, situate pe strada Balogh István, care urmeaza sa fie repartizate solicitantilor, conform listei de prioritati, care urmeaza sa fie aprobata in cadrul Consiliului Local.  Comisia sociala de analiza a solicitarilor de locuinte sociale si de locuinte pentru tineri construite din fondurile ANL, aflate in administrarea Directiei Patrimoniu Imobiliar, a analizat dosarele depuse. Astfel, conform Procesului Verbal nr. 37155/05.02.2019, din totalul de 393 de dosare depuse in perioada 01 noiembrie 2018 - 31 decembrie 2018:28 dosare au fost respinse, motivat de faptul ca nu s-au incadrat in criteriile legale de acces la o locuinta pentru tineri, construita din fonduri ANL1 dosar a fost retras364 dosare fiind punctate conform tabelelor anexate.Repartizarea locuintelor se face in limita fondului disponibil, luându-se in considerare atât locuintele libere din fondul existent, cât si locuintele ce urmeaza a fi finalizate in cadrul unor obiective de investitii aprobate si cuprinse in programul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, precum si locuintele care se vor elibera pe parcursul anului. Lista de prioritati se stabileste anual. Solicitantii inscrisi in lista de prioritati, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 si 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinte in limita fondului disponibil in anul respectiv, pot primi repartitii in anii urmatori, in limita fondului disponibil in fiecare an si in noua ordine de prioritate stabilita.Persoanele ale caror dosare nu au fost respinse si se afla pe lista aprobata anul acesta, vor primi repartitie in functie de apartamentele care se vor elibera, in ordinea punctajului obtinut si au posibilitatea de a depune solicitari si in anii urmatori, luându-se in considerare si vechimea cererii solicitantului.Mentionam faptul ca, in termen de 7 zile calendaristice de la data afisarii prezentului anunt la avizierul institutiei si pe site-ul www.oradea.ro, respectiv in perioada 8 februarie - 14 februarie 2019 inclusiv, persoanele nemultumite au posibilitatea de a depune contestatie. Contestatiile se depun la ghiseele 1 si 2 din Centrul de Relatii cu Publicul (Piramida) - Primaria Municipiului Oradea.Dupa solutionarea contestatiilor, lista finala privind ordinea de prioritate in vederea repartizarii unei locuinte pentru tineri construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, in municipiul Oradea, va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, urmând sa fie afisata la avizierul institutiei si pe site-ul www.oradea.ro. In atasament gasiti listele cu punctajele obtinute de solicitanti, dar si toate criteriile de acces si departajare in vederea obtinerii unei locuinte ANL. [...]Citeste mai departe
  23 de apartamente de tip ANL cu doua camere de pe str. Balogh Istv
  Sursa: Primaria Oradea
 • Primaria Oradea a incheiat protocoale pentru intretinerea spatiilor verzi cu 821 de asociatii


  [2019-02-12]
  In perioada 19 noiembrie 2018 - 6 februarie 2019, in baza  „Regulamentului privind administrarea si intretinerea spatiilor verzi publice situate in intravilan, masuri si reguli specifice pentru protectia mediului in Municipiului Oradea", Primaria Oradea prin Biroul Asociatii de Proprietari si Compartimentul Spatii Verzi a desfasurat activitatea de predare catre asociatiile de proprietari a spatiilor verzi care apartin domeniului public din cadrul cvartalelor de locuit.Regulamentul privind administrarea si intretinerea spatiilor verzi prevede obligativitatea incheierii de protocoale intre asociatiile de proprietari si municipalitate, in vederea intretinerii spatiilor verzi din cartierele de blocuri.De-a lungul anilor, Primaria Oradea a amenajat mai multe spatii de parcare, zone verzi, spatii de joaca si agrement pentru a veni in intâmpinarea nevoilor cetatenilor si a conferi un aspect ingrijit cartierelor orasului. In acelasi timp, Primaria Oradea a solicitat asociatiilor de proprietari sa contribuie la ingrijirea spatiilor verzi aferente condomeniilor si la mentinerea curateniei acestora.In cazul neincheierii protocoalelor, asociatia de proprietari poate fi sanctionata contraventional de catre Politia Locala cu o amenda cuprinsa intre 2000 - 2500 lei.Durata protocoalelor este de 5 ani.Din 840 de asociatii, s-au incheiat protocoale cu 821Din totalul de 840 de asociatii de proprietari inscrise in baza de date a municipiului, cu 821 au fost deja incheiate protocoale, 4 asociatii au refuzat semnarea protocolului, iar 15, desi au fost contactate, nu au reusit din diverse motive sa se prezinte in termenul prevazut pentru incheierea protocoalelor.In acest caz, Compartimentul Spatii Verzi din cadrul Directiei Tehnice din Primaria Oradea va transmite catre asociatiile de proprietari care nu s-au prezentat inca pentru semnarea protocolului o adresa prin care le sunt aduse la cunostinta prevederile HCL nr. 873/2018 in cazul refuzului protocolului, acordându-se si un termen de 10 zile in care asociatile se mai pot prezenta pentru semnare.In cazul asociatiilor care nu se vor prezenta nici dupa aceasta perioada de 10 zile, se va anunta Politia Locala in vederea aplicarii masurilor corespunzatoare conform HCL nr. 873/2018.Suprafata de spatii verzi predata celor 821 de asociatii de proprietari, conform hartilor GIS pe care Primaria Oradea le are la dispozitie, este de 856.372 mp (85,64 ha).Regulamentul prevede standarde clare privind intretinerea spatiilor verziConform „Regulamentului privind administrarea si intretinerea spatiilor verzi publice situate in intravilan, masuri si reguli specifice pentru protectia mediului in Municipiului Oradea", asociatia de proprietari trebuie sa execute in perioada aprilie - octombrie, respectiv in perioada 1 - 15 a fiecarei luni activitatea de cosit a ierbii de pe spatiul incredintat spre intretinere prin protocol. In acest sens, dupa data de 16 a fiecarei luni, Politia Locala va efectua verificari privind realizarea acestei obligatii de catre fiecare asociatie. Amenzile pentru asociatiile care nu isi vor indeplini aceasta obligatie sunt cuprinse intre 1000 - 2500 lei.Regulamentul cuprinde niste standarde clare privind intretinerea suprafetelor, respectiv standarde de gazon, ceea ce presupune 6 cosiri pe an, câte una pe luna in intervalul aprilie-octombrie, in primele doua saptamâni ale lunii.De asemenea, regulamentul stabileste si explica modul in care sunt intretinute spatiile de la limita terenurilor agricole pâna la santul drumurilor la intrarile in oras, aceasta prevedere fiind coroborata cu legislatia privind combaterea ambroziei, in asa fel incât aceste spatii si orice teren agricol necultivat sa fie tuns de doua ori pe an, in luna mai si in luna august.Primaria Oradea multumeste tuturor asociatiilor de proprietari si cetatenilor pentru mentinerea curateniei in cartierele din oras. [...]Citeste mai departe
  Primaria Oradea a incheiat protocoale pentru intretinerea spatiilor verzi cu 821 de asociatii
  Sursa: Primaria Oradea
 • Au inceput lucrarile la obiectivul de investitii "Cai de acces pietonal la intersectia Piata Unirii cu strada Iuliu Maniu"


  [2019-02-09]
  Primaria Oradea a inceput lucrarile la obiectivul de investitii "Cai de acces pietonal la intersectia Piata Unirii cu strada Iuliu Maniu", pentru amenajarea unei noi piatete publice, in continuarea Pietei Unirii.Lucrarile sunt executate de asocierea formata din: S.C Gavella Com S.R.L, Porfido Ed Arte Consorzio Stabile si S.C Edildrum Construct S.R.L, valoarea este de 3.555.184,32 lei fara TVA iar durata de executie a lucrarilor este de 5 luni.Proiectul tehnic a fost realizat de catre firma S.C Edildrum Construct S.R.L.Amplasamentul supus investitiei se afla in centrul istoric, in zona adiacenta Bisericii Sf. Nicolae, in vecinatatea strazilor Iuliu Maniu, Ep. Mihai Pavel, Piata Unirii, Avram Iancu si Traian Mosoiu, Terenul aferent acestor lucrari are o suprafata de 3.036 mp"Conceptul urmarit este reamenajarea unitara a intregii zone pietonale, propuse pentru a fi integrata in cadrul existent in Piata Unirii si pentru a se realiza conexiunea intre zone turistice importante. Proiectul de investitii prevede desfiintarea gardului existent, care incadreaza proprietatea bisericii, traseul urmând sa se delimiteze vizibil prin montarea de cubeti din porfir dispusi rectangular, dar si reamenajarea acceselor si aleilor de pavaj din piatra porfir", a precizat viceprimarul Florin Birta.  In ceea ce priveste instalatia electrica de iluminat, aceasta se va executa ingropat, iar stâlpii de iluminat vor fi personalizati cu stema municipiului Oradea.Tot in cadrul acestui proiect de regândire a spatiului pietonal, va fi amplasata statuia marelui om politic Iuliu Maniu, in fata intrarii in Biserica Sf. Nicolae, dinspre strada Iuliu Maniu.In atasament gasiti o galerie foto.  [...]Citeste mai departe
  Au inceput lucrarile la obiectivul de investitii
  Sursa: Primaria Oradea
 • 23 de apartamente de tip ANL cu 2 camere de pe str. Balogh Istv


  [2019-02-09]
  Prin Hotarârea Consiliului Local nr. 895/24.09.2018 s-a aprobat organizarea in perioada 01 noiembrie 2018 - 31 decembrie 2018, a unei sesiuni de depunere a cererilor, insotite de actele doveditoare, pentru solicitantii de locuinte pentru tineri construite din fonduri ANL in municipiul Oradea, in vederea stabilirii listei de prioritati.Pentru anul 2019, au ramas nerepartizate un numar de 23 de apartamente de tip ANL cu doua camere, situate pe strada Balogh István, care urmeaza sa fie repartizate solicitantilor, conform listei de prioritati, care urmeaza sa fie aprobata in cadrul Consiliului Local.  Comisia sociala de analiza a solicitarilor de locuinte sociale si de locuinte pentru tineri construite din fondurile ANL aflate in administrarea Directiei Patrimoniu Imobiliar, a analizat dosarele depuse. Astfel, conform Procesului Verbal nr. 37155/05.02.2019, din totalul de 393 de dosare depuse in perioada 01 noiembrie 2018 - 31 decembrie 2018:28 dosare au fost respinse, motivat de faptul ca nu s-au incadrat in criteriile legale de acces la o locuinta pentru tineri, construita din fonduri ANL1 dosar a fost retras364 dosare fiind punctate conform tabelelor anexate.Repartizarea locuintelor se face in limita fondului disponibil, luându-se in considerare atât locuintele libere din fondul existent, cât si locuintele ce urmeaza a fi finalizate in cadrul unor obiective de investitii aprobate si cuprinse in programul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, precum si locuintele care se vor elibera pe parcursul anului. Lista de prioritati se stabileste anual. Solicitantii inscrisi in lista de prioritati, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 si 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinte in limita fondului disponibil in anul respectiv, pot primi repartitii in anii urmatori, in limita fondului disponibil in fiecare an si in noua ordine de prioritate stabilita.Persoanele ale caror dosare nu au fost respinse si se afla pe lista aprobata anul acesta, vor primi repartitie in functie de apartamentele care se vor elibera, in ordinea punctajului obtinut si au posibilitatea de a depune solicitari si in anii urmatori, luându-se in considerare si vechimea cererii solicitantului.Mentionam faptul ca, in termen de 7 zile calendaristice de la data afisarii prezentului anunt la avizierul institutiei si pe site-ul www.oradea.ro, respectiv in perioada 8 februarie - 14 februarie 2019 inclusiv, persoanele nemultumite au posibilitatea de a depune contestatie. Contestatiile se depun la ghiseele 1 si 2 din Centrul de Relatii cu Publicul (Piramida) - Primaria Municipiului Oradea.Dupa solutionarea contestatiilor, lista finala privind ordinea de prioritate in vederea repartizarii unei locuinte pentru tineri construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, in municipiul Oradea, va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, urmând sa fie afisata la avizierul institutiei si pe site-ul www.oradea.ro. In atasament gasiti listele cu punctajele obtinute de solicitanti, dar si toate criteriile de acces si departajare in vederea obtinerii unei locuinte ANL.

    [...]Citeste mai departe
  23 de apartamente de tip ANL cu 2 camere de pe str. Balogh Istv
  Sursa: Primaria Oradea
 • Punctul de vanzare a titlurilor de calatorie de la Universitatea Oradea va fi inchis in perioada 11 - 28 februarie 2019


  [2019-02-09]
  OTL informeaza calatorii ca punctul de vânzare a titlurilor de calatorie de la Universitatea Oradea va fi inchis in perioada 11 - 28 februarie 2019.De asemenea, OTL le reaminteste calatorilor ca le stau la dispozitie celelalte modalitati de plata a calatoriei, respectiv plata prin SMS si plata cu ajutorul cardului bancar la terminalele POS, montate in mijloacele de transport.  [...]Citeste mai departe
  Punctul de vanzare a titlurilor de calatorie de la Universitatea Oradea va fi inchis in perioada 11 - 28 februarie 2019
  Sursa: Primaria Oradea
 • Licitatie privind atribuirea locurilor pentru vanzare de martisoare si flori cu ocazia zilelor de 1 si 8 Martie


  [2019-02-08]
  Având in vedere apropierea sarbatorii Martisorului si a Zilei Internationale a Femeii, Primaria Municipiului Oradea organizeaza licitatie publica cu strigare pentru atribuirea locurilor pe domeniul public pentru vânzare de martisoare si flori cu ocazia zilei de 1 Martie precum si de flori, felicitari si aranjamente florale cu ocazia zilei de 8 Martie 2019.In perioada 25.02.2019 - 02.03.2019 Primaria Oradea prin Directia Patrimoniu Imobiliar va pune la dispozitia celor interesati un numar de 50 de standuri de lemn in zona centrala (str. Republicii si Piata Unirii), in vederea comercializarii produselor specifice sarbatorii, respectiv martisoare si flori de primavara. Totodata, se vor atribui un numar de 74 de amplasamente de 2 mp fiecare, in urmatoarele locatii: b-dul Decebal colt cu str. Primariei, Calea Aradului/Aviatorilor - Gradinita 44, str. Razboieni (statia de autobuz Bunexim), str.Transilvaniei - intersectie cu str. Moldovei, str. D.Cantemir - zona statuii Cantemir, str. Nufarului vis-a-vis de bisericuta, str. C.Coposu - intersectie cu str. Olimpiadei, Piata Bucuresti - zona statiei de tramvai, b-dul Stefan cel Mare - intersectie cu str.Transilvaniei si Parcul 1 Decembrie - dinspre statia de tramvai E.Gojdu.De asemenea, in perioada 07.03.2019 - 09.03.2019 vor sta la dispozitia celor interesati un numar de 70 de amplasamente de 2 mp fiecare, in vederea vânzarii de flori, felicitari si aranjamente florale cu ocazia zilei de 8 Martie, in urmatoarele zone ale orasului: str. Republicii, Piata Unirii, b-dul Decebal, Calea Aradului/Aviatorilor, str. Razboieni, str.Transilvaniei, Piata Bucuresti, Parcul 1 Decembrie, str. Nufarului si str. D.Cantemir.Data limita de depunere a ofertelor  pentru vânzare de martisoare si flori cu ocazia zilei de 1 Martie 2019 este 14 februarie 2019, ora 09:00, iar pretul de pornire a licitatiei este 50 lei/stand/zi, plus TVA, pentru standuri si 5 lei/mp/zi pentru locuri de 2 mp.Data limita de depunere a ofertelor pentru vânzare de flori, felicitari si aranjamente florale cu ocazia zilei de 8 Martie 2019 este 15 februarie 2019, ora 09:00, iar pretul de pornire a licitatiei este 5 lei/mp/zi pentru locuri de 2 mp.Informatiile si documentatia de atribuire le gasiti accesând site-ul www.oradea.ro, sectiunea Licitatii.

    [...]Citeste mai departe
  Licitatie privind atribuirea locurilor pentru vanzare de martisoare si flori cu ocazia zilelor de 1 si 8 Martie
  Sursa: Primaria Oradea
 • O noua extragere in cadrul campaniei ,,Plateste impozitul online si castiga o zi de distractie la Aquapark Nymphaea"


  [2019-02-08]
  Astazi, 8 februarie, a avut loc o noua extragere in cadrul campaniei „Plateste impozitul online si câstiga o zi de distractie la Aquapark Nymphaea" din anul 2019. Inceputa in anul 2017, campania pentru recompensarea cetatenilor si firmelor care achita online impozitele a ajuns la cel de-al treilea an de desfasurare, perioada in care au fost desemnati 18 câstigatori ai pachetelor de familie la Aquapark Nymphaea.  La a treia extragere din acest an au fost inscrisi contribuabilii care au platit online in perioada 28 ianuarie - 3 februarie 2019, integral, impozitele datorate pentru anul in curs.Din cei 1.081 de contribuabili inscrisi, prin extragerea computerizata a fost desemnat câstigatorul Dumiter Daniel-Nelu, proprietar, de pe strada Dumitru Chirila. Acesta va fi instiintat prin adresa la domiciliu privind posibilitatea ridicarii premiului de la sediul Primariei, ghiseele 3 sau 4 din Piramida, incepând de luni, 11 februarie, in termen de 30 de zile. Voucherul ofera o zi de acces la Aquaparkul Nymphaea pentru 2 adulti si 2 copii sub 18 ani si este valabil pâna la sfârsitul anului.Conform regulamentului, au fost extrase si doua rezerve, care ar putea beneficia de premiu in cazul in care câstigatorul, din diverse motive, nu isi va revendica voucherul in termenul prevazut.Primaria Oradea le multumeste tuturor contribuabililor, amintind pe aceasta cale ca cei care isi platesc integral impozitul pâna in 31 martie beneficiaza de o bonificatie fiscala de 8% pentru platile online si de 5% in cazul platilor la ghisee. De asemenea, cei care il platesc online pot câstiga, saptamânal prin tragere la sorti, pâna la sfârsitul lunii martie, o zi de distractie la aquapark alaturi de familie (2 adulti si 2 copii sub 18 ani).Urmatoarea extragere va avea loc saptamâna viitoare, in data de 15 februarie 2019.  [...]Citeste mai departe
  O noua extragere in cadrul campaniei ,,Plateste impozitul online si castiga o zi de distractie la Aquapark Nymphaea
  Sursa: Primaria Oradea
 • S-a stabilit calendarul dezbaterilor publice pentru votarea proiectelor din cadrul bugetarii participative


  [2019-02-08]
  Având in vedere ca s-a terminat perioada de vot online a celor 52 de proiecte validate in cadrul etapei a 2-a de bugetare participativa, Primaria Oradea aduce la conostinta tuturor celor interesati ca a fost stabilit si calendarul dezbaterilor publice la nivel de cartiere, dezbateri care urmeaza sa aiba loc incepând cu data de 18 februarie.Astfel, Primaria Oradea ii invita pe toti cei interesati de modul in care arata si se dezvolta cartierul in care locuiesc sa participe la prezentarea proiectelor depuse prin procesul de bugetare participativa si sa voteze in functie de preferinte.Asa cum a fost anuntat, votul cetatenilor are loc in doua etape distinct, una care deja s-a incheiat, respectiv  votul on-line (10 decembrie 2018 - 20 ianuarie 2019), acesta având o pondere de 50% si votul cu ocazia dezbaterii publice la nivel de cartier, care va avea o pondere tot de 50%.,,Selectia finala a proiectelor se va realiza dupa dezbaterea in cadrul intâlnirilor publice cu cetatenii din cartierele orasului. In cadrul acestor intâlniri se vor prezenta proiectele declarate eligibile, ocazie cu care participantii la intâlnirile publice isi vor putea exprima prin vot direct optiunea proprie", a precizat Eduard Florea, directorul economic al Primariei Oradea.La data incheierii votului online au fost exprimate 13.836 de voturi, cele mai votate proiecte fiind cele privind iluminarea cu sisteme LED a trecerilor de pietoni nesemaforizate din Oradea, reamenajarea Cimitirului Neolog evreiesc cu scop turistic, bike-sharing si parcarea auto pentru Spitalul Clinic Judetean.Cele 10 proiecte care obtin cel mai mare punctaj in urma votului on-line si a dezbaterii publice urmeaza sa fie cuprinse in bugetul Primariei Municipiului Oradea pentru anul 2019.Pentru informatii suplimentare cu privire la procesul de bugetare participativa, doritorii au la dispozitie:

  ?        platforma on-line: https://activ.oradea.ro.;

  ?        email: bugetareparticipativa@oradea.ro;

  ?        telefon: 0259.437.000 interior 248

  Caledarul intâlnirilor poate fi vizualizat mai jos:Nr. crt.CartierulLocatiaAdresaData/ora1NufarulLiceul Teoretic Onisifor Ghibu - Sala FestivaAleea Onisifor Ghibu, nr. 3Luni, 18.02.2019Ora 17:002NufarulScoala Gimnaziala Dimitrie Cantemir - Sala de SportStr. Puscariu Sextil, nr. 2ALuni, 18.02.2019Ora 18:303EpiscopiaCamin Multifunctional Episcopia Bocskai IstvanStr. Ciucasului, nr. 11Marti, 19.02.2019Ora 17:004OnceaScoala Gimnaziala Ion Bogdan - Holul de accesStr. Ion Bogdan, nr. 13AMarti, 19.02.2019Ora 18:305IosiaLiceul Don Orione - Sala de SportCalea Alexandru Cazaban, nr. 49EMiercuri, 20.02.2019Ora 17:006IosiaScoala Gimnaziala Avram Iancu - Holul de accesStr. Gh Pop de Basesti, nr. 3-3AMiercuri, 20.02.2019Ora 18:307RogeriusLiceul Teoretic Lucian Blaga - Sala de SportStrada Calugareni, nr. 3Luni, 25.02.2019Ora 17:008RogeriusScoala Generala Nr. 11 - Sala de SportStrada Moldovei, nr. 55Luni, 25.02.2019Ora 18:309DecebalScoala Gimnaziala Dacia - Sala de SportBulevardul Dacia, nr. 25Marti, 26.02.2019Ora 17:0010CentruPrimaria Municipiului Oradea - Sala MarePiata Unirii, nr. 1Marti, 26.02.2019 Ora 18:30 

   

   

   

   

    [...]Citeste mai departe
  S-a stabilit calendarul dezbaterilor publice pentru votarea proiectelor din cadrul bugetarii participative
  Sursa: Primaria Oradea