Lansarea proiectului:„Surse fotovoltaice destinate consumului propriu de energie la nivelulinfrastructurii de apă şi apă uzată ORADEA“Cod SMIS 158297

Publicat la: 13 Sep 2023