Comuna Toboliu anunță finalizarea proiectului cu titlul „Achiziția de echipamente de protecție în vederea desfășurării activității didactice pentru gestionarea situației de pandemie în comuna Toboliu”

Publicat la: 21 Mar 2023

Comuna Toboliu anunță finalizarea proiectului cu titlul „Achiziția de echipamente de protecție în vederea desfășurării activității didactice pentru gestionarea situației de pandemie în comuna Toboliu”, COD SMIS 145593 înscris în cadrul AXEI PRIORITARE 10 - Protejarea sanatatii populatiei in contextul crizei sanitare cauzate de covid-19, cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul specific - 10.1 Sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de criza in contextul pandemiei de covid-19 si al consecintelor sale sociale, consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant preuniversitare de stat in vederea gestionarii situatiei de pandemie generate.

Perioada de implementare a proiectului: 01.11.2020 – 31.03.2023.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea unei capacități adecvate de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS-COV-2 în sistemul public de educație preuniversitară în comuna Toboliu.

Proiectul are ca rezultat final dotarea unităților de învățământ preuniversitare de stat din comuna Toboliu: Scoala Gimnaziala nr.1 Cheresig, Scoala Primara nr.1 Toboliu, Gradinita cu Program Prelungit nr.1 Cheresig, Gradinita cu Program Normal nr.2 Toboliu, cu echipamente de protecție medicală/ dispozitive medicale destinate asigurării condițiilor igienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea, depistarea din timp și diminuarea răspândirii potențiale a infecției SARS-COV-2.

Valoarea totală a proiectului este de 602.375,83 Lei, iar valoarea totală eligibilă a proiectului este de 602.225,83 Lei din care: valoarea totală nerambursabilă din FEDR-REACT-EU 602.225,83 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national 0,00 lei, iar cofinanțarea eligibilă a beneficiarului de 0,00 lei. Valoarea neeligibilă inclusiv TVA a proiectului este de 150,00 Lei.

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020

Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Toboliu, jud. Bihor, cod postal 417273

Telefon 0259-354.698, FAX: 0259-354.698, E-mail: primaria@toboliu.ro

Persoană de contact: Crăciun Adrian Petru, manager de proiect

Data: 21.03.2023