Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Publicat la: 30 Jan 2023

Construire și dotare bază sportivă în comuna Tămășeu, județul Bihor”

Comuna Tămășeu, titular al proiectului ”Construire și dotare bază sportivă în comuna Tămășeu, județul Bihor”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul ” ”Construire și dotare bază sportivă în comuna Tămășeu, județul Bihor”, propus a fi amplasat în Comuna Tămășeu, nr.cad. 50336, județul Bihor. Proiectul nu face obiectul evaluării impactului asupra mediului, evaluătii adecvate sau asupra corpurilor de apă, nu se analizează în context transfrontier.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bihor din Oradea, bdv. Dacia nr. 25/A, în zilele de luni-joi, între orele 8-16, vineri în intervalul 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.