Achizitia de echipamente de protectie in vederea desfasurarii activitatii didactice pentru gestionarea situatiei de pandemie in comuna Curățele

SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI CU TITLUL

,,Achizitia de echipamente de protectie in vederea desfasurarii activitatii didactice pentru gestionarea situatiei de pandemie in comuna Curățele

Denumirea beneficiarului: UAT COMUNA CURĂȚELE

Număr de referință: contract de finanțare nr. 903/02.02.2022, cod SMIS 2014+ 143557

Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale, Consolidarea capacității unităților de învățământ Preuniversitare de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV- 2.

Proiectul este implementat de Comuna Curățele, în calitate de Beneficiar al finanțării.

Autoritatea de Management: MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

Data de începere a proiectului: 01.10.2020

Data finalizării proiectului: 31.12.2022

Perioada de implementare: 27 luni, respectiv între data 01.10.2020 și data 31.12.2022

Valoarea totală a proiectului: 388.592,33 lei, din care valoarea eligibilă a proiectului este de 337.592,34 lei, iar finanțarea nerambursabilă 337.592,34, 100% fiind contribuție din FEDR.

Obiectivul general al proiectului este Cresterea capacitații unitaților de învațamânt de a reacționa la criza generata de COVID se concretizeaza prin achiziționarea tuturor echipamentelor si consumabilelor necesare pentru buna desfasurare a activitaților educaționale, într-o instituție de învațamânt.

Obiective specifice ale proiectului:

1. Dotarea a șase unitați de învațamânt din comuna Toboliu, cu echipamente de protecție medicala necesara pentru a permite functionarea in conditii de siguranta si pentru a preveni raspândirea coronavirusului SARS-COV-2 in comunitate. Aceste echipamente sunt:

Masti de protecție de unica folosința: 41.480 buc;

Manusi de protecțiie: 2.210 perechi;

Dozatoare de prosop de hartie: 22 buc;

Termometru noncontact: 14 buc;

Covor dezinfectant: 21 buc;

Dozator automat cu senzor pentru dezinfectant spray cu suport antipicurare si suport pentru podea: 22 buc;

Dezinfectant mâini: 228 litri;

Dezinfectant suprafețe: 234 litri;

Cos de gunoi cu pedala si capac: 22 buc;

Tunel pulverizare dezinfectant cu senzor de masurare a temperaturii: 4 buc;

Lampa de dezinfectat UV: 14 buc;

2. Promovarea masurilor de protectie si preventie impotriva raspandirii virusului SARS-CoV-2 in comuna Toboliu: online si offline prin urmatoarele:

1. Comunicat de presa lansare proiect: 1 buc;

2. Afis informativ A3: 5 buc;

3. Comunicat de presa închidere proiect: 1 buc;

4. Pliante: 200 buc;

5. Autocolante: 18 buc;

3. Managemenul de proiect pentru asigurarea gestionarii corespunzatoare a procesului de implementare a proiectului, a obiectivului programului si a indicatorilor de rezultat si de realizare ai axei prioritare din POIM

4. Intocmirea de catre un auditor independent a unui raport de audit

Rezultatele proiectului:

1. Rezultat 1 estimat a fi obținut în scopul atingerii obiectivului specific al proiectului, obiectivului programului si a indicatorilor de rezultat si de realizare ai axei prioritare din POIM, obþinut ca urmare a realizarii Activitații

2. DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE MEDICALA NECESARA PENTRU A PREVENI RASPÂNDIREA CORONAVIRUSULUI SARS-COV-2 este:

Masti de protecție de unica folosința: 41.480 buc;

Manusi de protecțiie: 2.210 perechi;

Dozatoare de prosop de hartie: 22 buc;

Termometru noncontact: 14 buc;

Covor dezinfectant: 21 buc;

Dozator automat cu senzor pentru dezinfectant spray cu suport antipicurare si suport pentru podea: 22 buc;

Dezinfectant mâini: 228 litri;

Dezinfectant suprafețe: 234 litri;

Cos de gunoi cu pedala si capac: 22 buc;

Tunel pulverizare dezinfectant cu senzor de masurare a temperaturii: 4 buc;

Lampa de dezinfectat UV: 14 buc;

2. Rezultat 2 estimat a fi obtinut în scopul atingerii obiectivului specific al proiectului, obiectivului programului si a indicatorilor de rezultat si de realizare ai axei prioritare din POIM, obținut ca urmare a realizarii Activitații 3. INFORMARE SI PUBLICITATE este:

1. Comunicat de presa lansare proiect: 1 buc;

2. Afis informativ A3: 5 buc;

3. Comunicat de presa închidere proiect: 1 buc;

4. Pliante: 200 buc;

5. Autocolante: 18 buc;

3. Rezultat 3 estimat a fi obtinut pentru asigurarea gestionarii corespunzatoare a procesului de implementare a proiectului, a obiectivului programului si a indicatorilor de rezultat si de realizare ai axei prioritare din POIM, obtinut ca urmare a realizarii Activitatii 1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

4. Rezultat 4 - asigurarea pistei de audit si certificarea de catre un auditor independent (printr-un raport de audit) a documentelor de plata aferente proiectului, rezultat estimat a fi obținut în scopul atingerii obiectivului specific al proiectului, obiectivului programului si a indicatorilor de rezultat si de realizare ai axei prioritare din POIM, obtinut ca urmare a realizarii Activitatii 4. Auditul proiectului

Locul de implementare al proiectului: Proiectul se va implementa in unitățile de învățământ din comuna Curățele, respectiv: Școala gimnazială nr.1 Curățele (Sat Curățele, Str. Principală, nr. 1, Comuna Curațele, Cod poștal: 417220, Județul Bihor), Grădiniță cu program prelungit Curățele (Sat Curățele, Str. Principală, nr. 127, Comuna Curațele, Cod poștal: 417220, Județul Bihor), Grădinița nr. 2 Cresuia (Sat Cresuia, Str. Principală, nr. 102A, Comuna Curațele, Cod poștal: 417220, Județul Bihor)

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României”