Ultimul termen de plata a impozitelor locale

Ultimul termen de plata a impozitelor locale

Miercuri, 11 Septembrie 2019

Ultimul termen de plata a impozitelor locale
Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Oradea aduce la cunostinta contribuabililor faptul ca termenul scadent pentru plata impozitelor si taxelor locale aferente semestrului al II-lea este 30 septembrie 2019.

Ca in fiecare an, Primaria Oradea recomanda contribuabililor sa-si achite la termen impozitele si/sau taxele datorate pentru: cladiri, teren si mijloace de transport, astfel incât sa nu fie nevoiti sa plateasca majorari de intârziere. Nivelul acestora este de 1% din cuantumul impozitelor neachitate in termen, calculat pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepând cu ziua imediat urmatoare termenului scadent si pâna la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Primaria Oradea reaminteste contribuabililor, persoane fizice sau juridice, modalitatile alternative de plata:

1. PLATA ON-LINE (internet)

- site-ul Municipiului Oradea -  www.oradea.ro - Sectiunea „Plati Online". Serviciul de plata online permite accesul pe baza codului numeric personal pentru persoane fizice, respectiv a codului fiscal pentru persoane juridice, iar plata se realizeaza fara comision.

- site-ul www.ghiseul.ro - Plata taxelor si impozitelor locale prin intermediul acestui site se face fara comision.

- aplicatia MobilePay, aplicatia pentru dispozitive mobile cu sistem de operare android. Sistemul este dezvoltat pentru administrarea platilor electronice, efectuate cu card bancar prin Internet, aferente obligatiilor fiscale datorate de contribuabili persoane fizice sau juridice catre bugetul local, precum si a amenzilor contraventionale si amenzilor de parcare. Plata taxelor si impozitelor locale prin intermediul acestui sistem se face fara comision.

2. PLATA IN NUMERAR - la Posta si CEC Bank

3. PRIN ORDIN DE PLATA SAU FOAIE DE VARSAMÂNT - Se poate realiza la orice banca, specificând pe documentul de plata urmatoarele:

- datele de identificare ale Municipiului Oradea (CUI : 4230487)

- denumirea impozitului si contul IBAN deschis la TREZORERIA ORADEA (informatia se gaseste  pe site-ul www.oradea.ro , sectiunea din stânga paginii de web -  Informatii de interes public - Conturi IBAN pentru incasari);

- datele de identificare ale contribuabilului.

 

 


Sursa: Primaria Oradea

Comentarii: