Planul Urbanistic Zonal al Centrului Istoric Protejat este supus consultarii publice

Planul Urbanistic Zonal al Centrului Istoric Protejat este supus consultarii publice

Vineri, 14 Februarie 2020

Planul Urbanistic Zonal al Centrului Istoric Protejat este supus consultarii publice
Primaria municipiului Oradea anunta inceperea consultarii publice - etapa II pentru Planul Urbanistic Zonal (PUZ) privind zona construita a Centrului Istoric Protejat (ZCP01), conform cerintelor din Planul Urbanistic General (PUG) aprobat cu HCL nr. 501/2016.

PUZ-ul Centrului Istoric este un document obligatoriu, cerut de lege, pentru ca municipalitatea sa poata elibera autorizatii de construire in acest areal.

In ceea ce priveste etapa I, aceasta a vizat intentia de elaborare a PUZ si s-a derulat deja in perioada 03.06.2019 - 09.06.2019, perioada in care publicul si-a putut exprima sugestiile la sediul Primariei municipiului Oradea.

Acum are loc cea de-a II-a etapa privind elaborarea PUZ, etapa care se va desfasura intre 6 februarie 2020 pâna in 1 martie 2020.

Prin Planul Urbanistic Zonal initiat de catre Primaria Municipiului Oradea, s-a studiat o parte din Unitatea Teritoriala - Zona Construita Protejata 01 (UTR-ZCP01), cu urmatoarele subzone:

- SZCP01/01 - Zona centrala - Piata Unirii - cu exceptia str. Avram Iancu (tronsonul dintre Piata Unirii si cladirea Isu Crisna);

-  SZCP01/02 - Orasul Nou Vest - cu exceptia str. Avram Iancu (tronsonul dintre Piata Unirii si cladirea Isu Crisana);

-  SZCP01/04 - Orasul Nou Sud;

-  SZCP01/20 - Olosig Vest;

-  SZCP01/31 - Piata Ferdinand - str. Republicii;

-  SZCP01/32 - Olosig - Centru - Parcul Traian.

Planul Urbanistic Zonal cuprinde reglementari asupra zonei, referitoare la: 

a) organizarea retelei stradale; b) organizarea arhitectural-urbanistica in functie de caracteristicile structurii urbane; c) modul de utilizare a terenurilor; d) dezvoltarea infrastructurii edilitare; e) statutul juridic si circulatia terenurilor; f) protejarea monumentelor istorice si servituti in zonele de protectie ale acestora.

Se vor face diferentieri de valoare a cladirilor, in functie de grupa valorica in care sunt incluse (cladiri cu valoare arhitecturala deosebita supuse protectiei locale, cladirile cu valoarea ambientala in context), in sensul studierii mai amanuntite a anumitor grupuri de cladiri / cladiri izolate, sub aspectul valorii lor in contextul urban si al proiectelor publice de dezvoltare, precum si sub aspectul tipurilor de interventii posibile asupra acestora, in vederea regenerarii fondului construit, cresterii calitatii spatiului urban si dezvoltarii sub aspect economic si urbanistic a zonei centrale, aspecte care nu au fost detaliate astfel in cadrul PUG.

Mentionam ca procedura privind informarea publicului asupra propunerilor din PUZ cuprinde urmatoarele etape:Etapa I privind intentia de elaborare PUZ, care s-a derulat deja in perioada 03.06.2019-09.06.2019, in care publicul a comentat si si-a exprimat opinia la sediul Primariei municipiului Oradea;Etapa II privind elaborare PUZ, a carei perioada va incepe in 06.02.2020 pâna in 01.03.2020, in care Primaria Municipiului Oradea va intreprinde urmatoarele actiuni:- anunt pe pagina de internet www.oradea.ro, la sectiunea: Planuri Urbanistice in perioada 06.02.2020 - 01.03.2020;

- anunt pe pagina de internet http://arhitectsef.oradea.ro la sectiunea "Planuri Urbanistice" Sectiunea Elaborare PUZ Zona Construita Protejata - ZCP01 -Centru Istoric;

- panouri de informare montate in limitele zonei de studiu, pe panourile statiilor mijloacelor de transport in comun din zona centrala;

- comunicate de presa;

- dezbatere publica, organizata la data de 12.03.2020, ora 16:00, in Sala Mare a Oradea.

Persoanele responsabile cu informarea si consultarea publicului sunt Camelia Ciente si Alina Cadar, consilieri in cadrul Institutiei Arhitect Sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: cmuat@oradea.ro.


Sursa: Primaria Oradea

Comentarii: