A fost infiintat primul cluster de geotermalism din Romania

A fost infiintat primul cluster de geotermalism din Romania

Joi, 13 Februarie 2020

A fost infiintat primul cluster de geotermalism din Romania
Miercuri, 12 februarie 2020, in Sala Mare a Primariei Oradea, a fost semnat actul constitutiv si statutul „Asociatiei Clustherm Transylvania". Scopul acesteia este de a creste competitivitatea economica a Asociatiei Clustherm Transylvania si a membrilor, atât in plan national, cât si in plan international, prin valorificarea resurselor geotermale, termo-minerale, minerale terapeutice si minerale naturale. Asociata este una neguvernamentala, apolitica, nonprofit si independenta, nesubordonata vreunei alte persoane juridice.Municipiul Oradea a fost ales, in data de 29 ianuarie, sa detina functia de presedinte al consiliului director pentru o perioada de 2 ani. Sediul Asociatiei Clustherm Transylvania este in Oradea, pe str. Alexandru Cazaban nr. 49. Asociatia are un numar de 35 de membri. Printre membrii fondatori ai asociatiei se numara reprezentanti ai mediului de afaceri (12), institutii de invatamânt (4), institutii publice (17), precum si asociatii de suport in activitate (2). Membrii provin din 4 judete din nord-vestul României: Bihor, Cluj, Satu-Mare si Bistrita Nasaud.Din partea Municipiului Oradea au luat cuvântul Mircea Malan, viceprimar si Oana Necula, angajata in cadrul Directiei Management Proiecte cu Finantare Internationala si, totodata, presedintele Consiliului director al noii Asociatii. „Oradea are mai multe proiecte care vizeaza valorificarea zacamântului de apa geotermala si am decis sa ne alaturam acestei Asociatii pentru a dezvolta, in continuare, aceasta componenta de geotermalism. Urmeaza sa depunem, in perioada imediat urmatoare, un proiect prin intermediul clusterului ce vizeaza realizarea a trei laboratoare de analiza a apei geotermale," a spus viceprimarul Mircea Malan.Cei prezenti au precizat ca infiintarea primului Cluster pe geotermalism din România reprezinta un moment istoric, care va aduce doar beneficii.Asociatia isi poate desfasura activitatea pe intregul teritoriu al României si in strainatate. Totodata, in functie de necesitati, asociatia isi poate constitui filiale si sucursale, in tara sau strainatate, prin decizia Adunarii Generale, in conditiile legii.Asociatia va actiona in vederea atingerii urmatoarelor obiective: crearea si dezvoltarea unui cadru favorabil pentru activitatea Asociatiei Clustherm Transylvania; cresterea capacitatii de cercetare - dezvoltare - inovare (CDI) prin stimularea cooperarii intre institutii de cercetare - dezvoltare - inovare (CDI), intreprinderi si alte entitati, precum si prin cresterea accesului intreprinderilor la infrastructuri si servicii de cercetare - dezvoltare - inovare (CDI); Identificarea si promovarea initiativelor care genereaza produse si servicii inovatoare de interes pentru Asociatia Clustherm Transylvania, dar si generarea de proiecte de cercetare, dezvoltare si inovare (CDI), cu si/sau pentru membrii Asociatiei Clustherm Transylvania; Promovarea, incurajarea si sustinerea invatamântului, dar si a spiritului antreprenorial, prin propunerea de solutii pertinente pentru sectoarele de interes ale Asociatiei Clustherm Transylvania, inclusiv generarea si dezvoltarea de proiecte strategice in acest sens;  Sprijinirea transferului de cunostinte si sustinerea activitatii economice a  membrilor, prin derularea unor achizitii comune si prin cresterea intensitatii activitatilor comerciale intre membrii Asociatiei Clustherm Transylvania, pe de o parte, dar si prin derularea unor activitati comerciale, in comun ale membrilor, cu alte entitati din afara Asociatiei Clustherm Transylvania; Sustinerea, promovarea si implicare in generarea unor proiecte de interes comun, inclusiv proiecte de dimensiuni mari, transfrontaliere, prin crearea unor mecanisme colaborative, precum si a unor instrumente si canale optime pentru gestionarea eficienta a informatiilor si oportunitatilor pentru Asociatia Clustherm Transylvania si membri;  Identificarea oportunitatilor de colaborare in directia sustinerii Asociatiei Clustherm Transylvania si a membrilor, prin diverse programe, parteneriate, intrumente si/sau operatiuni bancare sau nonbancare, precum si atragerea de resurse (investitii, fonduri europene, scheme de ajutor de stat, fonduri de risc  etc) pentru dezvoltarea Asociatiei Clustherm Transylvania si a membrilor; Promovarea intereselor Asociatiei Clustherm Transylvania prin organizarea si/sau participarea de/la evenimente (forumuri, simpozioane, conferinte, seminarii, dezbateri etc); Promovarea de initiative legislative menite sa corecteze - sau, dupa caz - sa reglementeze anumite aspecte de interes pentru Asociatia Clustherm Transylvania si membri; Desfasurarea oricaror activitati necesare atingerii scopului si obiectivelor asocierii, inclusiv a unor activitati cu caracter economic, dar si oferirea unor donatii si/sau burse de studiu sau perfectionare.Patrimoniul initial, la data constituirii Asociatiei Clustherm Transylvania, in valoare de 17.500 lei, este format din aportul egal al fiecarui membru fondator, cu o participare in valoare de 500 lei/ membru.Consiliul Director va avea in special rol de coordonare si va fi compus din 8 persoane, fiecare dintre acestea reprezentând un membru al Asociatiei Clustherm Transylvania: 1 presedinte, 6 vicepresedinti si 1 secretar general. Prima componenta nominala a Consiliul Director este urmatoarea:1. Presedinte: Nicula Oana-Laura, reprezentant al membrului Municipiul Oradea;2. Vicepresedinte: Fechete Dumitru, reprezentant al membrului Aqua President SRL;3. Vicepresedinte: Apahidean Dorin, reprezentant al membrului Salina Turda SA;4. Vicepresedinte: Barbara Zoltán, reprezentant al membrului Solarex SRL;5. Vicepresedinte: Toader Valentin, reprezentant al membrului Universitatea Babes-Bolyai; 6. Vicepresedinte: Trisca Andrei-Simion, reprezentant al membrului Comuna Sânmartin;7. Vicepresedinte: Dincu Ionel, reprezentant al membrului Asociatia Parteneriat Gal Tinutul Haiducilor; 8. Secretar general: Dodescu Anca-Otilia, reprezentant al membrului Universitatea din Oradea.    


Sursa: Primaria Oradea

Comentarii: