DIN 6 IANUARIE INCEPE DISTRIBUIREA PRODUSELOR DE IGIENA PRIN PROGRAMUL POAD

DIN 6 IANUARIE INCEPE DISTRIBUIREA PRODUSELOR DE IGIENA PRIN PROGRAMUL POAD

Luni, 13 Ianuarie 2020

DIN 6 IANUARIE INCEPE DISTRIBUIREA PRODUSELOR DE IGIENA PRIN PROGRAMUL POAD
In vederea aplicarii Hotarârii Guvernului nr.784/2018 pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea implementarii "Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate - POAD", Directia de Asistenta Sociala Oradea aduce la cunostinta cetatenilor ca incepând cu data de 06.01.2020 va incepe distribuirea produselor de igiena la depozitul din Oradea, situat pe str. Alexandru Cazaban nr.60 (fosta spalatorie a strandului Iosia):Categorii de persoane beneficiare:a)    persoanele carora le este stabilit, prin dispozitie scrisa a primarului, dreptul la un venit minim garantat (ajutor social) acordat in baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;b)    familiile beneficiare de alocatie pentru sustinerea familiei acordata in baza Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;c)    persoane aflate temporar in situatii critice de viata, respectiv victime ale calamitatilor, persoane dependente si in alte situatii asemanatoare stabilite prin anchetele sociale si care se afla in situatii deosebite de vulnerabilitate. Situatia temporara de vulnerabilitate va fi justificata de autoritatile publice cu atributii in domeniul respectiv. Acordarea de sprijin persoanelor aflate temporar in situatii critice de viata se va realiza numai in cazul in care exista stocuri de produse dupa epuizarea distribuirii pentru categoriile anterioare acesteia, prevazute la lit. a) si b).Beneficiarii prevazuti la literele a) si b) care nu figureaza pe listele initiale, pot fi inregistrati ulterior pe acestea, in baza unei solicitari adresate Directiei de Asistenta Sociala Oradea, str. Primariei, nr. 42.Beneficiarii prevazuti la litera c) pot solicita inscrierea pe lista de suplimentare in baza unei cereri insotita de acte doveditoare. Ulterior depunerii cererii, calitatea de beneficiar a solicitantilor va fi stabilita in urma unei anchete sociale intocmite de catre Directia de Asistenta Sociala Oradea. In cazul persoanelor dependente cu handicap grav si accentuat, adulti si copii, care nu beneficiaza de ingrijire in servicii sociale in regim rezidential, publice sau private, se anexeaza la cerere si o copie a certificatului de incadrare in grad de handicap, aflat in termenul de valabilitate. Beneficiarii prevazuti la litera c) vor primi produsele POAD in ordinea depunerii cererilor si in functie de stocul disponibil.Observatii:ü  Persoanele care se incadreaza in mai multe categorii dintre cele prevazute mai sus beneficiaza de produsele de igiena aferente unei singure categorii din care fac parte la data acordarii ajutoarelor POAD.ü  Persoanele carora le este stabilit prin dispozitie scrisa a primarului dreptul la un venit minim garantat, precum si persoanele din cadrul familiilor beneficiare de alocatie pentru sustinerea familiei, care la data distribuirii produselor de igiena nu figureaza pe listele initiale, vor fi adaugate pe respectivele liste.ü  Persoanele care apartin categoriilor mentionate mai sus care la data distribuirii ajutoarelor POAD se afla in perioada de satisfacere a stagiului militar, executa pedepse privative de libertate, au domiciliul sau resedinta in strainatate, beneficiaza de ingrijire in servicii sociale in regim rezidential, publice sau private, nu au dreptul de a primi produsele respective. Ridicarea produselor POAD se face astfel: Pachetele de produse POAD se ridica personal de catre beneficiari, conform programarii, in baza prezentarii actului de identitate valabil, verificarii identitatii persoanei pe lista si a semnarii de primire pentru produsele respective.Pentru persoanele nedeplasabile, la sesizarea unui membru al familiei sau a unei terte persoane, Directia de Asistenta Sociala Oradea asigura livrarea ajutoarelor la domiciliu.In cazul beneficiarilor de ajutor social, vor primi produse doar titularii dosarelor, iar in cazul beneficiarilor de alocatie de sustinere a familiei, vor primi produse atât titularii cât si membrii familiilor acestora.In prima etapa, care va incepe in 06.01.2020, fiecare beneficiar va primi câte o cutie cu produse de igiena constând in: ProdusCantitate/1 cutie/beneficiar1.Periuta de dinti5 buc.2.Pasta de dinti300 ml3.Sapun lichid500 ml4.Sampon copii800 ml5.Sampon adulti500 ml6.Detergent de rufe2700 gProgramul de distribuie a produselorDistribuirea produselor POAD se va face in zilele lucratoare intre orele 09.00 - 16.00, conform programarii, dupa cum urmeaza  DataCategoria de beneficiari06.01.2020VMG (ajutor social)07.01.2020ASF (alocatia de sustinere a familiei)08.01.2020ASF (alocatia de sustinere a familiei)09.01.2020Persoane aflate in situatii de dificultateIncepând cu 10.01.2019Beneficiarii din toate categoriile, care nu au ridicat produsele in zilele in care au fost programati Mijloace de transport in comun (statia cea mai apropiata de depozit)Autobuzele de pe liniile OTL 14, 19, 21N, 33 - statia din fata blocului CARPO (blocul pensionarilor).

 

 


Sursa: Primaria Oradea

Comentarii: