Kokes A. Loredana - Traducator Autorizat Lb. Engleza

1. TRADUCERI AUTORIZATE diverse domenii:
DOCUMENTE OFICIALE – acte de stare civilă, acte de identitate personală, acte de studii, certificate, diplome, caziere, documente notariale, permise de conducere, cărţi de identitate şi certificate de înmatriculare pentru autoturisme etc.
JURIDIC – contracte, acte de societate, sentinţe judecătoreşti, procese verbale etc.
TEHNIC – specificaţii tehnice, prospecte, manuale si instructiuni pentru echipamente, întreţinere utilaje, software, telecomunicaţii etc.
MEDICAL – certificate medicale, fise internari/externari, retete medicale, lucrari stiintifice domeniu medical etc.
ECONOMIC – contracte, documente de import / export, comenzi, facturi, rapoarte, corespondenţă de afaceri, oferte, bilanţuri contabile etc.
MARKETING – studii de piaţă, prezentări de produse, strategii şi obiective corporative, reclame, oferte etc.

2. CORECTURI ale altor traduceri
3. LEGALIZARE NOTARIALA a traducerilor efectuate

     Administrare profil Kokes A. Loredana - Traducator Autorizat Lb. Engleza
    Fii primul in categoria servicii/traduceri de la 5 lei/luna - vezi oferta Oradea OnLine