Tipografia Grafx

Tipografia GrafX asigurã realizarea în condiţii grafice deosebite şi la un înalt standard de calitate, a unei game foarte largi de tipărituri alb-negru sau color, cum ar fi:

Cărţi, reviste, pliante, copertă şi ilustraţie de carte, calendare de perete şi de buzunar, etichete, cataloage, prospecte de reclamă, afişe, dosare, cărţi de vizită, legitimaţii, formulare tipizate.
Firma noastră poate asigura toate fazele necesare începând de la execuţie fotografii, tehnoredactare, tipărire în tiraj redus, mediu şi mare, fiind dotată cu utilaje performante şi dispunând de un personal calificat şi cu vechime în domeniu.

     Administrare profil Tipografia Grafx
    Fii primul in categoria diverse/tipografii de la 5 lei/luna - vezi oferta Oradea OnLine