medicina muncii,laborator toxicologie Oradea (Melamed Srl)

PREZENTARE FIRMA

S.C. MELAMED S.R.L. este o societate medicala de medicina muncii ce a inceput sa-si desfasoare activitatea din anul 2007 si va poate oferi o gama larga de servicii medicale la standarde ridicate cu aparatura medicala profesionala.
In cadrul societatii noastre isi desfasoara activitatea medici specialisti de medicina muncii cu experienta in domeniu.
Totodata societatea noastra asigura serviciile medicale de medicina muncii si de laborator la sediul beneficiarului fara a impiedica continuitatea procesului de productie.


OFERTE DE SERVICII

1.examene medicale la angajare constand in eliberarea avizului de aptitudine in munca, contraindicatii pentru diversele meserii, reorientare profesionala.
2.examene medicale de adaptare a noilor angajati si reprofilati professional, unde este cazul.
3. controlul medical periodic al expusilor la noxe si a celorlalte categorii de salariati, cu recomandare neabuziva de investigatii suplimentare in functie de expunerea profesionala individuala conform HG 355/2007.
4. examen medical al persoanelor cu boli profesionale, boli legate de profesiune,bolnavi cronici, urmarirea recuperarii si readaptarii in munca a celor cu accidente de munca.
5.avizarea concediilor medicale.
6.intocmirea si gestionarea dosarului de obiectiv referitor la conditiile de munca.
7. eliberare de adeverinte medicale pentru schimbarea locului de munca, cand este cazul.
8.consilierea in probleme specifice femeilor gravide.
9.intocmirea raportului privind bilantul starii de sanatate a salariatilor catre angajator si transmiterea informarii statistice la Directia de sanatate publica.

OFERTE DE SERVICII PARACLINICE

Serviciile paraclinice oferite de noi sunt urmatoarele:
Investigatii paraclinice uzuale, colaborare cu specialisti in domeniu.
a) electrocardiografie (EKG): -
b) probe functionale respiratorii (spirometrii): -
c) audiometrii: -
d) acuitate vizuala -
e) analiza de sange si urina,scaun
- VDRL: -
- hemoleucograma -
- transaminaze -
- Ag HBs -
- Ac HCV -
- Ac HIV -
- alte dozari biochimice si biotoxicologice( la cerere )
- examen coprobacteriologic -
- examen coproparazitologic -
f) evaluare psihologica a personalului -
g) colaborare cu specialisti in protectia muncii autorizati.

ACTIVITATE DE CONSULTANTA

a) Consilierea angajatorului si angajatilor in problemele legislative in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
b) Consiliere privind constituirea Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca (C.S.S.M).
c) Consiliere privind evaluarea riscului profesional in intreprinderi mici si mijlocii.
d) Interpretare buletinelor toxicologice de mediu si biotoxicologice, cu recomandari privind imbunatatirea conditiilor de munca si a masurilor de protectie colectiva si individuala.
e) Consultanta privind ergonomia,fiziologia si psihologia muncii.

OFERTTE LABORATOR TOXICOLOGIE SC MELAB SRL


In cadrul firmei de medicina muncii incepand cu ianuarie 2013 a inceput sa functioneze un laborator de toxicologie axat pe urmatoarele determinari:pulberi inhalabile si respirabile, zgomot, vibratii, acizi, metale, solventi organici, iluminat, campuri electromagnetice, microclimat, analize biotoxicologice, etc;

Nr. Medicina muncii
1 Determinarea expunerii la zgomot
2 Determinarea zgomotului şi analiză spectrală
3 Determinarea vibraţiilor mecanice
4 Determinarea/Evaluarea iluminatului
5 Determinarea sau evaluarea microclimatului industrial
6 Evaluarea suprasolicitării termice a organismului
7 Măsurarea nivelelor câmpurilor electrice si magnetice de joasa frecventa
şi analiza spectrală
8 Măsurarea nivelelor câmpurilor electromagnetice de înaltă frecventa
9 Măsurarea nivelelor câmpurilor electromagnetice de înaltă frecventa
şi analiza spectrală
10 Referat tehnic de interpretare a buletinului de câmpuri electromagnetice

Determinari în aerul locurilor de munca
1 Prelevare de probe de aer pe filtru MCE, cuarţuri, fibre de sticla
2 Prelevare de probe de aer pe absorbitor
3 Pulberi inhalabile gravimetrice
4 Pulberi respirabile
5 Acizi anorganici
6 Acid acetic
7 Amoniac
8 Dioxid de carbon
9 Cianuri si cianogeni
10 Clor
11 Cloroform
12 Formaldehida
13 Hidrogen sulfurat
14 Hidroxizi alcalini
15 Oxizi de azot
16 Monoxid de carbon
17 Determinare metale prin AAS -pregatire proba
18 Determinare metale prin AAS -determinare tehnica flacara
19 Determinare metale prin AAS -determinare tehnica cuptor grafit
20 Determinare compusi organici volatili prin fotoionizare

Biotoxicologice
1 Recoltare de produse biologice
2 Acid hipuric
3 Acid deltaaminolevulinic
4 Carboxihemoglobina

Determinari in aerul ambiant
1 Pulberi totale în suspensie (medie 30 minute)
2 Pulberi în suspensie PM10, metoda gravimetrică (valoare medie zilnica)
3 Pulberi sedimentabile
4 Pulberi negre
5 Oxizi de azot
6 Hidrogen sulfurat
7 Amoniac
8 Toluen
9 Determinare COV prin fotoionizare
10 Determinare viteza/debit curenti de aer in tubulaturi

     Administrare profil medicina muncii,laborator toxicologie Oradea (Melamed Srl)
    Fii primul in categoria sanatate/cabinete medicale/medicina muncii de la 5 lei/luna - vezi oferta Oradea OnLine