Licitatie pentru amplasarea statuilor Episcopului Roman Ciorogariu, a Episcopului Demetriu Radu si a Regelui Ferdinand in Piata Unirii

Licitatie pentru amplasarea statuilor Episcopului Roman Ciorogariu, a Episcopului Demetriu Radu si a Regelui Ferdinand in Piata Unirii

Miercuri, 05 Decembrie 2018

Licitatie pentru amplasarea statuilor Episcopului Roman Ciorogariu, a Episcopului Demetriu Radu si a Regelui Ferdinand in Piata Unirii
Saptamâna trecuta a fost publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro anuntul de concurs de solutii privind amplasarea statuii Episcopului Roman Ciorogariu in fata Bisericii cu Luna si a Episcopului Demetriu Radu in fata Catedralei Sf. Nicolae, dar si privind amplasarea statuii Regelui Ferdinand al României in Piata Unirii.  Practic, sunt scoase la licitatie doua loturi: Lotul 1 - Amplasarea  statuilor  Episcopilor Roman Ciorogariu  si Demetriu Radu in Piata Unirii, in fata Bisericii cu Luna, respectiv in fata Catedralei Sf. Nicolae si Lotul 2 - Amplasarea Statuii Regelui Ferdinand al României  in Piata Unirii.Valoarea totala estimata a primului lot este de 5.031.900 lei fara TVA, iar a lotului 2 este de 4.193.100 fara TVA.  Termenul de realizare a statuilor este de 3 luni pentru Lotul 1 si de 4 luni pentru Lotul 2.Data limita de depunere a proiectelor, la sediul autoritatii contractante este 07.01.2019, ora 10:00, iar deschiderea ofertelor va avea loc la ora 12:00, tot in 7 ianuarie 2019.Concursul de solutii se va derula intr-o singura etapa, urmând sa fie solicitate documentele in baza DUAE (Documentul unic de achizitie european) ofertantului clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii efertelor. Apoi in baza art 104, aliniatul 7 din Legea nr. 98/016, acesta va fi invitat la procedura de negociere.Pentru a asigura anonimatul evaluarii proiectelor de catre juriu si in acelasi timp pentru a nu extinde atributiile juriului, autoritatea contractanta va numi o comisie de evaluare. Membrii comisiei de evaluare vor preda anonim, spre evaluarea juriului, proiectele depuse.Juriul va avea obligatia de a evalua, in mod anonim si exclusiv pe baza criteriilor indicate in anuntul de concurs, planurile si proiectele depuse de candidati. Anonimatul va fi mentinut pâna la momentul in care juriul adopta o decizie sau formuleaza o opinie, pe care trebuie sa o concretizeze intr-un raport. Acest raport  trebuie semnat de toti membrii juriului si va contine evaluarea calitativa a fiecarui proiect, clasamentul proiectelor, precum si observatiile si aspectele care trebuie clarificate.Informatii suplimentare privind procedura de licitatie pentru cele doua loturi pot fi obtinute accesând site-ul www.e-licitatie.ro - Anuntul de concurs nr. DC1000025 din data 28.11.2018. 


Sursa: Primaria Oradea

Comentarii: