Instiintari pentru reevaluarea cladirilor in vederea stabilirii impozitului pentru 2018

Instiintari pentru reevaluarea cladirilor in vederea stabilirii impozitului pentru 2018

Miercuri, 06 Decembrie 2017

Instiintari pentru reevaluarea cladirilor in vederea stabilirii impozitului pentru 2018
Directia Economica informeaza ca unui numar de 845 persoane juridice si 350 de persoane fizice le expira termenul de 3 ani, respectiv 5 ani de la data ultimei modificari a valorii de impunere a cladirilor detinute in proprietate care sta la baza stabilirii impozitului pe cladiri pentru anul 2018.In acest sens, persoanele in cauza au fost instiintate asupra posibilitatii efectuarii evaluarii/reevaluarii cladirilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru a evita cota majorata de impozitare aplicata pentru anul 2018.Pentru cladirile la care nu se prezinta rapoartele de reevaluare/evaluare pâna la 31 martie 2018, conform prevederilor legale pentru anul 2018, impozitul pe cladire se va calcula prin aplicarea cotei de impozitare de 7,5% pentru persoane juridice, respectiv 2% pentru persoane fizice, la valoarea de impozitare inregistrata in evidenta  fiscala.In cazul in care vor proceda la actualizarea valorii cladirilor din proprietate printr-un raport de reevaluare intocmit de catre un expert evaluator, cota de impozitare propusa spre aprobare consiliului local, incepând cu data de 01.01.2018, va fi: la persoane juridice de - 1,15 % in cazul cladirilor nerezidentiale -  0,3 % in cazul cladirilor rezidentiale la persoane fizice de - 0,7% / 0,9% in cazul cladirilor nerezidentiale -   0,12 % in cazul cladirilor rezidentiale.Precizam ca Directia Economica a instiintat contribuabilii in cauza cu privire la efectuarea operatiunilor de reevaluare/evaluare pentru cladirile a caror cota de impozitare se va majora.Demersul institutiei noastre vine in virtutea rolului activ al organului fiscal conferit de prevederile art. 7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.  


Sursa: Primaria Oradea

Comentarii: