CAMPANIA "NU MUNCESTI, NU PRIMESTI" CONTINUA

CAMPANIA "NU MUNCESTI, NU PRIMESTI" CONTINUA

Joi, 25 Noiembrie 2021

CAMPANIA
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat face parte dintr-o abordare mai complexa a eliminarii saraciei, prevede masuri de protectie si ajutor temporar pentru persoanele supuse riscului de saracie si excluziune sociala fiind o forma de sprijin in scopul cresterii calitatii vietii anumitor categorii de persoane ale caror drepturi sociale sunt prevazute expres de lege.Beneficiarii de ajutor social, apti de munca, au obligativitatea de a presta actiuni sau lucrari in folosul comunitatii.Astfel, Campania „Nu muncesti, nu primesti" initiata de catre Directia de Asistenta Sociala Oradea in 2019, care are ca scop responsabilizarea beneficiarilor de servicii si beneficii sociale si formarea de deprinderi de munca independenta, continua in fiecare luna. Anual, prin hotarârea Consiliului Local al Municipiului Oradea se stabilesc amplasamentele unde se efectueaza actiunile si lucrarile in folosul comunitatii, de coordonarea acestora fiind responsabila Directia Tehnica din cadrul Primariei Municipiului Oradea care, in colaborare cu operatorul de salubritate (RER Vest SA Oradea), organizeaza zilnic activitatea beneficiarilor de ajutor social. In principal activitatile constau in salubrizarea unor spatii publice, malurile Crisului Repede, Gradina Zoologica, parcuri, giratorii, spatii verzi etc., monitorizarea lor fiind asigurata de catre reprezentantii RER, consilierii PMO si consilierii Directiei de Asistenta Sociala Oradea.Totodata, obligativitatea de efectuare a unui numar de 72 de ore de actiuni si lucrari in folosul comunitatii a fost stabilita prin hotarâre de Consiliu Local si pentru beneficiarii de servicii de servire a hranei acordate potrivit Legii nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social, media lunara a acestora fiind de 25 de persoane. Media lunara a beneficiarilor de cantina sociala este de 67 dintre care 55 sunt copii.Asistentii sociali din cadrul Serviciului Social al DAS Oradea se deplaseaza zilnic pe teren, in zonele stabilite pentru efectuarea muncii in folosul comunitatii, pentru  monitorizarea persoanelor care efectueaza orele de munca/lucrari de interes local in zona blocurilor de pe str. Voltaire si strazile adiacente, precum si in celelalte amplasamente. Scopul monitorizarii muncii prestate de aceste persoane este de a le acorda ajutorul social doar cu conditia efectuarii orelor de munca in folosul comunitatii.In prezent, in municipiul Oradea beneficiaza de ajutor social 134 de familii, din care 144 sunt adulti si 129 sunt copii. Dintre acestia 38 de persoane au obligativitatea de a presta activitati in folosul comunitatii. Numarul relativ mic al persoanelor care presteaza munca in folosul comunitatii se explica prin faptul ca, potrivit Legii 416/2001, din familiile beneficiare de ajutor social doar o singura persoana majora si apta are obligatia de a efectua ore de munca in folosul comunitatii.De asemenea sunt scutiti de munca parintii care au in ingrijire copii sub 7 ani, persoanele care au implinit vârsta legala de pensionare si persoanele inapte de munca (incapacitatea fiind dovedita cu acte medicale: certificat de incadrare in grad de handicap sau certificatul medical de constatare a capacitatii de munca eliberat de comisia speciala).


Sursa: Primaria Oradea

Comentarii: